Öğretmen Diyarı

EBS, Aday öğretmenler mağdur edilmemelidir

Aday öğretmenlere ilişkin 6528 sayılı Kanunun taslak metnine karşı çıkmış; kanunun görüşülmesi sırasında da kaygı ve çekincelerimizi her ortamda ifade ederek aday öğretmenlerimizin mağdur edilmemesi gerektiğini her platformda belirtmiştik. O tarihteki eleştirimizi görmezlikten gelen yaklaşımın maalesef Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine de sirayet ettiğini gördük.

Aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınav uygulaması, kamu personel sistemi ve memur kavramı içerisinde yer alan “öğretmen” unvanının, sistemin dışında ve memur kavramından başka bir zeminde tanımlanması/algılanması riskini doğurmuştur. Öğretmenlik haricinde kamu görevine girişte alanıyla ilgili sınava tabi tutulan hiçbir kamu görevi bulunmadığı gibi kamu görevine kabulü öncesinde alanıyla ilgili sınavda başarılı olma şartının aranmasına rağmen bir de adaylık sürecinden asilliğe geçişte yeni bir eleme sınavına tabi tutulan başkaca bir kamu görevi yoktur. Bu nedenle öğretmenler, mesleğe kabul için gerekli şartları taşıdıklarını gerek lisans mezuniyetleriyle gerek KPSS alan bilgisi sınavıyla ispatladıkları halde tekrar tekrar eleme süreçlerinden geçirilmektedirler. Bu kamu görevi açısından hem eşitsiz hem de adil olmayan bir uygulamadır.

Her ne kadar yazılı sınav sonucunda başarısız olunması, tek başına öğretmenlik mesleğiyle ilişiğin kesilmesi sonucunu doğurmayacaksa da öğretmenlerimiz üzerinde psikolojik baskı oluşturacaktır.  Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulacaktır. Yeniden performans değerlendirmesi ve sınav sonrasında, performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilecektir. Bu itibarla Bakanlığın şimdiden sınavda başarısız sayılacak aday öğretmenler hakkında yeniden yapılacak olan performans değerlendirmesi ve sınavdan başarılı sayılabilmeleri için gerekli ve etkili hizmetiçi eğitim ve danışmanlık programlarını kurgulayıp hayata geçirmesi gerekmektedir.

Nitekim 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine, Danıştay 16. Dairesinde 2015/19586 Esas sayılı dosyasında dava açmış idik. Söz konusu dava halen devam etmektedir.

Sınav dayatması yetmezmiş gibi bu sınava girecek aday öğretmenlerden, sınav ücreti olarak 50 TL istenilmesinin hiçbir hukuki ve fiili gerekçesi mevcut değildir. Öğretmenlerin, kendilerine kanunla dayatılan bir sınava katılmalarının ücrete tabi tutulması, aday öğretmenlere yapılmış büyük bir haksızlıktır. Kanunla dayatılmış bir sınavın maliyetinin, kanun zoruyla bu sınava girmek yükümlülüğü altına sokulan aday öğretmenlerce karşılanmasının beklenmesi kabul edilemez. Bakanlığın aday öğretmenlerden sınav ücreti istenmesinden derhal vazgeçmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yukarıda sayılan hususlarda gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi için mücadelemiz devam edecektir. 

 

Kaynak: turkkamu.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim