Öğretmen Diyarı

Eğitim Bir Sen’den Çok Önemli Tesbitler

Eğitim Bir Sen Nisan 2015 Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, Eğitim Bir Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı ve Hasan Yalçın Yayla katıldılar.


Kurula sunularak bir an evvel çözüme kavuşturulması istenen, Nöbetlere ücret verilmesi, sınav ücretlerinin arttırılması, ek ders ücretlerinin arttırılması gibi konular temel olarak ele alındı.


Kurula Sunulan Diğer Konulardan bazıları özet olarak şu şekilde oldu:


Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi ile ilgili, yönetmelik maddesi,“İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez” şeklinde değiştirilmelidir.


06.05.2010 tarihinden önce diğer bakanlıklarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer sınıflarda görev yapmakta iken, Milli Eğitim Bakanlığı’na öğretmen olarak atananlardan, zorunlu hizmet yükümlülüğünü muafiyeti getirilmelidir.


Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan erkek kamu çalışanları, mesai saatleri içinde, kamu hizmetini gerektirdiği ciddiyet dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidir.


Alo 147 hattına yapılan Öğretmenle ilgili her ihbarın şikâyetin soruşturma konusu edilip öğretmeni yıldırma/cezalandırma aracı haline getirilmesine engel olunmalı inceleme veya soruşturma konusu edilebilecek ihbarlar-şikâyetler için gerekli şekli şartlar yazılı bir esasa bağlanmalıdır.


Okullardaki memur ve hizmetlilerin çalışma süreleri ve görev tanımları net ve açık bir şekilde belirlenmeli; “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar” şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri değiştirilmelidir.


Yükseköğretim gören çocuğu bulunan dul ya da boşanmış kadın öğretmenlerin, çocuklarının öğrenim gördükleri yerlere, mazerete bağlı yer değişikliği hakkı konusunda öncelik verilmesi veya öğrenim görülen yerde geçici görevlendirme yapılabilmesi noktasında düzenleme yapılmalıdır. 


Mesleki Açık Öğretim Lisesi derslerinde görev alan yönetici ve öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenler gibi artırımlı ek ders ücreti ödenmesi sağlanmalıdır.


Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında, merkezi sınavlarda soru sorulmayan alanlarda/derslerde de kurs açılması sağlanmalıdır.


Halk eğitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak verilecek takviye kurslarında görev alacak öğretmen ve yönetici haricindeki personelin bu fazla çalışmasının ücretlendirilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.


Haftalık ders programlarının belirlenmesinde kadın öğretmenlerden ilkokul çağı öncesi ve engelli çocuğu bulunanların gün ve saat tercihlerine öncelik verilmesi hususunda düzenleme yapılmalıdır.


Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden “Alkollü içki ve kokteyl hazırlama” dersinin kaldırılması ile Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 10. sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarının kaldırılması noktasında gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.


Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri alanında görev yapan öğretmenlerden istekli olanların, hizmet içi eğitim kurslarına alınarak rehberlik alanına geçişlerine imkân tanınmalıdır.


Tüm seçmeli derslerin hangi branş öğretmenleri tarafından okutulacağı yönünde düzenleme yapılmalıdır.


Açık öğretim okulları, akşam sanat okulları gibi fiilen ve hukuken Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan kamu personelinin ulaşım giderlerinin Bakanlıkça karşılanması sağlanmalıdır. 


Kaynak: sendikahaberleri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim