Öğretmen Diyarı

Osmanlıca Tartışılıyor Ama Bir Milli Arşiv Kanunumuz Bile Yok

Osmanlıca Tartışmaları devam edip gidiyorken. MEB Osmanlıca derslerine izin bile verdi. Ama Bir Milli Arşiv Kanunumuz Bile Yok

Osmanlı mirasına sahip çıkmak konusunda oldukça iddialı açıklamalarda bulunan iktidar sahiplerinin ve özellikle Cumhurbaşkanının bu hususta samimiyet testinde sınıfta kaldıkları 8 yıldır beklettikleri “Milli Arşiv Kanunu” ile görülmektedir. 

 

2006 yılında TBMM’ye gönderilen Milli Arşiv Kanunu, 2007 yılı içinde ilgili ihtisas komisyonlarında görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulu’na sevk edilmiştir. Ancak, aradan geçen 8 yıla rağmen görüşülemeyerek kadük kalmıştır. 

 

MİLLİ ARŞİV KANUNU’NUN ÇIKMAMASI TARİHİ BELGELERİN YOK OLMASINA YOL AÇIYOR

 

Yıllardır çıkarılmayı bekleyen Milli Arşiv Kanun Tasarısının yasallaşmaması nedeniyle, milyonlarca Osmanlı belgesi kamu kurumlarında çürümeye terk edilmiştir. Osmanlı Arşivi, 100 milyon belge ve yüzbinlerce defter ile Osmanlıca kaynakların büyük bir kısmını bünyesinde barındıran tarihi bir arşivdir. Bu Osmanlıca kaynaklar, matbaa yaygın olmadığı için el yazısının rika, divani, siyakat, nesih, talik, kufi ve celi gibi okunması kitap harflerine göre oldukça zor yazı çeşitleri ile kaleme alınmıştır. Osmanlı Arşivi’nde bugün bu yazı çeşitlerini okuyan, anlayan, özetleyerek tarih ve kültür araştırmacılarının istifadesine sunan personel görev yapmaktadır. Yani hakkında tartışmalar yaptığımız Osmanlıcaya hem alfabe hem de söz varlığı bakımından hakim bir personele sahiptirler. 

 

OSMANLI ARŞİVİ, DÜNYADA ÖZEL BİR YERE SAHİPTİR 

 

21. yüzyılda uluslararası ilişkiler büyük önem kazanmıştır. Dünya kültür mirasının en önemli unsurlarından biri kabul edilen arşivler, günümüzde en çok ilgi gören değerler arasında sayılabilir. Geçmişte Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunan ve daha sonra bağımsız devlet olan 40’ı aşkın ülkenin tarihleri ile ilgili belgeler Osmanlı arşivindedir. Orta ve Yakın Doğu, Balkan, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Ön Asya ülkelerinin ekonomik, kültürel ve siyasi tarihlerinin gün ışığına çıkarılmasında, uluslararası hakların ispatında, ayrıca kişi haklarının hukuki dayanağı olmasında Osmanlı arşivleri özel bir değere sahiptir. Diğer ülke arşivlerinde de Türk tarihi ve kültürü ile ilgili çok sayıda arşiv belgesi mevcuttur. Bu belgelere ait katalog ve örneklerin (kopyaların) arşivlerimize kazandırılması son derece önemlidir. 

 

MİLLİ ARŞİV KANUNU ÇIKMIŞ OLSAYDI..! 

 

Bu kanunun çıkmasıyla birlikte başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, İçişleri Bakanlığı ve pek çok kamu kurumunun arşivi, Devlet Arşivlerine devredilecek ve bu kurumların belgeleri de kamuya açık hale gelecekti. Bu konuda yerli ve yabancı araştırmacıların haklı eleştirileri de ortadan kalkmış olacaktı. Tüm kamu kurumlarının arşivleri çağın teknolojik sistemine uygun hale getirilecek, muhafazaları sağlanacak ve Devlet Arşivlerinin uzmanları tarafından denetlenebilecekti. Kamu kurumlarında kurumsal belgelerin korunması, saklanması, ayıklanması, imha listelerinin hazırlanması, saklanmasına gerek görülmeyen belgelerin imhası, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonu ve denetimi yolu ile gerçekleştirilebilecekti. Bu kanunun kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin Devlete ait arşiv belgelerini bulunduramayacakları, bu tür belgeleri satın alamayacakları, satamayacakları ve de ticari amaçla çoğaltamayacakları açıkça kanun hükmüne bağlanmış olacaktı. Bu kanun yürürlüğe girmiş olsaydı; kamu kurumlarında çürümeye terk edilmiş olan on binlerce yazılı belge kurtarılarak ve ülkemize kazandırılmış olacaktı. Bu kanun yürürlüğe girmiş olsaydı; büyük bölümü Osmanlıca ve yabancı dil eğitimi almış, yıllardır arşivlerde özveri ile hizmet sunan, bir düzenlemeyle “araştırmacı” yapılan, bu nedenle de aylık 800 TL’ye varan kayba uğrayan çalışanlar, hizmet sürelerine göre “arşiv uzman yardımcısı” ya da “arşiv uzmanı” yapılarak, ekonomik kayıpları önlenecek ve hak ettikleri statüyü elde edeceklerdi. Bu kanun yürürlüğe girmiş olsaydı; Osmanlıca ve başka dillerde eğitim görmüş yüzlerce personel istihdamı sağlanacak, yıllardır depolarda bekletilen arşiv belgeleri gün yüzüne çıkartılarak tercüme edilecek ve insanların hizmetine sunulabilecekti. 

 

HÜKÜMETİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ 

 

2006 yılından bu yana hükümet binlerce yasa tasarısını TBMM’ye getirerek, yasallaşmasını sağlamıştır. “TBMM’den günü birlik”, hatta 6 saat içerisinde yasa tasarılarını Meclis’e sevk edip kanunlaştırarak, süre rekorları kıran! iktidarın 8 yılda “Milli Arşiv Yasasını” kanunlaştıramamasının hiçbir mazereti olamaz. “Osmanlı’nın mirasına sahip çıkıyoruz” sözü ile “Osmanlıca eğitim yapmalıyız” ifadeleri de bu sorumsuzluk karşısında havada kalmaktadır. Milli Arşiv Kanunu çıkmaması nedeniyle, bir çok kamu kurumunda tarihi belgelerimiz çürümeye terk edilmiştir. Ayrıca, kurumda çalışan personelin mağduriyetleri de devam etmektedir. Osmanlıca ve yabancı dillerde eğitim görmüş pek çok gencimize iş istihdamı da bu nedenle sağlanamamıştır. Bütün bu gerçekler ışığında, Sendika olarak hükümeti göreve davet ediyoruz. Gerçekten Osmanlı Devleti’nin mirasına saygınız varsa, en kısa sürede Milli Arşiv Kanununu çıkartırsınız. Aksi halde, “samimiyet testinde” bir kez daha sınıfta kalırsınız. Osmanlı ve Osmanlıca eğitim diyerek, halkı kandırabilirsiniz. Ancak, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan personeli bu sözlerle aldatamazsınız. Türkiye Kamu-Sen olarak, Devlet Arşivleri’nde çalışan sözleşmeli ya da kadrolu personelin haklarının korunması ve geliştirilmesi için bu güne kadar hükümet nezdinde her türlü girişimde bulunulmuştur. Bundan sonra da her platformda Devlet Arşivleri çalışanlarının haklarının korunması ve Milli Arşiv Kanunu çıkarılması hususunda çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz. 

 

Fahrettin YOKUŞ 

Türkiye Kamu-Sen Genel Teşk. Sekreteri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim