Öğretmen Diyarı

Okul Yöneticileri İle İlgili Gecikmiş Yürütmeyi Durdurma

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2015/252 sayılı YD İtiraz Kararı ile okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları hakkında 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesini 13.04.2015 tarihinde durdurdu. Ancak mahkeme tebligatı Kasım ayında yaptı.
Bu karara göre; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin:
1-     6. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin,
2-     10. maddesinin 9. fıkrasının,
3-     23. maddesinin 1. fıkrasında hiçbir ölçüt ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,
4-     “Açıklama” başlıklı kısmının 3. maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının, İlçe Milli Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin,
yürütmesi durdurulmuştur.
Görevlendirmeler kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı
İlgili yönetmeliğin “Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde, “Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak” denilmekteydi. Mahkeme konuyla ilgili kararında: “bu düzenlemenin, memurların kendi hizmet sınıfları içinde üst görevlere yükseltilmeleri hususunda belli eğitim düzeyine ve niteliklere sahip olmaları yanında, görevin gerektirdiği nitelik, tecrübe, birikim gibi özellikler yönünden bazı alt görevlerde çalışmış olma koşulu bertaraf edilerek Bakanlık kadrolarında asaleten en az sekiz yıl öğretmenlik yapmış olanların daha alt kademelerde görev yapmadan müdür olarak görevlendirilmelerine imkân tanımaktadır. Bu haliyle dava konusu düzenleme kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olmayan görevlendirmelere neden olacağından hukuka uygun bulunmamaktadır.” demiştir.
Hiçbir ölçüt ve duyuruya yer vermeden görevlendirme yapılamaz
Aynı yönetmeliğin “Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar” başlıklı 10. maddesinin 9. fıkrasında “Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.” denilmektedir. Ayrıca aynı yönetmeliğin “Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme” başlıklı 23. maddesinin 1. fıkrasında müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinde hiçbir ölçüt ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme bulunmaktadır. İnha-teklif-onay süreçlerine göre müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevlendirilmelerinde, kariyer ve liyakatin ön planda tutulması gerektiğinden ve görevlendirmelerde hiçbir objektif kıstasın öngörülmeyerek takdir yetkisinin mutlak ölçüde etkili olması nedeniyle bu maddelerin yürütmesi durdurmuştur.
Müdürler, kendilerini yeteri kadar tanımayan kişiler tarafından değerlendirilemez
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararında, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formuna göre okul müdürünü değerlendiren İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürünün okulun bulunduğu İl/İlçede altı aydan daha kısa süreli çalıştığı halde değerlendirme yapmasını eksik bir düzenleme olarak görmüş ve yürütmeyi durdurmuştur.
 
Bu nasıl adalet?
On binlerce okul yöneticisinin 10 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan yönetmeliğe göre görevlendirilmesinden 10 ay sonra 13 Nisan 2015 tarihinde yürütmenin durdurulması kararının çıkması ve ne hikmetse tarafımıza geciktirilerek 7 ay sonra 5 Kasım 2015 tarihinde tebliğ edilmesi anlaşılabilmiş değildir. Bu arada Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik baştan sona yenilenerek 06.10.2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu süreçte açıkça hukuka aykırı olduğu kesinleşen hükümlerin uygulanmasıyla telafisi güç veya imkânsız zararların doğmuş, binlerce yönetici konuyla ilgili davalar açmıştır. Ancak, idare bu mahkeme kararlarını yok sayacak uygulamalar yapmaya devam etmektedir. Bakanlık, kazanılan davaları bile hükümsüz sayacak biçimde yeni yönetmelik çıkararak, hukuk müşavirliği garabet görüşler yayınlayarak on binlerce okul yöneticisini mağdur etmiş ve etmeye de devam etmektedir.
Mahkemeler hukuka uygun kararları zamanında vermediğinden dolayı atı alan bakanlık Üsküdar’ı geçmiştir. Üstelik bu yetmezmiş gibi mahkeme kararlarını keyfi olarak geciktirmekte ve usulünce uygulamamaktadır.
Sonuç olarak; geç gelen adalet, adalet değildir.

 

Kaynak: sendikahaberleri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol