Öğretmen Diyarı

Öğretmenler Seminerlerini Tatil Adresinde Yapabilmelidirl

Okulların kapanmasına günler kala öğretmenler odalarında mesleki eğitim ya da yaygın bilinen adıyla seminer çalışmalarının tatil adreslerinde yapılabilmesi konusu yeniden tartışılmaya başlandı.

 

        Bu konuda Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 24. Maddesinde ‘'……. (Değişik:RG-6/9/2008-26989) Köy ve beldelerde görevli okul öncesi eğitimi öğretmenleri, derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekle ilgili çalışmaları, okul yönetimi ve millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir okul öncesi eğitim kurumunda yapabilirler. Meslekle ilgili çalışmaları tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, bu çalışmalara katıldıklarını gösterir okul müdürlüğünden alacakları yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bu yazının bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır.'' Denilmektedir.

 

        Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 98 Maddesi'nde de ‘'………(Değişik fıkra:RG-21/7/2012-28360) Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görevli öğretmenler, derslerin kesiminden 1 Temmuza kadar yapılacak meslekî çalışmalarını, okul yönetimi veya millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilkokulda yapabilirler. Meslekî çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, çalışma yaptıkları okul müdüründen aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazıyı, eylül ayının ilk işgününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır.''

Denilmektedir.

 

       Yine Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 87. Maddesi'nin 3.Fıkrasında da;

‘'(3) Mesleki çalışmalardan azami verim elde edilebilmesi için okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, eğitim ve öğretimle ilgili diğer konularda da mesleki çalışma yapılabilir. Bu çalışmalar okul ortamının dışında ilgili eğitim ortamları veya işletmelerde de yapılabilir.''

Denilmektedir.

 

       Geçtiğimiz yıl, öğretmenlerin yılsonu mesleki eğitim çalışmaları Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 28.05.2013 Tarih ve 1140309 Sayılı yazısı gereği Uzaktan Eğitim yoluyla yapılmıştı. İlköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2012-2013 Ders Yılı sonu mesleki çalışmaları Uzaktan Eğitim Yaklaşımı çerçevesinde ‘'Mesleki Gelişim Eğitimi'' ve ‘'Mesleki Çalışmalar'' olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilmişti. Eğitim, ilk aşaması 17-21 Haziran 2013 tarihlerinde, ikinci aşaması ise 24-28 Haziran 2013 tarihlerinde olmak üzere beşer günlük iki periyot halinde tamamlanmıştı.

 

       Son yıllarda uzaktan eğitim yöntemiyle uygulanan bu eğitimin ayrım yapılmadan hakkaniyet çerçevesinde talep eden bütün öğretmenlerimiz için memleketlerinde verilmesini doğru bulduğumuzu, online olarak verilen eğitimde öğretmenin hangi ilde ya da mekanda olduğunun bir anlam ifade etmediğini, önemli olanın eğitimin alınmış olması olduğunu ifade ediyoruz.

 

       Bu doğrultuda yürürlükte olan mevzuat gereği köy/belde okul öncesi öğretmenleri ile birleştirilmiş sınıf öğretmenlerine verilen mesleki eğitimlerini memleketlerinde yapabilme haklarının tüm öğretmenler tarafından kullanılmasının sağlanmasının uygulamada birlik, çalışanlar arasında eşitlik ve iş barışını temin edeceğini, öğretmen motivasyonunu artıracağını hatırlatıyor, yetkilileri bu konuda gereğini yapmaya davet ediyoruz.

 

      Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

   Celal DEMİRCİ

   Eğitim-Bir-Sen

   İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı

   celaldemirci@gmail.com

   https://www.facebook.com/demircicelal                                

   http://twitter.com/celaldemirci

 

 

 Kamuajans.com/ÖZEL

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol