Öğretmen Diyarı

EBS\'den İlave Eğitim-Öğretim Tazminatı Talebi
 

Bilindiği üzere 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin (A) Eğitim Öğretim Hizmetleri Tazminatı Bölümünün II nci sırasında, Milli Eğitim Bakanlığın bağlı ek (V) sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atananlara, atandıkları branşlara veya gördükleri yükseköğrenim sürelerine göre %4 ile %15 arasında değişen oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmışsa da Kararın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen süreçte çoğu alanın adı değiştirilmiştir. Yaptığı görevin niteliğinde önemli bir değişiklik olmamasına rağmen salt alan adının değişmesi ve bu alan adının Kararda yer almaması nedeniyle birçok öğretmen ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanamamıştır.

Toplu sözleşme görüşmeleri neticesi, bu hususta “17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin A/II bölümünün, Talim ve Terbiye Kurulu kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacağı” hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na başvurarak, toplu sözleşme hükmüne istinaden, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin A/II bölümünün, Talim ve Terbiye Kurulu kararları doğrultusunda değişen alan adları ve yeni oluşturan alanlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi konusunda gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması ve 2014 mali yılı başlangıcından evvel sonuçlandırılmasını talep ettik.

Yine bu yönde çalışma yapılması kararının, toplu sözleşme hükmüyle getirildiği dikkate alınarak yapılacak çalışmalara Sendikamız temsilcisinin katılması ve bu yönde gerçekleştirilecek düzenlemenin Sendikamızın görüş ve onayı alınmak suretiyle yürürlüğe konulmasını istedik.

Çalışma Yapılacak Toplu Sözleşme Tekliflerini Görüntülemek İçin Tıklayınız

 

personelmeb.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim