Öğretmen Diyarı

SENDİKALARDAN ÇİFTE STANDART

PERDONELMEB NET/ÖZEL HABER
G
eçen ay içerisinde sendikalar isteğe bağlı okul/kurum yönetici atama duyurusu yapılması için MEB’ e baskı yaptılar. Yönetmeliğin gereği yapılmadığı takdirde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar. İl müdürlükleri teker teker duyuruya çıktı. Hatta telefon ile aranarak yönetmelik değişecek denmesine rağmen, İl milli eğitim müdürlüklerinin bir çoğu duyuruya çıktı. İşte O yönetmelik maddesi;

Atama ve yer değiştirme dönemleri

MADDE 23 – (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da,

Bildiğiniz gibi MEB’de 28 Şubat 2013 tarihinde yeni bir yönetmelik yayınlayarak tartışmalara son verdi. İller yönetici atama duyurularını geri çekti. Gerçi yeni yönetmelik ile ilgili başka bir tartışma başladı!

*****

Benzer bir durumda yıllardır şube müdürü ilk atamaları için geçerli! 2006 yılında yayınlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde sınavların yapılması için varolan takvime uyulmuyor. İşte O yönetmelik Maddesi;

Görevde yükselme eğitiminin duyurulması

MADDE 9- (Değişik : 23.7.2010/27650 RG) (1) Görevde yükselme eğitimi için her adayın bilgi sahibi olabileceği şekilde eğitim tarihinden en az kırk beş gün önce Bakanlık web sayfasında duyuru yapılır.

(2) Duyuruda atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar, başvurunun yapılacağı yer ve tarihleri gibi hususlar belirtilir.

(3) Her unvanlı kadro için görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavı duyurusu iki yılda bir yapılır.

 

Sınavın 2 yılda bir yapılması hüküm altına alınmış. 2006 yılından bu yana en az 3 defa şube müdürlüğü sınavının yapılmış olması gerekiyordu. Ancak bu kadrolar için ne sınav, ne de atama yapıldı. MEB yetkililerine; yönetmelik hükümlerini yerine getirmiyor diye suç duyurusunda bulunacağını iddia eden sendikalardan 6 yıldır ses çıkmıyor. Konu okul yöneticisi olunca aslan kesilenler, şube müdürlerine gelince süt dökmüş kediye dönmektedirler. Bir defa daha sendikalar öğretmen sendikası olduklarını, öğretmen dışında kalan personelin sorunlarına kayıtsız kaldıklarını göstermiş oldular.

Cengiz ŞAHİN


Kaynak:  http://www.mebpersoneli.com.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim