Öğretmen Diyarı

Öğrenci kıyafet yönetmeliği gözden geçirilmeli

Eğitim-Bir-Sen, kanuna aykırı hükümlerin öğrencilerin kılık-kıyafetlerine ilişkin yönetmeliklerden çıkarılması talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulundu. 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasının Engellenmesi” başlıklı 115. maddesinde yapılan değişiklikle “dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi”nin ve yine aynı kanunun 122. maddesindeki değişiklikle, “dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasının engellenmesi”nin suç konusu haline getirilerek cezai müeyyideye bağlandığına dikkat çekilen yazıda, “Kanunun söz konusu maddelerinin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, kanun koyucu dini inancın, bu inancın gerektirdiği ibadet ve davranış biçimlerinin her ne suretle olursa olsun engellenmesini, din, vicdan ve inanç özgürlüğü bağlamında temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının engellenmesi olarak görmekte ve ceza kanununda suç olarak kabul etmekte; vatandaşların dini inanç ve inanışlarının gereğini kamusal alanda da herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe yerine getirebilmesini öngörmektedir” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’in 4. maddesine göre öğrencilerin okul içinde başı açık olmak zorunda olduğunun hatırlatıldığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 164. maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 109. maddesinde, kılık-kıyafet hükümlerine aykırı davranmak disiplin cezasını gerektirir bir fiil olarak tanımlanmıştır. 6529 sayılı Kanun’la getirilen hükümler çerçevesinde vatandaşların dini inanç ve inanışlarının gereğini yerine getirmesinin her ne suretle olursa olsun engellenmesinin suç teşkil ettiği dikkate alındığında, söz konusu yönetmelik hükümlerinin kanuna ve hukuka aykırı hale geldiğine şüphe yoktur.”

Bakanlığa gönderilen yazıda, 6529 sayılı Kanun hükümlerinin gözetilerek, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “başı açık” ibaresi ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki ‘başı açık derse girmemeyi’ disiplin suçu sayan hükümlerin söz konusu yönetmeliklerden çıkartılması konusunda gereğinin yapılması talebinde bulunuldu.

 

kamu.tv.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim