Öğretmen Diyarı

 ÖĞRETMENİN ÖĞRETMENLE EVLENMESİ CEZALANDIRILMAKTADIR

Yer değiştirmede öğretmenin öğretmenle evlenmesi cezalandırılmaktadır

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı önceki yer değiştirme dönemlerinde,


1- Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü bulunanlara eşinin görev yaptığı ve Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgahının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarına yer değiştirme hakkı vermiştir.


2- Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçelerinin herhangi birinde özrü bulunanlara; ( Örneğin; Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri tek bir yerleşim yeri olarak belirlenmiştir.) bu ilçelerdeki eğitim kurumlarına yer değiştirme hakkı vermiştir.


Öğretmenler, yer değiştirme başvurularında hangi yerleşim yerini tercih edecek?


2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun ?7. İl İçi Ve İller Arası Yer Değiştirme Başvuru Esasları? başlıklı açıklamalarını incelersek;

Yerleşim yeri olarak nereler belirlenmiştir?

7.1. Yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin sınırları içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

Açıklama; Kılavuzun 7.1. maddesinde yerleşim yeri olarak nerelerin belirlendiği açıklanmıştır.

Buna göre;

İlçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri,

İlçe teşkilatı bulunmayan illerin diğer ilçeleri,

Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, Örneğin; Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri tek bir yerleşim yeri olarak belirlenmiştir.)

Beldeler,

Köyler,

ayrı bir yerleşim yeri olarak belirlenmiştir.

Not: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gazi Antep, İçel (Mersin), İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun ve Sakarya illerimizde Büyükşehir belediyeleri bulunmaktadır.

Bu büyükşehir belediyelerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri farklı yer değiştirme işlemlerine tabi tutulmuşlardır.

İl İçinde Yer Değiştirme Başvuruları Hangi Yerleşim Yerlerine Yapılabilecektir?

?7.1.1. İl içinde yer değiştirme başvuruları?

Açıklama; Kılavuzun 7.2. maddesinde İl içinde yer değiştirme başvurularının hangi yerleşim yerlerine yapılabileceği açıklanmıştır.

a) Aynı yerleşim yerleri veya aynı ilçe içindeki (köy ve beldeler hariç) eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

7.1.1. maddesi (a) bendine göre; Örneğin Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

Fakat ilçeye bağlı köy veya beldeden ilçe merkezine yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir.

?b) Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün bulunduğu il merkezi/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. Eşi aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

7.1.1. maddesi (b) bendine göre; Örneğin Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan Osmaniye ilinde görev yapanlardan özrü Osmaniye merkez ilçesinde ise merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir. Diğer ilçelere, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

Özrü Osmaniye iline bağlı Kadirli ilçesinde ise Kadirli ilçesini ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir. Diğer ilçelere, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

Eşi aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edeceğinden örneğin eşi Osmaniye merkez ilçesine bağlı Akyar köyünde ise öncelikle Akyar köyü tercih edilecek sonra merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı diğer köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir.

?c) Kendisi ve eşi büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki farklı ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları dışındaki ilçede bulunan (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

7.1.1. maddesi (c) bendine göre; Örneğin Kendisi ve eşi büyükşehir statüsünde olan Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri sınırları dışında kendisi Ceyhan ilçesinde, eşi ise Kozan ilçesinde görev yapanlar, Kendisi istiyorsa eşinin görev yeri olan Kozan ilçesine ve bu ilçeye bağlı diğer köy ve beldelere, Eşi istiyorsa kendisinin görev yaptığı Ceyhan ilçesine ve bu ilçeye bağlı diğer köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir.

?ç) İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç büyükşehir belediyeleri sınırları dışındaki ilçelerde görev yapanlar, özürlerinin bulunduğu büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerde bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.?

7.1.1. maddesi (ç) bendine göre; Örneğin Diyarbakır ili Ergani ilçesinde görev yapan bir öğretmen; eşi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinden biri veya bu ilçelerin belde ve köylerinin birinde görev yapıyorsa bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı belde ve köylere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri bu kapsam dışındadır. Bu kapsama Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gazi Antep, İçel (Mersin), Kayseri, Konya, Samsun ve Sakarya illerimiz dâhildir.

İl Dışında Yer Değiştirme Başvuruları Hangi Yerleşim Yerlerine Yapılabilecektir?

?7.1.2. İller arasında yer değiştirme başvuruları?

Açıklama; Kılavuzun 7.1.2. maddesinde İl dışında yer değiştirme başvurularının hangi yerleşim yerlerine yapılabileceği açıklanmıştır.

?a) Büyükşehir statüsünde olmayan illere atanmak isteyenler, özrünün bulunduğu il merkezi/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

7.1.2. maddesi (a) bendine göre; Örneğin Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan Çanakkale ilinde görev yapanlardan özrü Çanakkale merkez ilçesinde ise merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir. Diğer ilçelere, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

?b) İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç; Büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerinden birine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, büyükşehir belediyesi kapsamında bulunan tüm ilçelerdeki, büyükşehir belediyesi sınırları dışına atanmasını gerektiren özrü bulunanlar ise sadece özrünün bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

7.1.2. maddesi (b) bendine göre; Örneğin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelerde özrü bulunan öğretmen Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

Özrü Gaziantep ili İslahiye ilesinde ise sadece İslâhiye ilesi ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir. Diğer ilçelere, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri bu kapsam dışındadır. Bu kapsama Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gazi Antep, İçel (Mersin), Kayseri, Konya, Samsun ve Sakarya illerimiz dâhildir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçin İl İçi Ve İller Arası Yer Değiştirme Başvuruları Hangi Yerleşim Yerlerine Yapılabilecektir?

?7.1.3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları?

Açıklama; Kılavuzun 7.1.3. maddesinde İstanbul büyükşehir belediyesi için il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının hangi yerleşim yerlerine yapılabileceği açıklanmıştır.

?a) İstanbul'un; Anadolu yakasında; Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa yakasında; Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Şişli, Zeytinburnu ilçeleri dışındaki ilçeler ile İstanbul dışındaki illerde çalışmakta olanlardan bu yakalara dâhil yukarıda sayılan ilçelerden birine atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerde bulunan eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

İstanbul'da il içi yer değiştirme başvuruları Hangi Yerleşim Yerlerine Yapılabilecektir?

7.1.3. maddesi (a) bendine göre;

İstanbul'da Anadolu yakasında; Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar bu ilçelere ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

İstanbul'da Avrupa yakasında; Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Zeytinburnu ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar bu ilçelere ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

İstanbul'da İl Dışı Yer Değiştirme Başvuruları Hangi Yerleşim Yerlerine Yapılabilecektir?

7.1.3. maddesi (a) bendine göre;

İstanbul'da Anadolu yakasında; Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinden birine atanmalarını gerektiren özrü bulunan İstanbul dışındaki illerde çalışmakta olanlar bu ilçelere ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

İstanbul'da Avrupa yakasında; Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinden birine atanmalarını gerektiren özrü bulunan İstanbul dışındaki illerde çalışmakta olanlar bu ilçelere ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?b) İstanbul ilinde yukarıda sayılan ilçeler dışında kalan diğer ilçelere atanmaları gereken özrü bulunanlar, özürlerinin giderileceği ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

7.1.3. maddesi (b) bendine göre;

İstanbul'da Anadolu yakasında; Adalar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar sadece özrünün bulunduğu ilçeye ve bu ilçeye bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

İstanbul'da Avrupa yakasında; Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar sadece özrünün bulunduğu ilçeye ve bu ilçeye bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?c) Yukarıda sayılan Anadolu yakası ve Avrupa yakası ilçelerinde çalışanlardan aynı yakaya dâhil ilçelere atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar, il içi özür grubu başvurularında eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

7.1.3. maddesi (c) bendine göre;


İstanbul'da Anadolu yakasında; Adalar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar sadece özrünün bulunduğu ilçeye ve bu ilçeye bağlı, köy ve beldelere veya eşi Anadolu yakasının diğer bir başka ilçesinde ikamet ediyorsa ayrıca bu ilçe ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.


İstanbul'da Avrupa yakasında; Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar sadece özrünün bulunduğu ilçeye ve bu ilçeye bağlı, köy ve beldelere veya eşi Avrupa yakasının diğer bir başka ilçesinde ikamet ediyorsa ayrıca bu ilçe ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.


Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir Belediyeleri için İçin İl İçi Ve İller Arası Yer Değiştirme Başvuruları Hangi Yerleşim Yerlerine Yapılabilecektir?

?7.1.4. Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir Belediyeleri için il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları?

Açıklama; Kılavuzun 7.1.3. maddesinde Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir Belediyeleri için il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının hangi yerleşim yerlerine yapılabileceği açıklanmıştır.

?a) Diğer illerden Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,?

7.1.4. maddesi (a) bendine göre; Diğer illerden örneğin Kastamonu ilinden Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?b) Diğer illerden İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,?

7.1.4. maddesi (b) bendine göre; Diğer illerden Örneğin Bolu ilinden İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?c) Diğer illerden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe konumundaki; Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,?

7.1.4. maddesi (c) bendine göre; Diğer illerden Örneğin Şırnak ilinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe konumundaki; Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?ç) Diğer illerden Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,?

7.1.4. maddesi (ç) bendine göre; Diğer illerden Örneğin Hakkâri İlinden Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?d) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dâhil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar merkez ilçelerdeki,?

7.1.4. maddesi (d) bendine göre; Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dâhil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar Örneğin büyükşehir statüsünde olan Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden birine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?e) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü bulunanlar eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki,?

7.1.4. maddesi (e) bendine göre; Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dâhil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar Örneğin büyükşehir statüsünde olan Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden birine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere veya eşi Ceyhan İlçesinde ikamet ediyorsa ayrıca Ceyhan ilçesi ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?f) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelere (belde ve köyler dâhil) atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.?

7.1.4. maddesi (f) bendine göre; Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dâhil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar Örneğin büyükşehir statüsünde olan Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri dışındaki Karaisalı ilçesinde özrü bulunan bir öğretmen sadece Karaisalı ilçesini ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

Kısacası özür durumu yer değiştirmelerde ilçe sınırlaması da getirilmiştir

Milli Eğitim Bakanlığı 2012 yılı özür durumu yer değiştirme işlemlerinde Eğitim özrü, İl/ilçe emri uygulamasını kaldırmış ve bazı büyükşehir belediyelerindeki istisnalar hariç özür durumu yer değiştirmelerini özrün bulunduğu ilçe ve bu ilçeye bağlı belde ve köylerle sınırlandırmıştır. Örneğin Hakkâri ilinde çalışmakta olan bir öğretmenin eşi Osmaniye ili Kadirli ilçesinde ise bu öğretmen sadece Kadirli ilçesi ve bu ilçeye bağlı belde ve köylere yer değiştirme isteyebilecektir.

Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçe hangi durumlarda tercih edilebilir

7.1.4. maddesi (e) bendindeki ?e) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü bulunanlar eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki,? açıklamalara göre sadece Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dâhil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar Örneğin büyükşehir statüsünde olan Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden birine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere veya eşi Ceyhan İlçesinde ikamet ediyorsa ayrıca Ceyhan ilçesi ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

Bu illerin yani Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dâhil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar eşinin ikamet ettiği Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçeyi ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

7.1.3. maddesi (c) bendine göre;


İstanbul'da Anadolu yakasında; Adalar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar sadece özrünün bulunduğu ilçeye ve bu ilçeye bağlı, köy ve beldelere veya eşi Anadolu yakasının diğer bir başka ilçesinde ikamet ediyorsa ayrıca bu ilçe ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.


İstanbul'da Avrupa yakasında; Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar sadece özrünün bulunduğu ilçeye ve bu ilçeye bağlı, köy ve beldelere veya eşi Avrupa yakasının diğer bir başka ilçesinde ikamet ediyorsa ayrıca bu ilçe ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.


Bu illerin haricindeki yerlerde Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçe seçilemeyecektir.

İl/ilçe emri nedir?


Bakan Dinçer, Kanaltürk'te 29.07.2012 Pazar günü ?Ankara'nın Nabzı? programında önemli açıklamalarda bulunmuş program yapımcısı Faruk MERCAN'ın izleyicilerden gelen bir soruyu sayın bakana yönlendirmiştir.


?Faruk Mercan: Mesala bir mesaj var 6 yıldır Güneydoğuda görev yapıyorum eşim Aydında il emri diye bir şey varmış hala kavuşamadık biz aile olarak.


Bakan Dinçer: İl emri ama onunla alakalı bir durum değil ki, il emri il içerisindeki atama ile alakalı bir durumdur. Ve belli bir ilçede veya köyde görev yapıyorsa bunun atamasıyla ilgili düzenlemeyi ifade eder, şimdi özür durumu ise eş durumundadır. Eş durumunda zorunlu süresini tamamlayanlar efendim müracaat etmeleri halinde atama yapılıyorlar zaten ?. Şayet o gidemediyse aydındaki eşi yanına gelebilirdi.

Bu diyalogdan sayın bakanın il emri konusunda bilgi sahibi olamadığı kanaatindeyiz.

Peki, il/ilçe emri nedir

Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden tercihlerine yerleşemediği takdirde ilan edilen diğer eğitim kurumlarına tercih dışı kura ile atanmayı kabul etmeleri halinde bu eğitim kurumlarına da atanamadıkları takdirde, oluşabilecek ihtiyaç halinde eğitim kurumlarına atamaları yapılmak üzere özrünün bulunduğu il/ilçe emrine atanma hakkına il/ilçe emri denilmektedir.

Bu durum 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ?Atamalar? başlıklı 37. maddesi 6. fıkrasında ise; ? Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.? şeklinde yer almaktadır.


3- İstanbul'da Anadolu yakasında; Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar bu ilçelere ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere ayrıca eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgahının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarına yer değiştirme hakkı vermiştir.


İstanbul'da Avrupa yakasında; Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Zeytinburnu ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar bu ilçelere ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere ayrıca eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgahının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarına yer değiştirme hakkı vermiştir.


Ve öğretmenler yukarıda sıraladığım şartlara dayanarak şu an için aynı ilin farklı ilçelerindeki eğitim kurumlarında görev yapmaktadırlar.


Şimdi ise bu öğretmenlere Öğretmenlerin 2015 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun 15. maddesindeki; "15- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden eşleri aynı ilin farklı bir ilçesinde ya da başka bir il'de görev yapanlar, istemeleri halinde zorunlu yer değiştirme başvurusunda bulunmayabilecektir. Bu durumda bulunan öğretmenler eşlerinin bulunduğu yere 2015 mazeret durumundan yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunacaktır. Bunlardan mazeret durumundan yer değiştirme döneminde eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunmayanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına Bakanlıkça resen atanacaktır." hükümlerine göre;


MEB'den iller arası yer değiştirme duyurusu


ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU


Öğretmenlerin, 2015 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.


1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.


2- Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.


3- Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri 3 yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir.


4- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2015 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Bunlardan en geç 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.


5- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2015 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il milli eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.


6- 06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.


7- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak; tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ise bulundukları yerlerde görevlerine devam edecektir.


8- Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yılını dolduranlar, il içinde veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.


9- Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde de bulunabileceklerdir.


10- Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitim kurumu müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.


11- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 45'inci maddesinde sayılan mazeretleri bulunanların zorunlu çalışma yükümlülükleri, talepleri halinde ertelenecektir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler ise zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmak üzere başvuruda bulunacaktır.


12- Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması halinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanacaktır.


13- Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlan dışına değiştirilen öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile başvuruda bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.


14- 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayanlardan 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar da zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.


15- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden eşleri aynı ilin farklı bir ilçesinde ya da başka bir il'de görev yapanlar, istemeleri halinde zorunlu yer değiştirme başvurusunda bulunmayabilecektir. Bu durumda bulunan öğretmenler eşlerinin bulunduğu yere 2015 mazeret durumundan yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunacaktır. Bunlardan mazeret durumundan yer değiştirme döneminde eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunmayanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına Bakanlıkça resen atanacaktır.


16- Üç yıllık sürenin hesabında, sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dahil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen olarak görev yaptıkları süreler dikkate alınacaktır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.


17- Soruşturma sonucu başka il'e atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il'e yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.


18- Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il'e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.


19- Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il'e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.


20- İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç, aynı atama döneminde ayrıldıkları il'e aile birliği mazeretine bağlı olarak atama başvurusunda bulunamayacaktır.


21- Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.


22- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.


23- Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.


24- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.


25- Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak, başvurunun il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.


26- İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyebilecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaklardır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.


27- Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde ise ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.


28- Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapacaktır.


29- Öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle başvuru süresi içinde yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecek ve bu başvurular elektronik ortamda ilgililerce iptal edilecektir.


30- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" ve "Bilgi Teknolojileri" mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.


31- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.


32- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.


33- Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az üç yıl öğretmenlik yapmış olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.


34- Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat merkezlerinde görev yapanlar istemeleri halinde diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.


35- İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir il'i daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır. Yapılacak bu tercihlerde, Yönetmelikte öngörülen aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresinin de göz önünde bulundurulması uygun olacaktır.


36- Zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında yer değiştirecek öğretmenler, bu tercihlerini dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yapacaktır.


37- Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 16 Haziran 2015 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.


38- Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.


39- İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır.


40- Yer değiştirme başvuruları 10-16 Haziran 2015 tarihleri arasında alınacak; atamalar 18 Haziran 2015 tarihinde yapılacak; ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 19 Haziran 2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır.


41- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.


MEB, Biz seni daha önceden sağlık veya eş durumu özründen eşinin bulunduğu ilin bir ilçesine atadık ve zorunlu hizmetini de erteledik.


Ama şimdi bundan vazgeçtik ya eşinin yanına özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunacaksın, bulunmazsan, seni zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına resen atarım demektedir.


Bir öğretmenin bir öğretmenle evli olması durumunda, bu maddeden etkilenmekte, eşi özelde çalışan öğretmen bu maddeden etkilenmemektedir.


Şöyle ki, eşi özelde çalışan öğretmen eşinin çalıştığı büyükşehirlerdeki ilçelere ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere veya Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgahının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarına yer değiştirmişse bu maddeden etkilenmemektedir.


Kısacası;


İkametgahının olduğu ilçeye atadığın öğretmenle evli öğretmene bu yer değiştirme döneminde oradan ayrıl ya eşinin çalıştığı büyükşehirlerdeki ilçelere ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere da ben ayıracağım seni diyorsunuz.


Eşinin görev yaptığı eğitim kurumunun bulunduğu büyükşehirlerdeki ilçelere ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere atadığın öğretmenle evli öğretmene bu yer değiştirme döneminde oradan ayrıl yada ben ayıracağım seni diyorsunuz.


Ya sahi, öğretmenin eşinin görev yaptığı ilçede zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı yoksa ne yapacağız?


Kısacası yer değiştirmede öğretmenin öğretmenle evlenmesi cezalandırılmaktadır.

 

 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim