Öğretmen Diyarı

Öğretmenin sınav ücreti MAHKEMELİK!

 Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerine yönelik yaptığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarında ‘her oturum yerine, her sınav günü için beş saat ek ders ücreti verilmesi' ibaresinin iptali için Danıştay İkinci Dairesi'nde 2013/10963 esas numarasıyla dava açtı.

Dava dilekçesinde, bir normun, daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm getirmesinin mümkün olmadığınadikkat çekilirken, bakanlığın, bu gerçeğigöz ardı ederek yayınladığı dava konusu yazıda; sınavda görev alacak yönetici ve öğretmenlerin sınavlarınbirinci ve ikinci gününde her bir oturum için 5 saat ek ders ücreti almalarıyerine, üst norm niteliğinde olan MillîEğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek DersSaatlerine İlişkin Karar'a açıkça aykırı bir şekilde her sınav günü için beş saat ek ders ücreti almalarını öngördüğü ifade edildi.


Dava dilekçesinde, haksız uygulamaya neden olan Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve EğitimTeknolojileri Genel Müdürlüğü'nün, 13.11.2013 tarih ve 3355336 sayılı SınavGörevlilerinin Ücretleri konulu, “2013-2014 eğitim öğretim yılı için yapılacak 1. dönem ortak sınavlardan itibaren bölge sınav yürütme komisyonları başkan ve üyelerine, iltemsilcilerine, bina yöneticilerine, bina sınav komisyonları başkan ve üyelerine, salongörevlisi olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, ilgi (a) kararın on ikinci maddesinin beşinci fıkrası gereğince her sınav günü için beş saat ek ders ücretininkurumlarınca ödenmesinin, yine bu sınavlar çerçevesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilecek personel ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki diğer kadrolardagörevli personele ödenecek her türlü ücretin ise ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararınaistinaden Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından karşılanmasının uygun olacağı düşünülmektedir” yazısında yer alan “beş” ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması, devamında iptaline karar verilmesi talep edildi.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim