Öğretmen Diyarı

Kurumlararası Atanan Öğretmenlerin Zorunlu Hizmetten Muaf Tutulması

 06.05.2010 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile beraber daha önce göreve başlayan kadrolu öğretmenlere zorunlu hizmet yükümlülüğü muafiyeti getirilmişti. Daha sonra ise gerek 632 sayılı KHK ile sözleşmeli öğretmen statüsünde iken kadroya geçenler gerekse KPSS puanı ile sözleşmeli öğretmen iken kadrolu öğretmen olarak atananlar da 06.05.2010 tarihinden önce göreve başlamış iseler zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulmuştu. Ancak 06.05.2010 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı’nda veya diğer bakanlıklarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer sınıflarda görev yapmakta iken söz konusu tarihten sonra öğretmen olarak atananlar, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre zorunlu hizmet bölgesi sayılan yerlerde görev yapmış olmalarına rağmen, yönetmelik bu hizmet sürelerini zorunlu hizmet olarak kabul etmediği için, zorunlu hizmet yükümlülüğünü ifa etmektedirler.

 

Söz konusu çalışanlar gerçekte asıl mesleği öğretmen olmasına rağmen, 2009 yılında Danıştay tarafından verilen iptal kararına kadar KPSS puanı ile memur olarak atanmış olan öğretmen adaylarının başvurularının kabul edilmemesi, KPSS sonuçlarına göre branşında atanmak için yeterli puanı alamaması ya da branşında öğretmen alımı yapılmaması gibi nedenlerle öğretmenlik dışındaki diğer memuriyet kadrolarında çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu çalışanların kendi kurumlarında var olan zorunlu hizmet bölgelerinde çalışma sürelerini tamamladıkları ve memurlukta geçirilen süreleri öğretmenlik hizmet puanına yansıtıldığı halde bu sürelerin zorunlu hizmetten sayılmaması büyük bir çelişki oluşturmaktadır.

 

Adalete ve hakkaniyete aykırı bu durumun çözümü noktasında Bakanlığa başvurarak, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar” başlıklı 30. maddesine, “06.05.2010 tarihinden sonra kurumlar arası ilk atama yoluyla atananlar, daha önceki kurumlarında zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olmaları  ya da bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma bölgelerinde çalışmış olmaları halinde zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur” hükmü getirilmesi; yönetmeliğin “Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler” başlıklı 32. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri” hükmünün yürürlükten kaldırılması, diğer taraftan Bakanlık tarafından duyurulan yönetmelik taslağının yukarıda yer alan öneriler doğrultusunda düzenlenmesi talebinde bulunduk.

 

ogretmen.web.tr


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim