Öğretmen Diyarı

EĞİTİM BİR SEN PROFESÖRLER BAŞARISI DÜŞÜK OKULLARA MÜDÜR OLSUN
 Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına Bakanlıkça proje okulu olarak belirlenen okullarda okul müdürlüğü görevi verilebilmesine imkân tanınıyor. Okul yönetimlerinin, hele ki proje okulu olarak belli bir hedefi yakalaması, özel bir amaca hizmet etmesi için belirlenen okul yönetimlerinin, özellikle eğitim bilimleri alanından seçilecek öğretim elemanlarınca yönetilmesi istenilen bir durumdur. Bu yönüyle düşünce güzeldir

Ancak Proje okullarına öğretim elemanlarının müdür olarak atanması düşünce olarak iddialı olmakla birlikteuygulamada muhtemel sorunlara gebedir. Eğitim kurumlarının proje okulu olarak belirlenebilmesi için kullanılacak kriterler henüz belirlenebilmiş değildir. Bu kapsamda fizikî altyapı, donanım, insan kaynağı, eğitsel ve sosyal faaliyetler bakımından bulunduğu yerleşim yerinde diğer eğitim kurumları arasında ön plana çıkan; kamu kurum/kuruluşları, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarıyla görev alanıyla ilgili kendine has uygulamalar ve kapsamlı çalışmalar yürüten; merkezi sınavlarda kendi türünde il veya ülke başarı ortalamasının üzerinde başarı gösteren; özel sektör, sivil toplum kuruluşları veya bağış sahipleriyle ilişkiler geliştirerek yeni bina veya atölye/laboratuvar yapılmasını, atölye ve laboratuvarların donatımını sağlayan; özetle mevcut okul yöneticilerinin her türlü olumsuzluklara rağmen üstün fedakârlık ve gayretle başarılı hale getirdiği eğitim kurumlarının proje okulu belirlenerek buralara öğretim elemanlarının atanması, başarılı okul yöneticilerini cezalandırmak, onların haklarını ve emeklerini gasbetmek anlamına gelecektir. Bu itibarla bu düzenlemenin, eğitim kurumlarının proje okulu olarak belirlenebilmesi için kullanılacak kriterler Bakanlıkça ortaya konularak birlikte değerlendirilmesi gerekecektir.

Bakanlık, konumu, öğrenci ve personel sayısı, toplumsal etkisi, yapım tarihi, faaliyet süresi ve yapısı gibi unsurlar göz önüne alınarak kendisinden beklenen başarıyı sağlayamayan okulları, eğitimin niteliğinin artırılmasına örnek uygulamalar haline getirmek anlamında proje okulu olarak belirleyecek ise, bu kurumlara öğretim elemanlarının okul müdürü olarak görevlendirilmesi yerindedir. Ama zaten kendisinden bekleneni fazlasıyla veren ve örnek okul haline dönüşmüş kurumlara bu görevlendirme düşünülüyorsa, bunun amaca aykırı olduğuna kuşku yoktur. Başarılı okul yöneticilerinin görevleri ellerinden alınmak suretiyle haksızlığa uğratılmaları kabul edilemez.


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim