Öğretmen Diyarı

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI İPTAL EDİLİRSE...
 Danıştay 2. Dairesi;  22/03/2016 Tarih ve 2016/683 Esas Numaralı kararla Yönetici Atama Yönetmeliğinin 15. maddesinde  sınav konuları arasında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusuna yer verilmediği, adayların bu konuda belirli bir seviyede bilgi sahibi olması gerektiği, yapılan işlemin Anayasaya ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununa aykırı olduğu gerekçelerine dayandırarak yönetmeliğin 15. maddesinin eksik düzenleme nedeniyle yürütmesinin durdurulması sonucunda ciddi bir kaos yaşanıyor. Sendikalar birbirini suçluyor. Sendikaların tartışmalarını en azından kısa süreliğine bir kenara bırakıp birlikte; kusursuz yapılan, objektifliğinden kuşku duyulmayan sınavın iptal edilmemesi için mücadele etme günüdür, hak hukuktan yana tavır almak, geleceğimize sahip çıkmak çocuklarımıza adaletli bir gelecek bırakmak için birlikte hareket etme, bu fırsatı iyi değerlendirme zamanıdır. Mahkemenin, idarenin eksik işlem nedeniyle yürütmenin durdurulmasına ilişkin verdiği karar bundan sonraki sınavlarda uygulanması halinde hiçbir sorun kalmayacak. Ya da atandıktan sonra müdür yardımcılarına bir kurs verilerek de bu halledilebilecektir. Veya sadece Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinden birkaç sorudan oluşan küçük ölçekli bir sınav yapılabilir. Bir de karar eşitliğe aykırı olmayan, kimseyi mağdur etmeyen bir karar olduğuna ve kararın sadece düzenlemeye ilişkin yanı bulunduğuna göre sınav iptal edilmemelidir. Buna benzer şimdiye kadar usule yönelik olan eşitliğe aykırı olmayan yüzlerce karar verilmiş; ancak hiç biri sınavın iptaline yol açmamıştır. Son dönemlerde hem eşitliğe aykırı hem de usule yönelik onlarca karar mevcuttur. Ki bunlar adaleti tam olarak tesis etmeyen kararlar olduğu için geriye yürüyüp işlemin tesis edildiği andan itibaren uygulanması gerekirdi. Ki bu bile yapılmamıştır. Hiç kimsenin lehine olmayan veya sınava giren ve başarılı olan herkesin aleyhinde olan bir karar millet adına verilen karar olmamalıdır. Sonuçta mahkemeler millet adına karar verir.

Ne Yapılmalı:
Her öğretmenin az çok gönül bağı kurduğu bir sendikası vardır. Bunun tartışması en azında bu dönemde yapılmamalıdır. Her sendikanın kendi üyeleri nezdinde doğruları veya yanlışları vardır. Buradan tartışarak hedefe ulaşmak şimdilik mümkün değildir. Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş ve diğer sendikaların sınava giren ve başarılı olan bütün üyeleri sınavın iptal edilmesi halinde mağdur olacaklardır. Dolayısıyla karşı sendikaların eleştirilerinden çok herkes sınavın iptal edilmemesi için kendi sendikasına baskı kurmalıdır. Özellikle sendikaların hemen hemen tamamı sınavın iptal edilmesi yönünde oluşan atmosferde pasif kalması düşündürücü ve rahatsız edicidir. Eğer bu sınav iptal edilirse bundan sonra sınav mınav yapılmayacaktır. Bunun yerine müdürlük için uygulanan mülakatın benzeri gelecektir! Bu net bir şekilde ortadadır! On yıllardır mülakatların ülkemizde nasıl uygulandığı da  hepimizin malumudur.

Objektif yapılan sınavın iptalinin düşüncesinin ortadan kaldırılması için kendi üyelerinin hakkını hukukunu korumakla yükümlü olan sendikalar bu süreçte ortaya takındığı tavır umut verici değildir.  Kim hangi sendikadan olursa olsun emek vererek kazandığı bu hakkını haksız olanlara yedirmemelidir.
Esastan sınavın iptalini gerektirecek hiç bir gerekçe ortada olmamasına rağmen oluşan bu puslu havadan yararlarak herkesin savunduğu, savunması gerektiği sınavların ortadan kaldırılmasına ve mülakatın getirilmesine fırsat verilmemelidir.
Haklıyken haksız duruma düşmeyecek şekilde demokratik tepkimizi etkili ve ölçülü bir şekilde ortaya koymamız ve bunu yaparken sonuç alınabilmesi için karşı sendikalar  üzerinden değil de herkes kendi sendikası üzerinde yapması gerekir diye düşünüyorum.


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim