Öğretmen Diyarı

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Mecburen Yenilendi: Müdürler Yine Sözlü Sınavla Görevlendirilecek

Yönetmelik Neden Değişti?

Genel Başkan Yardımcısı Hayati DURMUŞ,yönetmeliğin küçük değişiklikler yerine tamamen yenilenmesi hakkında şu açıklamaları yaptı:

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2014/1151 sayılı YD İtiraz Kararı ile okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları hakkında Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesini durdurarak,  yönetmelikteki eksik düzenlemelerin giderilmesini istemesi üzerine ve 16 bin okul müdürü için 2014 yılında yapılan yanlı değerlendirmeler sonucunda açılan davaları bertaraf edebilmek için bakanlık mecburen yeni yönetmelik yayımladı.

Yeni Yönetmeliğin Artıları

Mahkeme kararlarını uygulamak için yenilenen ancak müdür değerlendirmeleri açısından birşeyindeğişmediği yönetmelikte bazı maddelerde iyileştirmeye gidildiğini söyleyen Hayati DURMUŞ, bu maddeleri şöyle sıraladı:

·        Okul müdürü olabilmek için daha önce yöneticilik yapmış olma şartının getirilmesi, objektif bir seçim yönteminin kullanılması halinde liyakat ve tecrübenin değerlendirilmesi ile eğitim yönetimi açısından olumlu bir yaklaşımdır.

·        Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin sadece yapılacak olan yazılı sınav ile değerlendirilmesi objektiflik açısından isabetli bir yöntemdir.

·        Birleştirilen ve kapatılan eğitim kurumlarının yöneticilerinin, yöneticilik görevlerinin devam edecek olması doğru bir karardır.

·        Norm kadro fazlası yöneticilerin kalan görev sürelerini, kendi eğitim kurumlarında yönetici olarak tamamlayabilmeleri kazanılmış bir haktır.

Kendi Yöneticilerimi Kendim Seçerim Anlayışı Yanlıştır

Yönetimdeki iradenin, yandaş sendikalarla kol kola girerek taraflı seçim yapabilmelerine imkân tanıyan sübjektif uygulamalara açık mülakat yöntemi ve teklif sistemini eleştiren Hayati DURMUŞ, yönetmelikteki hatalar hakkında da açıklamalarda bulundu:

·        Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin sadece yapılacak olan yazılı sınav ile değerlendirilmesi objektif ve olumlu bir yaklaşım olmakla birlikte puan üstünlüğüne bağlı doğrudan görevlendirme yapılması yerine, kurum müdürüne inha yetkisi verilmesi yazılı sınav sonuçlarınakarşı çıkmak demektir. Müdürün inha yetkisi yönetmelikten çıkarılmalıdır.

·        Sözlü sınavlarınobjektif yapılamaması halinde sözlü sınav yerine müdürler için de yazılı sınav şartı getirilmelidir. Zira mülakatların sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması, soru seçimlerindeki usulsüzlükler ve yapılan değerlendirmelerin objektif olmaması,şaibeleri hep beraberinde getirmektedir.Ayrıca görevlendirmeler yazılı sınav puanın üzerine EK-1 puanı ilave edilerekyapılmalıdır.

Yönetmelik için değişiklik teklifleri

Aktif Eğitimciler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hayati DURMUŞ, yöneticilerin mağduriyet yaşamamaları için yönetmelikteki bazı maddelerin değişmesi gerektiğini söyledi. Çözüm önerisi sunmadığı hiçbir şeyi eleştirmemeyi ilke edinen Aktif Eğitimciler Sendikası, bazı maddeler için de aşağıdaki değişiklikleri teklif etmektedir:

·        Yazılı sınav sonuçları 1 yıl değil en az 2 yıl geçerli olmalıdır.

·        Kuvvetler ayrılığı ilkesi demokrasinin gereği olarak anayasamızda teminat altına alınmıştır. Hiçbir hukuk düzeninde hâkimlik ve savcılık rolleri aynı makamda birleştirilemez. Haksızlığa uğradığını iddia eden adayların itirazlarını değerlendirmeyi yapan aynı komisyonun karara bağlaması demokrasi ve temel hukuk kurallarına aykırı olup komisyon kararlarını sorgulanamaz hale getirmektedir. Sonuç olarak illerde maarif müfettişleri başkanının başkanlığında, başkan tarafından görevlendirilen iki maarif müfettişi, il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilen bir il milli eğitim müdür yardımcısı, bir il milli eğitim şube müdürü ile o ilde en çok üyeye sahip üç sendika temsilcisinden oluşan itiraz değerlendirme komisyonu kurulmalıdır. Adaylar değerlendirme ve sözlü sınav sonuçlarına yapacakları itirazlarını, itiraz değerlendirme komisyonuna yapmalıdır.

·        Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek olanlardan, alanları itibariyle 26. maddenin 2. fıkrasında belirtilenlere de yazılı sınav puanına 5 puan ilave edilerek değerlendirme yapılmalıdır.

·        26. maddenin 2. fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmelidir:

ğ)Rehber öğretmenlerden Rehberlik ve Araştırma Merkezine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

h)Özel eğitim öğretmenlerinden Özel Eğitim Okullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

·        Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara ayrıca beş puan daha ilave edilmelidir.

·        Yöneticilik görevinin sona ermesiyle ilgili 31. maddesi 1. fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde geçen, bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izne ayrılanlar bakımından, yöneticilik görevlerinin aylıksız izne ayrıldıkları tarihten itibaren sonlandırılması, belirtilen süreden daha önce göreve başlayacak olanlar açısından mağduriyetler oluşturacağından dolayı bu durumda olanlara yöneticilik yolu açılmalıdır.

·        Eğitim kurumlarında yönetim boşluğu oluşmaması için görev süresi biten yöneticiler hemen öğretmenliğe atanmamalıdır. Bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam etmelidirler.

·        Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınanların, yeniden yöneticiliğe başvurmaları için öngörülen 4 yıllık sürenin çok uzun olmasından dolayı bu süre 1 yıl olarak değiştirilmelidir.

·        Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2014/1151 sayılı YD İtiraz Kararı gereği eski yönetmeliğe göre görevlendirilen tüm müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görevlendirmelerinin iptal edilmesi gerekmektedir. Bunun için yönetmeliğe aşağıdaki gibi geçici bir madde eklenmelidir:

GEÇİCİ MADDE 1 - 10/6/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre görevlendirilen müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesi bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle sona erer. Bu madde hükmüne göre görevleri sona eren müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder.

·        EK-1 Yönetici Değerlendirme Formunun Ödüller başlığı 4. satırındaki Ödül’ün yanlış uygulamalara neden olmaması için Üstün Başarı Belgesi verilenlere yapılan ödeme olduğu şeklinde kısa bir açıklama yapılması gerekmektedir.

·        EK-1 Yönetici Değerlendirme Formundaki ödüllerden en fazla bir adetinin kullanılabilmesine rağmen cezalarda sınırlama yapılmamış olması adil değildir. Cezaların da en fazla bir adeti değerlendirilmelidir.

·        EK-1 Yönetici Değerlendirme Formunun Hizmet başlığı altındaki tüm satırlarda “Dört yıldan fazla olan kısımları bakımından öngörülen puanın yarısı verilecektir” ifadesi hukuken eşitlik ilkesine aykırıdır ve formdan kaldırılmalıdır.

Sonuç olarak

Müdürlük görev süresinin uzatılması için 75 puan üzerinden yapılan değerlendirmeyi içeren kısımların yönetmelikten çıkarılması ile bu konuda hakkını arayanlar adına devam eden davalar bakımından oluşacak hukuki boşluk hakkında ayrıca değerlendirme yapılacağını söyleyen Hayati DURMUŞ, son olarak tüm yönetici adaylarını rahatlatan şu ifadeleri kullandı:

Yeni yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik ile ilgili eksik ve yanlış düzenlemelerin bakanlık tarafından giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Aktif Eğitimciler Sendikası olarak, yönetici adaylarının menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm çalışmalar, yasalar çerçevesinde ve hukuk zeminde en etkili şekilde yapılacaktır.

 

Kaynak:sendikahaberleri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim