Öğretmen Diyarı

ROTASYON NEDEN ERTELENMELİDİR?

Önümüzde şube müdürü ve öğretmenlerin rotasyonu var. Bunlardan daha can yakıcı olan şube müdürlüğü rotasyonu. Geçen yıl şube müdürü rotasyonu uygulandığında insanlar bir uçtan bir uca savruldu. Daha önce uygulanamadan ertelenen yönetmelikle rotasyona tabi personel kendi bölgesini isteyebiliyordu. Daha sonraki dönemde bu hüküm kaldırıldı. Rotasyona tâbi personele ya yaşadığı bölgenin en ucuna ya da il dışına yol gözüktü. Uygulama şube müdürlerini bir uçtan bir uca sürerken birçoğu için gurbet hayatı başladı; bir kısmı emekli oldu. Ancak bazıları da raporla il dışına çıkmaktan kurtuldu. Bir kısmı da mahkemeyi kazanarak geri döndü.


Tebdili mekânda tabiki ferahlık vardır ancak bu ferahlık insanların kurulu düzenlerini alt üst edecek şekle dönüşür, onları kırkından sonra zorunlu olarak gurbete düşürürse orada ferahlık merahlık kalmaz. Bu durumda uygulama kastını aşar ve zarar vermeye başlar. 


Olayın bir farklı boyutu da şöyle: 14.09. 2011 tarih ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 7. fıkrasında ".... şube müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir." denmekte idi. 

Ancak 14.03.2014 tarih ve 28914 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.03.2014 tarih ve 6528 sayılı Kanunun 22. maddesi ile değişiklik yapılarak "... şube müdürü olarak görev yapanların, hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı yer değiştirmeleri yapılır. Denilerek bölge kavramı yasadan çıkarılmasına rağmen bu değişiklik yönetmeliğe uyarlanmamıştır. Bu nedenle yapılacak rotasyon hukuki olmayacaktır. Bu durum, yeni sorunlar travmalar ve stresler oluşturacaktır. Bu ve benzeri sebeplerle yeni mağduriyetler oluşturmaması için şube müdürü rotasyonunun ertelenerek daha sağlıklı bir değerlendirmeye tabi tutulması ve rotasyonun il içinde ya da isteğe bağlı olarak il dışını da kapsayacak şekilde yapılmasının daha doğru olacağı bir gerçektir. 


14.03.2014 tarih ve 28914 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.03.2014 tarih ve 6528 sayılı Kanunun 22. maddesiyle yukarıda bahsedilen değişiklik yeni hukukî sonuçlara yol açabilecek ve şube müdürlerinin ataması konusu yeni mahkeme kararları dolayısıyla hepten içinden çıkılamayacak hale gelecektir. 


Öğretmen rotasyonunun en sakıncalı yönü, terchlerinden birine yerleşemeyen öğretmenin kura yoluyla resen yerleştirilmesidir. İkinci bir şans vermeden kuraya dayalı yerleştirme telafisi zor mağduriyetlere yol açacaktır. Bilindiği gibi daha önce şube müdürlüğü rotasyonu bir yıl ertelenmişti. Hem öğretmen hem de şube müdürlüğü rotasyonu bu yıl uygulanmazsa, önümüzdeki yıl daha iyi yönetmelikler çıkarılarak yapılacak bir rotasyon daha hakkaniyete uygun olabilecektir. 


Devlette devamlılık esastır ancak koalisyon görüşmeleri sürecinde icrai faaliyetleri durdurmak da gerekebilir. Üzerinde çok fırtına kopartılan bir mevzuyu soğumaya alıp sağlıklı bir zeminde tartışarak yeniden şekillendirmek medenî insan tavrıdır. 


Ancak konunun bu noktasında herkesin şapkasını önüne koyarak neden bu tedbirlere başvuruluyor sorusunu enine boyuna düşünerek cevaplaması ve gereken dersi de çıkarması gerekiyor.


Çok tartışma yaratan bir konunun bir yıl ertelenmesini gurur konusu hâline getirmemek gerekir. Bir yılda paydaşlar bir araya gelip mutabakatla tartışmayı bitirecek, memnuniyet verici sonuçlara ulaşabilir.


 


Erol MEMİŞ


EBS İstanbul 3 nolu Şube Başkanı

 

personelmebhaber.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol