Öğretmen Diyarı

Öğretmen maaşına yönelik kararı ciddiye almıyoruz\'

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Emin Karip, "garip" bir şekilde hazırlattığı yönetmelikle işi baştan sağlama almış. "Gündemi Talim Terbiye Kurulu belirler, belirlenen gündemin dışına çıkılamaz" gibi kabul edilmesi mümkün olmayan ve şûrayı şûra olmaktan çıkartan bir yönetmelik hazırlamış. Bu da yetmezmiş gibi kurulların kapılarını açarak bir takım konulara girilmemesi yönünde talimatlar tevdi etmiş. Talim ve terbiyesi dayatma üzerine kurulu Talim ve Terbiye Kurulunun şûrası "eski Türkiye"yi bile aratıyor. Katılımcıların belirlenmesinden sorumlu Dr. Hüseyin Şirin ise eğitim sendikalarının pek çoğunu yok saymış. Bu yaklaşım biçimi, bize "eski Türkiye" ruhunun talim ve terbiyecilerini hatırlatıyor.

 

DİN DERSİ

 

Şüphesiz en tartışmalı konu yine  din dersi üzerinden yapıldı. Bir taraf "soyut-somut" meselesi üzerinden dini bütünüyle soyutlayıp çocuk yaşlarda soyutlama yapılamadığı için din dersinin verilmesine karşı çıkarken, diğer taraf ise 1. sınıftan başlayarak din dersinin zorunlu olması gerektiğini savunuyor. Dinin bütünüyle soyut alanın içine girdiği gerekçesiyle takkiyye yaparak din karşıtlığı üzerinden konuya yaklaşmıyorlarsa şayet,  din konusunda ciddi bir cehalet içinde oldukları aşikardır. Zira konu inanç özgürlüğü bağlamında ele alınmalıdır. Bu yaklaşımları hiç de özgürlükçü değil. Din dersinin herkes için zorunlu olması gerektiğini savunanları ise, dinin bizzat kendisi zorlama konusunda onları reddediyor. 

 

Özgür Eğitim-Sen; evrensel insan haklarının ruhuna uygun bir şekilde çocukların dini eğitim hakkının kullanımına ilişkin kararın velide olduğunu kabul eder. Eğitim sisteminin bu konuda hiç kimseye dayatmada bulunamayacağını, sivil öğrenim yollarının da açık olması kaydıyla, yurttaşların talebi halinde devletin herhangi bir dinin öğretimini programa dâhil ederken, ilgili yurttaşların katılım ve rızasını esas alması gerektiğini savunur.

 

KARMA EĞİTİM

 

Karma eğitim yanında kız ve erkek liselerinin de yaygınlaşması talebine yönelik eleştiriler de yine çağdaşlık, ilericilik, bilimsellik safsatalarının arkasına sığınılarak yapılmaktadır.  İnanç özgürlüğü, din özgürlüğü, insan hak ve hürriyetleri gibi konular üzerinden tartışmalardan ısrarla kaçınılmaktadır. Halbuki demokratik yönetimler halktan gelen tüm taleplere açık olmalı ve talepleri karşılayacak çeşitliliği sunmalıdır. Taleplere kapalı tek tipçi bir anlayışın kendisi dayatmacı ve anti demokratik bir düzenin ve zihnin ürünüdür.  Karma eğitim yanında, kız ve erkek liselerinin hatta ortaokullarının olması demokratik talep açısından  meşrudur, aksini savunmak ise anti demokratik bir taleptir.

 

ALKOL VE ÇOCUK

 

Anadolu otelcilik ve turizm liselerinde verilen alkollü içki ve kokteyl hazırlanması dersinin kaldırılması önerisi, Anayasamızın 58’inci maddesindeki “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır.” hükmü gereğince isabetlidir.

 

Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’ne üye devletler tarafından mutabık kalınan “Gençler ve Alkol Üzerine Bildirge”de; alkol tüketmeye başlayan gençlerin sayısını önemli ölçüde azaltmak, gençlerin içkiye başlama yaşını geciktirmek, genç insanlar arasında özellikle adolesan ve genç erişkinlerde yüksek riskli alkol tüketiminin meydana gelmesini ve sıklığını önemli ölçüde azaltmak, özel olaylara vurgu yapılarak alkolün teşvik edilmesi, bedava dağıtımı, reklamları, sponsorlukları ve kolay ulaşılabilirlik durumları ile ilişkili olarak gençlerin içmeleri yönünde yapılan baskıları azaltmak temel hedefler olarak belirlenmiştir. personel Alkol satışı 18 yaş altı çocuklara yasaksa bu yaş altı çocukların alkollü içki servisi yapmaları ve kokteyl hazırlamaları, uygulamaların okullardan kaldırılması da onların alkollü içkilerden uzak tutulması adına gerekli ve önemlidir.

 

İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Cuma günleri ders saatleri cuma namazına göre düzenlenmesi yönünde bir teklife de rastlamadık.  İbadet özgürlüğünün engellenmesi her ne kadar suç olarak yasalara girmiş olsa da henüz ibadet özgürlüğüne yönelik kimi kısıtlamalar konusunda düzenleme mekanizması çalışmadı. Bu Şura'da gündemleştirilebilirdi.

 

DERS SAATLERİ

 

Ders saatlerinin 30 saate düşürülme kararı oldukça yerinde bir karardır. İkili eğitim yapan okullarda çocuklarımız sabah güneş doğmadan yola koyulmakta, akşam 9-10 gibi (trafik sorunu olan büyük şehirlerde) ancak eve varabilmektedirler. Bu hem öğretmenler hem de öğrenciler için oldukça yorucu, yıpratıcı ve yarar sağlamayan bir uygulamadır.

 

MERKEZİ BÜTÇEDEN PAY

 

Her okula merkezi bütçeden pay ayrılması kararı, umarız ki uygulamaya geçer. Böylece okul-aile birlikleri dilencilik yapmaktan, öğrencilere ve velilere baskı yapmaktan kurtulur.

 

Okullara özel güvenlik görevlendirilmesi, bizim Özgür Eğitim-Sen olarak öteden beri dile getirdiğimiz bir konudur. Okullarda güvenlik sorunu hızla artmaktadır. Özel güvenlik bir düzeye kadar caydırıcı olacaktır.

 

OKULDA ŞİDDET

 

Okulda giderek artan uyuşturucu kullanımı, şiddet ve istismar sorunu Şura gündeminde yoktu. Bakanlık bu konuda bir istatistik bile tutmuyor. Halbuki şiddet sorununu çözebilmek için istatistikler önemlidir. Bu konuda okullar maalesef gizleme yoluna gidiyor. Kol kırılır yen içinde kalır yaklaşımıyla sorunun için büyümesine göz yumulmaktadır. Sorunun üzerine gitmeye çalışan öğretmenlerse bizzat bakanlık müfettişleri tarafından baskı altına alınıp sürgün edilerek susturulmaya çalışıyor.

 

İNKILAP DERSİ

 

İnkılap Tarihi dersi konusunda içeriğin yeniden düzenlenme talebi  yetersizdir. Bu dersin tamamen kaldırılması elzemdir. Eski Türkiye'nin zihin algısını besleyen tarih anlayışı ile "Yeni Türkiye"nin yollarına devam edemeyeceği aşikardır.

 

Vatandaşlık ve İnsan Hakları dersinin kaldırılarak Sosyal Bilgiler dersinin içerisine yedirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu dersin müstakil bir ders olarak okutulması önemli kazanımlar sağlayacaktır. Umarız bu yanlış karar uygulama şansı bulmaz.

 

KÜRT MASALLARI ANA DİLDE EĞİTİM

 

 Şûrada kurulan komisyonlarda Kürt masallarının ana okullarda ve ilkokullarda Türkçe okutulması önerisinin kabul edilmesi ve  masalların 100 Temel Eser’e de girebilecek olması sevindiricidir. Ancak anadilde eğitim konusunun gündeme alınmaması büyük bir eksikliktir.

 

TEVHİDİ TEDRİSAT

 

Tevhidi Tedrisat yasasının kaldırılması maalesef katılımcılar tarafından gündeme dahi alınmamıştır.

 

OSMANLI TÜRKÇESİ

 

Özgür Eğitim-Sen olarak yedi yıl önce teklif ettiğimiz, Osmanlı Türkçesinin zorunlu dersler arasına katılması yönündeki kararı olumlu buluyoruz.  1928 senesinde iki tane darbe yaşadık. Biri kullandığımız alfabeye yönelik, diğeri ise kültürümüzü, şiirimizi, sanatımızı, tarihimizi, felsefemizi, bilimimizi ürettiğimiz ve öğrendiğimiz dile yönelik darbe yaşadık. Bir milletin hafızası bir gecede silindi. Bugün çocuklar iSTİKLAL marşını anlayamaz hale getirildiler. Osmanlı Türkçesi dersi, dilimize, estetiğimize, edebiyatımıza, tarihsel aidiyetimize doğru bir dokunuşu sağlayacağı ümidini taşıyoruz.

 

Öğretmen maaşlarının iyileştirilmesi ile ilgili Şûra kararını ise ciddiye bile almıyoruz.

                                                           

                                                       Yusuf TANRIVERDİ

                                             ÖZGÜR EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim