Öğretmen Diyarı

Nöbet Görevi Angarya Ve Zorla Çalıştırmadır

Aktif Eğitimciler Sendikası, öğretmenlerin okullardaki nöbet görevi ile ilgili basın açıklaması

yaptı. Aktif Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırı,

angarya ve zorla çalıştırma olduğu belirtilen okullardaki nöbet görevinin mevcut haliyle kabul

edilemeyeceğini belirtildi.

Aktif Eğitim-Sen hukuki temelden yoksun, öğretmenlik mesleğinin esaslarına aykırı, keyfi

uygulanan ve karşılıksız emek sömürüsü anlamına geldiğini belirttiği nöbet uygulamasına

karşı çıktı. Aktif Eğitimciler nöbet uygulamasını Türkiye genelinde yapacakları basın

açıklamaları ile bütün okullarda protesto edecek ve bir hafta boyunca üstünde “BEN

GÜVENLİK GÖREVLİSİ DEĞİLİM” yazan kokart taşıyacak.

Aktif Eğitim-Sen Genel Başkanı Osman Bahçe, öğretmenlik mesleğinin son yıllarda hem

maddi hem de manevi açıdan ciddi bir itibar kaybına uğradığını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın

hukuksuz ve mesleki esaslara aykırı uygulamalarının da bu erozyona zemin hazırladığını ve

arttırdığını belirtti.

Bahçe Bakanlık yetkililerinin yanlış uygulamalarından birisinin de öğretmene okullarda nöbet

tutturulması olduğunu söyledi.

ÖĞRETMENE NÖBET TUTTURMAK, HUKUKSUZ, MESLEĞE AYKIRI,

ANGARYA VE ZORLA ÇALIŞTIRMADIR

Bahçe öğretmene tutturulan nöbetin ne hukuk ilkelerine ne de öğretmenlik mesleğinin

gereklerine uygun olduğunu ve karşılığında öğretmene bir ödeme de yapılmadığını belirtti.

Genel Başkan Osman Bahçe yaptığı açıklamada: “Öğretmene Nöbet Tutturmak

Hukuksuzdur. Hukuk sistemimizde öğretmenlerin nöbet görevlerini düzenleyen ortak yasal

bir düzenleme mevcut değildir. Öğretmenin görevleri arasında sayılmayan nöbet kavramı,

kanunun hiçbir yerinde de geçmemektedir. Nöbet konusunda temel hukuki bir düzenleme

yapmak yerine yönetmelik gibi geçici ve yüzeysel düzenlemelere gidilmiştir.

Öğretmenin Güvenlik Sağlamaya Yönelik Nöbet Tutması Mesleki Açıdan Uygun

Değildir. Öğretmen bir güvenlik görevlisi değildir. Hiçbir öğretmen, öğretmenlik mesleğine

yönelik bilgi ve donanımın kazandırıldığı okullarda ya da programlarda, nöbet görevi ile ilgili

hiçbir eğitim almamaktadır.

Buna rağmen nöbet tutmaya mecbur edilen öğretmen, nöbeti süresince mesleğiyle değil

güvenlik işlemleri ile uğraşmak zorunda kalmakta, hatta yaşanan olaylar nedeniyle fiziksel

veya sözlü saldırılara hedef olmaktadır. Uygulama bırakın güvenlik sağlamayı, öğretmenin

kendi güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Devletin güvenlik görevini de öğretmenlere

yıkarak, onların olası saldırılar karşısında hedef haline getirilmesi kabul edilemez.

Öğretmenin Nöbet Görevi Karşılığı Verilmeyen Bir Emek Sömürüsüdür. Hukuki

dayanaktan yoksun, mesleğe aykırı nöbet uygulaması, mevcut şekliyle öğretmene dayatılan

bir angarya ve zorla fazladan çalıştırmadır. Diğer bütün mesleklerde, nöbet karşılığında ek

ödeme yapılmaktadır. Ancak öğretmene fazladan iş yükü getiren bu külfet karşılığında hiçbir

ek ücret ödenmemektedir.”

Bahçe yaptığı açıklamada nöbet hizmeti, öğretmenlik mesleğinin doğasına uygun şekilde,

hukuk ve mesleki gereklilikler temelinde, ücreti belirlenerek düzenlenmesi halinde okuldaki

eğitim-öğretimin bir parçası olarak kabul edilebileceğini belirtti.

Bazı sendikaların almış olduğu NÖBET TUTMAMA EYLEM kararına katılmadıklarını

belirten Bahçe; “Okul nöbeti tutmayan öğretmenler, nöbet görevini ifa eden iş arkadaşlarının

iş yükünü artıracak, okulun asayiş yönünden işleyişini bozacak böylece eğitim-öğretim

olumsuz olarak etkilenecektir. Nöbet görevlerinin aksamasıyla okulda asayiş bozulacak,

kavga, şiddet, okul malına zarar verme, hırsızlık gibi olaylar artacaktır. Sorumluluk ve vicdan

sahibi Aktif Eğitimciler görev yaptıkları bir okulda kendi eyleminden dolayı öğrencilerin

zarar görmesini istememektedir.” Dedi.

Sayılan bütün bu olumsuzluklara rağmen bu uygulamanın devam etmesi durumunda

taleplerini de dile getiren Bahçe aşağıdaki taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

İşte Aktif Eğitim-Sen'in Talepleri:

1- Öncelikle açık ve net bir hukuki zemin oluşturulmalıdır. Nöbet hizmeti anaokulundan

liseye kadar eğitimin her kademesini kapsayacak şekilde ortak-yasal bir zemine

dayandırılmalı, uygulamadaki farklılıklara ve idarecilerin keyfi davranışlarına imkan

verilmemelidir. Bir öğretmene haftada birden fazla nöbet verilmemelidir.

2- Öğretmenler güvenlik görevlisi gibi kullanılmamalı, nöbet görevi, mesleğin

gerekleriyle sınırlı olmalıdır. En değerli varlıklarımızı emanet ettiğimiz okullarda güvenliği

nöbetçi öğretmenler değil, okul polisi ve özel güvenlik görevlileri sağlamalıdır. Okullarımız,

başta kameralı takip olmak üzere güvenlik sistemleriyle donatılmalıdır. Öğretmen nöbetleri

eğitsel boyutta yapılandırılmalı, öğretmenlerden güvenlik görevlisi hizmetleri

beklenmemelidir.

3- Nöbet hizmeti angarya olmaktan çıkarılıp “fazla mesai” olarak kabul edilmeli, öğretmene

nöbet tuttuğu her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

EĞİTİM ÇALIŞANLARI OKULLARIN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU OLMAK

İSTEMİYORLAR

Aktif Eğitim-Sen yaptığı ankette de çarpıcı sonuçlar çıktı.

Öğretmenlere yapılan ankette öğretmenlerin okullarda tuttukları nöbetlerle ilgili eğitim

çalışanlarına yapılan ankette eğitim çalışanlarına üç soru yöneltildi ve görüşleri istendi.

Anket sonuçlarına göre;

1- Nöbet görevi karşılığında ek ders ücreti ödenmeli midir? Sorusunu 2586 eğitim

çalışanı cevaplandırdı.

Katılımcıların 2410 Evet derken 176 katılımcı Hayır cevabını verdi.

Eğitim çalışanlarının % 93'ü nöbet görevi karşılığında ek ders ödenmesi yönünde

görüş bildirdi.

2- Nöbet görevi öğretmenler için angarya mıdır? Sorusunu 2547 eğitim çalışanı

cevaplandırdı.

Katılımcıların 2160'ı Evet derken 387 katılımcı Hayır cevabını verdi. Eğitim

çalışanlarının % 85'i nöbet görevinin öğretmenler için bir angarya olduğu ve asli

görevinin dışında iş verildiği yönünde görüş bildirdi.

3- Okulların güvenliğinden öğretmenler sorumlu olmalı mıdır? Sorusunu 2593 eğitim

çalışanı cevaplandırdı.

Katılımcıların 132'si Evet derken 2461 katılımcı Hayır cevabını vermiştir. Eğitim

çalışanlarının % 95'i okulların güvenliğinden öğretmenlerin sorumlu olmaması

önünde görüş bildirdi.

 

Aktif Eğitim-Sen Basın Açıklaması

 

kamuajans.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol