Öğretmen Diyarı

ÖĞRETMENİN 3600 EK GÖSTERGE BİLMECESİ ÇÖZÜLMELİDİR

Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa KIR 'Öğretmenin 3600 Ek Gösterge bilmecesi çözülmelidir' diyerek bu gösterge sorununun çözümüyle atama bekleyen öğretmenlerin de önünün açılacağını ve çalışma huzuruyla barışının adaletli bir şekilde gerçekleşeceğini belirtti. Öğretmenin 3600 Ek Gösterge bilmecesi çözülmelidir. Yıllardan beri eğitim emekçilerinin 3600 Ek gösterge hayali sürmekte, özellikle 19.MEB şurasında alınan karardan sonra her "Torba Yasa"nın TBMM gündemine getirilmesi ile birlikte eğitim emekçileri büyük bir beklenti içerisine girmektedir.

Zaman zaman reyting artırmaya yönelik istismara dayalı "Öğretmene Müjde",Öğretmene 3600 Ek gösterge" şeklindeki içi boş medya haberleri eğitim emekçilerinin sinirlerini germekte streslerini artırmaktadır. Bilindiği üzere emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aldığı maaş dikkate alınarak kamu görevlerinin aylık brüt ücretleri, emeklilik maaşı ve emeklilik ikramiyesinin azlığı veya çokluğu EK Gösterge rakamına göre tespit edilmektedir. Ek Gösterge üzerinden yapılan haksızlık çalışma barışını bozmaktadır. Kamu çalışanları ile kamu emeklilerini yakından ilgilendiren maaşlar, emekli maaşları ile emekli ikramiyelerinde artışa sebep olan Ek Gösterge rakamları kamu görevlileri için büyük bir önem taşıdığı gibi, Ek Göstergeler üzerinden yapılan haksız uygulamalar da giderek çalışma barışını bozucu ve kamu görevlilerinin itibarını zedeleyici bir pozisyon almaktadır. Ek Gösterge rakamları Kamu görevlilerinin unvan, hizmet sınıfı ve derecelerine göre farklılık arz etmektedir. Kamu görevlilerine öğrenim durumlarına uygun"850, 950,1150,1300,1600,2200,3000,3600, 4800, 5300 6400,, 7000,7600 8000" gibi Ek Göstergeler uygulanmaktadır. Ek göstergesi yüksek olan bir göreve atanan kamu çalışanları hem çalışırken, hem de emekliliklerinde yüksek maaş ve ikramiye almakta, aynı şartları taşıdığı halde Ek Göstergesi düşük olan kamu görevlileri ise çalışırken emsallerine göre daha az maaş aldıkları gibi emekliliklerinde de daha az maaş ve daha az ikramiye almaktadır. Özellikle 3000 ve altı Ek Gösterge üzerinden maaş alan kamu çalışanlarının ek ödeme, aile yardımı, döner sermaye,özel hizmet tazminatı ve ek ders gibi çalışırken aldıkları tazminatlarının emekli olduklarında kesilmesi maaşlarında % 40,% 50 hatta % 60 oranında düşüşlere sebebiyet vermektedir. 3000 ila 3600 Ek Gösterge Emekli Maaş farkı 500 TL, İkramiye farkı 12.00 TL Çalışırken 2200 ile 3000 ek gösterge üzerinden maaş alan kamu görevlilerinin ek göstergeden doğan maaş farkı 50.00- TL ye yakın olurken, 3600 ile 2200 ek göstergeden maaş alan kamu görevlilerinin ek göstergeden doğan maaş farkı 100 TL.den biraz fazla olabilmektedir.

Yani Çalışırken 2200 ile 3600 arasında ek göstergeden maaş alan kamu görevlilerinin maaş farkı 50- 100.-TL.arasında değişir iken, emekli olduklarında 2200 ile 3600 Ek Gösterge maaş farkı 500.00 TL. ye ulaşmakta, bu fark emekli ikramiyesinde ise 12.000 TL ye kadar yükselmektedir. Durum böyle olunca bir öğretmen idarenin tasarrufu ile Ek Göstergesi 3600 ve daha yukarı bir göreve atandığında çalışırken ve emekli olduğunda daha iyi imkanlara sahip olduğu halde aynı şartları taşıyan diğer öğretmenler bu haklardan mahrum bırakılmaktadır. Ek Gösterge adaletsizliği verimliliği düşürmekte, çalışma barışını bozmaktadır. Ek Göstergesi yüksek olan kadrolarda çalışanların çalışırken elde ettikleri imkanların yanı sıra emekli olduklarında da normal kamu çalışanlarına nispetle daha fazla maaş ve daha fazla ikramiye almaları bu görevlere atanma ehliyeti olan kamu görevlileri aynı imkanlardan yararlanmak için siyasetçilerin ve bürokratların peşinde koşmakta bu durum da çalışma verimliliğini düşürdüğü gibi kamu görevlilerinin itibarını da zedelemektedir. İstanbul'dan Ankara'ya Müfredat Tayini 19.MEB şurasında alına tavsiye kararları hatırlanarak, "Öğretmen, İl Müdür Yardımcısı İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Avukat, Hukuk Müşaviri" gibi kamu görevlilerinin 5434 sayılı Kanunun Ek 70.maddesine istinaden Ek Göstergeler arsındaki adaletsiz, orantısız ve hiyerarşik eşitliği bozan 2200 ila 3000 arasındaki ek göstergeye uygulanan, müsteşar maaşının şube müdürlerine uygulanan (% 70 ) 2200 ve öğretmenlere uygulanan ( % 70) 3600 Ek göstergeler arasındaki oranlarının (% 130) 3600 şeklinde değiştirilmesi, Ek Göstergesi 2200'ün altında olanların Ek gösterge çarpanındaki adaletsizliğin giderilmesi başta öğretmenler olmak üzere tüm kamu görevlileri ve emeklilerinin beklentisidir. 3600 Ek Gösterge öğretmen adaylarına atanma imkanı sağlayacaktır. Böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi Fiziksel açıdan enerjisini, sosyal açıdan meslek heyecanını kaybeden ancak emekli olması durumunda karşılaşacağı ekonomik sıkıntıyı göze alamayan 10 binlerce eğitim emekçisine emeklilik yolunu açacak, yine atanmayı bekleyen 300 binden fazla öğretmen adayına iş imkanı sağlamak suretiyle işsizliğin önlenmesine de katkı sunacaktır.

Öğretmen geliri ve itibarı düşük riskli meslekler arasındadır. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. Maddesinde ifadesini bulduğu üzere öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." Denilmektedir. Öğretmenlik bir uzmanlık işi olduğu halde toplu sözleşme kazanımlarına rağmen hala yoksulluk sınırının altında maaş alan itibarı düşük riskli meslekler arasında anılmaktadır. 3600 Ek göstergenin hayata geçirilmesi durumunda eğitim emekçilerine mesleki açıdan itibar kazandırılacağı gibi nitelikli eğitim için de büyük bir moral ve motivasyon sağlayacaktır. Eğitim Emekçilerinin çokluğu 3600 Ek Gösterge için mazeret sayılmamalıdır. Hükümet tarafından öğretmenlerin kamu görevlileri içindeki sayısı ve kamu maliyesine girdisi mazeret gösterilerek Ek Göstergeye ilişkin taleplerin ötelenmesi kabul edilebilir bir mazeret olarak değerlendirilemez. Eğitim emekçilerinin çokluğu popülist bir yaklaşımdan değil her zaman sayılarının çokluğu ile öğündüğümüz çocuk ve genç nüfusun fazlalığından kaynaklanmaktadır.Gençlik bir ülkenin geleceği olup, ülkelerin zenginliği eğitilmiş insanlarının varlığı ile ölçülmektedir. Eğitilmiş insan ancak maddi ve manevi açıdan itibarlı sosyal açıdan moral ve motivasyonu yüksek nitelikli eğitimciler eliyle yetiştirilebilir. Bu açıdan TBMM de görüşülmekte olan "Torba Yasa" içerisine Öğretmenlere verilecek 3600 Ek Gösterge de sokulmak suretiyle hem 19. MEB şurasında verilen vaat yerine getirilmiş hem de EK Gösterge bilmecesi çözülmüş olacaktır. Başbakanımızın,Milli Eğitim Bakanımızın ve Maliye Bakanımızın dikkatine saygıyla arz olunur.

 

Kaynak:kamuexpress.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim