Öğretmen Diyarı

Okul öncesi öğretmenlerinin sorunları, Eğitim-Bir-Sen raporunda yer aldı
Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen görevi ile sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı ücret verilmemesi, öğretmenler arasında eşitsizliğe neden olmaktadır.

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen görevi ile sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi sağlanmalıdır

Okul öncesi ve özel eğitim sınıflarında teneffüs olmaksızın aralıksız 6 saat derse girilmesi, öğretmenin fizyolojik ve psikolojik kapasitesini zorlayan yıpratıcı bir uygulamadır.

Okul öncesi ve özel eğitim sınıflarında teneffüs olmaksızın aralıksız ders uygulamasına son verilmeli; teneffüs esnasında öğrencileri gözetecek yardımcı personel istihdamı gibi öğretmenlerin ders aralarında dinlenmelerine imkân sağlayacak türden tedbirler geliştirilmelidir.

Okul öncesi sınıflarında ders saatleri 50 dakika olup bu süre öğrenciler açısından öğrencilerin dikkatini sürekli etkinliğe vermelerini; öğretmenler açısından ise bu yaş grubundaki öğrencilerin bulunduğu bir sınıftaki sınıf yönetimini imkânsız kılacak kadar uzundur.

Okul öncesi sınıflarında ders saati süresinin, bu yaş grubundaki çocukların dikkat ve odaklanma becerileri ve sınıf yönetimi gözetilerek en çok 40 dakika olacak şekilde yeniden belirlenmesi gereklidir.

Anaokullarında rehber öğretmen normunun kaldırılması neticesinde okul öncesi gelişimin okul öncesi öğretmeni dışında dışarıdan bir gözlemci olarak rehber öğretmen tarafından gözlenememesine neden olmaktadır.

Okul öncesi öğrencilerinin fiziki gelişimleri kadar psikolojik gelişimlerinin de izlenmesi amacıyla Norm Kadro Yönetmeliğinde düzenleme yapılarak anaokullarına rehber öğretmen normu verilmelidir

Temel eğitim kurumlarına bütçe verilmemesi nedeniyle okul öncesi eğitim için velilerden talep edilen katkı payının okul öncesi öğretmenler eliyle toplatılması öğretmenleri asli görevlerinden uzaklaştırdığı gibi veli ile karşı karşıya getirmekte; mesleğin saygınlığını zedelemektedir.

Okul öncesi eğitimin parasız sunulması, bu amaçla okul öncesi kurumları da içerecek şekilde temel eğitim kurumların bütçe verilmesi ya da öğrenime katkı için velilerden talep edilen katkı payının öğretmenlerce tahsiline son verilmesi sağlanmalıdır.

Kurumlarında kendi asli görevlerinin bir parçası olarak sınav gözetim görevini fiilen yürütmekte oldukları gibi kurumlarında veya başka eğitim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen merkezi sınavlarda sınav gözetim ve denetim görevlerinde yer almakta olan Halk Eğitim Merkezleri, Okul Öncesi Eğitim kurumları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli öğretmenler ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda görev alamamaktadır.

Bakanlığa bağlı tüm öğretmenlerin gerek Bakanlık gerekse ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm merkezi sistem sınavlarında görev alabilmeleri sağlanmalıdır.

Eğitim Bir Sen

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol