Öğretmen Diyarı

EĞİTİM-BİR-SEN BAŞKANINDAN 2015-2016 YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM DEĞERLENDİRMESİ
 Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh Topuz, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Topuz, açıklamasında eğitim camiasına ve velilere birtakım uyarılarda bulundu.
Öğrencilerin daha iyi bir sistemde yetişmeleri öğretmen, yönetici, şef, memur ve hizmetlilerin iş barışı içerisinde daha nitelikli ve verimli bir performans ortaya koyabilmeleri için bazı sorunları ve çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşmak istediklerini belirten Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh Topuz, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının ikinci kanaat dönemi, öğrencilerin çalışma ve özverilerinin karşılığını alacakları karne heyecanıyla sona erdiğini, böylece öğrenciler için dinlenme, öğretmenler için yenilenme, yöneticiler için ise sorunların tespiti ve çözümü için bir fırsat dönemine girdiklerini belirtti.
Eğitim sistemindeki reformların kalıcı olabilmesi için, okullarda boş ders kalmaması gerektiğini ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenler olması gerektiğini vurgulayan Topuz, “Bu konuda köklü bir çözüme gidilmesi ve öğretmen ihtiyacı olan yerlere öğretmen adaylarının dengeli bir şekilde atanması konusunda bir planlama yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, bir yandan YÖK ile daha sıkı bir iş birliği içerisinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli öğretmen ihtiyacı ile yükseköğretim kurumlarının eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri ile pedagojik formasyon kontenjanlarının müştereken belirlenmesi, diğer yandan norm kadro esaslarında köklü değişikliğe gidilerek ders saatinin yanında öğrenci sayısı, okul büyüklüğü, coğrafi konum, bulunulan bölgenin sosyo-ekonomik durumu ve OECD kriterleri gibi çok sayıda değişkenle belirlenen bir norm kadro düzenlemesi yapılmalıdır. Öğretmen ihtiyacı, ücretli öğretmenlik/vekil öğretmenlik gibi palyatif uygulamalarla değil, kadrolu öğretmen istihdamıyla giderilmelidir” dedi.
“İSTİHDAMDA GÜÇLÜK ÇEKİLEN BÖLGELERE TEŞVİK UYGULANMASI”
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere, kalıcı öğretmen istihdamının sağlanması için zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere, illerin veya yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve ulaşım imkanları dikkate alınarak, kalkınmada öncelikli hizmet tazminatı verilmesiyle ilgili düzenleme yapılmalıdır diyen Topuz, bu tür uygulamaların hem açığın kapatılması hem de bölgenin zorluğuna göre eğitim çalışanlarının yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi bakımından gerekli olduğunu söyledi.
Eğitim kurumları müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine dair yönetmeliğin yazılı sınavı düzenleyen 15. maddesinin Danıştay 2. Dairesi’nce, yazılı sınav konuları arasında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusunda yer verilmemesi gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması kararı üzerine durdurulduğunu öne süren Topuz, bu durumun, yazılı sınava girerek, müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı olarak görevlendirilmeyi bekleyen yönetici ve öğretmenlerin mağduriyetine sebebiyet verdiğini ifade etti. Topuz, “Diğer taraftan, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından görev süresi sona erenlerin müdürlerin inhaları üzerine görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulması kararı da bir başka mağduriyet kaynağı teşkil etmektedir. Yazılı sınava başvuramayan bu kişiler yönünden yazılı sınav sonucuna göre görevlendirme de mümkün olamayacağından sorun devam etmektedir. Bakanlık, bu konuda hak kayıplarına sebebiyet vermemek ve yönetim boşluğu oluşturmamak adına mevcut müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını geçici görevlendirme yoluyla kendi eğitim kurumlarında bırakmalı, gerekirse hızlı bir yönetmelik değişikliğiyle yazılı sınavda başarılı bulunanlar ile görev süresi inha üzerine uzatılması mümkün olanları da kapsayacak şekilde yönetici görevlendirme sürecine yeniden işlerlik kazandırmalıdır” diye konuştu.
“YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN HAKLARININ KORUNMASI GEREKLİDİR”
Eğitim kurumlarının proje okulu olarak belirlenmesinde temel kıstas, kendinden beklenen başarıyı sağlayamayan okulların eğitimin niteliğinin artırılmasında örnek uygulamalar haline getirilmesi, bulunduğu çevredeki diğer okulların kendilerindeki eksikliklerin farkına varmasının ve geliştirmesinin sağlanması gerektiğini de belirten Başkan Topuz, “Olumsuz şartlar altında eğitim kurumlarını, bulundukları sosyo-ekonomik çevrenin ortalama başarı düzeyinin üzerinde bir başarıya ulaştıran yönetici ve öğretmenlerin haklarının korunması gereklidir. Bu eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenler mağdur edilmemelidir” şeklinde konuştu.
“EĞİTİM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SON DÖNEMLERDE ŞİDDET ARTTI
Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının son dönemlerde arttığını söyleyen Topuz, bu durumun okullarda yaygın bir sorun olduğunu söyleyerek, “Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimcilere yönelik her saldırının sıkı takipçisi olarak, suçluların cezalandırılmasını sağlamalıdır. Bakanlık, hukuk müşavirliği kanalıyla yargıya intikal etmiş davalarda kendi personelinin yanında olduğunu göstermeli, nerede duracağı belli olmayan bu şiddet olaylarının bir an önce son bulması için gereğini yapmalıdır” ifadelerini kullandı.
“TACİZCİLER EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALIDIR”
Geride kalan eğitim-öğretim yılında, bazı taciz ve istismar olayları gündeme geldiğini belirten Topuz, “Eğitim kurumlarında cinsel taciz ve istismar istatistikleri incelendiğinde, konunun acil tedbir gerektiren bir boyuta ulaştığı görülmektedir. Taciz yapan her kim olursa olsun, hak ettiği muameleyi görmeli, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bakanlık, taciz ve istismar iddialarının üzerine giderek konu adli makamlara intikal etmeden evvel gerekli tahkikatı tamamlayıp inisiyatifi eline almalı, öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının yıpratılmasının önüne geçmelidir” dedi.
“LİSELERDE YENİ BİR GEZİ PROVASINA MÜSAADE EDİLMEMELİDİR”
Son günlerde bazı liselerin provokatif eylemlerle gündeme geldiğini sözlerine ekleyen Topuz, okul yöneticilerine yönelik sistematik protestolarda öğrenciler dışarıdan manipüle ve istismar edildiğini dile getirerek, “Yeni bir Gezi kalkışması zemini arayanlar, bugün liseliler üzerinden yeni bir hazırlık içerisindedir. Eğitim-öğretim ortamlarını, oradaki çocuklarımızın masumiyetini perde arkasında tezgahlanan kirli emel sahiplerinin istismar etmesine fırsat verilmemelidir. Velayeti velilerde olan çocuklarımız illegal yapıların telkinlerine terk edilmemeli, velilerimiz çocuklarıyla bu dönemde daha sıkı ilgilenmelidir” şeklinde konuştu.
“TATİL DÖNEMİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR”
Milli Eğitim Bakanlığı, sona eren eğitim-öğretim yılının bilançosunu çıkararak, eğitim çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile çalışma şartları olmak üzere, eğitim-öğretimin kalitesine ve çıktılarına olumsuz etkisi olan sorunlara, yeni eğitim-öğretim yılından evvel çözüm bulması gerektiğini dile getiren Topuz, konuşmalarını şöyle noktaladı:
”Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, insan varoluşunun doğal işleyen mahiyeti gereği, anlama ve düşünme faaliyetlerini tatile çıkarmak gibi bir yanılgıya düşmeden, ‘insan, bilmekle yorulmaz, tersine bilmemekle atalet kazanır. Asaletle atalet yan yana duramaz’ ilkesi doğrultusunda hareket etmelidir. Bizler, çalışmak için dinlenir, dinlenmek için çalışırız, çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize iyi bir dinlenme ve yenilenme dönemi diliyor; yeni eğitim-öğretim yılının daha nitelikli ve verimli geçmesi için, dikkat çektiğimiz sorunların çözülmesi gerektiğini bir defa daha ifade ediyoruz”

Kaynak: İHA

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim