Öğretmen Diyarı

Ek Ders Ücreti Ödemeleri Hakkında Açıklama

 Genel yetkili Eğitim Bir Sen olarak Toplu Sözleşmede elde ettiğimiz kazanım ile Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları’nın yapıldığı günlerde öğretmenlerin ek ders ücretlerinde kesinti yapılmayacak. Konuya ilişkin mevzuat birimizce yapılan değerlendirme;

 

Bilindiği gibi ortaöğretime geçiş ortak sınavları bu yıl ilk defa 8’inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. Söz konusu sınavlara ilişkin 2013-2014 Eğitim–Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzu’nun “Ortak Sınavların Uygulanması” başlıklı 9’uncu maddesinde;

 

“a. Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda ve yurt dışında KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00’da başlayacak ve aynı anda yapılacaktır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmayacaktır.

 

b. Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 12’nci maddesinin beşinci fıkrasında; “Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Öte yandan, 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 24'üncü maddesinde; "1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." denilmektedir.

 

Görüleceği gibi sözü edilen Kılavuzda, “Sınavların yapılacağı günlerde okullarda ders yapılmayacaktır.” denilerek, sınav günleri öğrencilerin okul bütünlüğünde tatil olacağı belirtilmiş; “Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır.” denilerek de sınavların kaç oturum olarak yapılacağı belirtilmiştir.

 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yukarıda belirtilen kararında geçen; "... öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."  ifadesi ise, öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde tatil edildikleri sürelerde, yönetici ve öğretmenlerin o günlerde üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılacakları hususunu içermektedir.

 

 

Bu çerçevede;

 

1- Ortaöğretime geçiş ortak sınavları nedeniyle öğrencilerin okul bütünlüğünde tatil edildiği okullarda görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin tamamı, bu sınavlarda görev alıp almadıklarına bakılmaksızın sınav gününe rastlayan ders görevlerini yapmış sayılacaklardır.

 

2- Ortaöğretime geçiş ortak sınavlarında görev alan yönetici ve öğretmenler, bu görevlerini fiilen yerine getirmeleri kaydıyla görev aldıkları her oturum başına 5 saat ek ders ücretinden yararlanacaktır.

 

3- Söz konusu sınavlarda görev alan yönetici ve öğretmenler, aynı zamanda o günler için üzerlerinde bulunan ders görevlerini de yapmış sayılacaklarından, her iki duruma bağlı ek ders ücretinden birlikte yararlanacaklardır.

 

Sınavda görev alacak yönetici ve öğretmenlere kolaylıklar, öğrencilere başarı dileklerimizle…


egitimbirsen.org.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim