Öğretmen Diyarı

Dikkat! E-Okul'daki Bu Açık Yüzünden Öğrenciler Sınıfta Kalabilir
 Öğrenciler Dİkkat E Okuldaki Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Not Sorunu ( İki Sınava Girme Şartı) Yüzünden Sınıfta Kalabilirsiniz. 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 29/02/2016 tarihinde Ortaöğretim Kurumları Yönemtmeliğinin 45.maddesinin (a)  bendi olan (Değ:01/07/2015-29403 RG  “Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar.” ve (f) bendi olan “ ( Değ:13/09/2014-29118 RG)  Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.”  bendlerine dayanarak bir yazı yayınladı ve okullara gönderdi. Yazı hazırlanırken yönetmeliğin 48.madesinin 4.fıkkrası dikkate alaınmadığından binlerce öğrenci yıl sonunda sınıf geçemeyecek ve mağdur olacak.

 İşte O Yazı;

Yönetmeliğin 48. madesinin 4’üncü fıkrasında  “Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.” denilmektedir.

 29/02/2016 tarihli  yazı kapsamında e-okul üzerinde yapılan raporlamada yönetmeliğin 48.maddesinin 4’üncü fıkrası kapsamında geçerli özrü olmadığından sınava katılmayan veya kopya çektiği  için yazılı / uygulamalı hanesine “G” ve “K” yazılan dersler de “dönem puanı oluşmamış “ olarak raporlanmaktadır. E-okul sisitemi geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya kopya çektiği için not olarak sisteme işlenen “G” ve “K” notunu 48.maddenin 4.fıkrasına gore  aritmetik ortalamaya dahil ederek öğrencinin ders notunu hesaplamasına rağmen “G” ve “K” değerlerini dönem puanının hesaplanmasında not olarak görmemektedir. Bu nedenle öğrencinin dönem puanı oluşmamaktadır. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Sınıf Geçme” Bölüm Başlığı altında bulunan ilgili maddeleri gereği Eğitim ve Öğretim Yılı Sonu itibariyle Dönem Puanı oluşmayacak olan öğrenciler “Doğrudan veya Sorumlu olarak” bir üst sınıfa geçemeyeceklerdir. Bu sonuç yıl sonunda başarılı binlerce öğrencinin mağduruiyetine neden olacaktır.  Örnekle açıklmaka gerekirse bir öğrencinin 1.kanaat döneminde tüm derslerin yazılılarına girdiğini ve tüm yazılılardan 50’nin üstünde not aldığını, tüm performans norlarının 50’nin üstünde olduğunu varsayalım. Sadece Türk Edebiyatından 1. Yazılı sanava girse not olarak da 100 alsa sadece ikinci sınava mazeretsiz girmezse not hanesine “G” yazılsa, birinci ve ikinci performans otları da 50+50 olsa öğrencinin ders notu 100+G+50+50=200/4=50 (geçer not) olduğu halde öğrencinin diğer tüm ders notları 50 ve üstünde olmasına rağmen bir sınava giremediği için dönem punaı oluşmaz ve öğrenci 29/02/2016 tarihli yazıya gore bir üst sınıfa geçemez.Çözüm: 1-Özürsüz sınav girmediğinden veya kopya çekmesinden dolayı e okul sistemişne işlenen “G” ve “K” değerlerinin dönem puanları hesaplarınken tıpkı derslerin aritmetik ortlamasının hesaplamasında olduğu gibi bir sayı değeri olarak e-okul sisteminde  düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Aynı düzenlemenini uygulamalı sınavlar için de yapılması gerekmektedir.Çözüm: 2-Öğrencinin mazereti varsa rapor,izin vb her dönemde bir sınav notu ve performans notlarının aritmatik ortalamasi ile de sinif geçme notu düzenlenebilir.Yönetmelik ve  E okul sisteminde bu durum düzeltilmezse ya okul müdürü riske girip G yerine sıfır yazacak veya Aksi durumda öğrenci mağduriyetleri doğacak, okullar ile veliler karşı karşıya gelecek. Çok sayıda dava açılacak.Eğitim Bir Sen İstanbl 4 Nolu Şube Tuzla Temsilcisi

Kaynak:www.ajanskamu.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim