Öğretmen Diyarı

Sendika Yardımı 2015 de 60 TL Olacak

2015 yılı Ocak ayından itibaren sendika yardımı 60 TL olarak ödenecektir.

Dönem Toplu Sözleşme metninin “Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme” başlıklı kısmındaki “Toplu sözleşme ikramiyesi”başlıklı 26. maddesine göre Toplu Sözleşme İkramiyesi; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan “kırkbeş Türk Lirası”, “altmış Türk Lirası” olarak değiştirildiğinden 2015 yılı Ocak ayından itibaren sendika yardımı 60 TL olarak ödenecektir.

 

Sendika kesintisi 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre anılan sendikalara üye olan kamu görevlilerinden kesilen tutarı ifade eder. İlgili kanun gereği kamu görevlileri çalıştıkları iş kolunun bağlı olduğu sendikaya üye olmak zorundadır ve yalnızca bir sendikaya üye olabilirler.

 

Sendika üyeliği ve üyeliğin sona ermesi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İlgili Yönetmeliği ise 9 Temmuz 2013 tarih ve 28702 Sayılı Yönetmelikte ele alınmıştır.

 

Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının (%0,004) binde dördünden az, (1/30) otuzda birinden fazla olamaz. (4688 S.K. 25.md) Bu sebepten aylık ücreti fazla olan memurun sendika aidatı kesintisi aylığı düşük memurdan fazla olabilir.

 

İlgili sendika genel kurullarının yasal sınırlar içinde kalarak aidatlarını belirleyebilirler. Buda aynı durumlardaki fakat farklı sendikalardaki memurların farklı sendika aidat kesintisi ödemesine sebep olabilir.

 

Sendika Kesintisi Nasıl yapılır?

 

Sendikaya üye memurdan Damga vergisi matrahının Binde 5 oranında kesinti yapılır.

 

Hesaplama Usulü;

 

Sendika Aidat kesintisi =[Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Yabancı Dil Tazminatı+Lojman Tazminatı+Yan Ödeme Aylığı+ Özel hizmet tazminatı (Zam ve Tazminatlar) + Sendika Ödeneği ]*0, 005

 

*2015 maaş verilerine göre en az ve en fazla sendika aidat kesinti tutarları

 

En az aidat kesintisi =8,36-TL

 

En fazla aidat kesintisi=71,00-TL

 

Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, , ikramiye, ücret , döner sermaye payı ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

 

Buna göre sendika üye aidatları, personelin aylık bordrosundan tevkif edilmek suretiyle tahsil edilerek muhasebe hesaplarında emanet hesabına alınacak, buradan ilgili sendikanın hesabına havale suretiyle gönderilir.

 

2015 sendika kesinti tutarları

 

Lisans mezunu GİH Şef 7/1 derece personelin sendika kesintisi 11,98-TL

 

Lise mezunu sağlık hizmetleri personelin 12/1 derece sendika kesintisi 9,02-TL

 

Önlisans mezunu sağlık hizmetleri personelin 7/1 derece sendika kesintisi 9,85-TL

 

Lisans mezunu sağlık hizmetleri personelin 12/1 derece sendika kesintisi 10,95-TL

 

Önlisans mezunu teknik hizmetler tekniker personelin 1/4derece sendika kesintisi 11,90-TL

 

Lisans mezunu Yüksekokul Sekreteri 1/ 4 derece sendika kesintisi 19,28-TL

 

Lisansüstü Master mezunu Yrd.Doç.Dr. 5/1 derece sendika kesintisi 17,84-TL

 

Kenan YILMAZ

kaynak: memurmaasmutemeti.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim