Öğretmen Diyarı

MÜDÜR YARDIMCILARINA NÖBET ÜCRETİ ÖDENMELİDİR

 

 

            Aktif Eğitimciler Sendikası, okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında görevli müdür yardımcıları ile halk eğitimi merkezlerinde çalışan yönetici ve öğretmenlere nöbet ücreti ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talepte bulundu.

            Aktif Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve sosyal Haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin  “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün 22. maddesinde; “ (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 23.02.2016 tarihli ve 2082218 sayılı “Nöbet Görevi” konulu görüş yazısında; “(…) ilgili mevzuatında kendilerine nöbet görevi öngörülmediği belirtilen okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarının, nöbet görevi adı altında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.”

Ancak Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin "Okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu” başlıklı 39. maddesinin 1. fıkrasında; “(1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar.” hükmü ile aynı yönetmeliğin “Müdür yardımcısı” başlıklı 41. maddesinin 1. fıkrasında; “(1) Müdürün ve müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir."hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümler birlikte değerlendirildiğinde, okul müdürü tarafından verilen nöbet görevini fiilen yerine getiren bütün müdür yardımcılarına nöbet ücretinin ödenmesi gerektiği görülecektir.

Bununla birlikte toplu sözleşme metninde geçmediği için nöbet ücreti ödenmeyen ancak fiilen nöbet görevlerini yerine getiren Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlere de nöbet ücreti ödenmelidir.

Ayrıca nöbetçi müdür yardımcısının izinli ve görevli olduğu günlerde onun yerine bakan okul müdürlerine de nöbet ücreti tahakkuk ettirilmelidir.

Sonuç olarak; Aktif Eğitimciler Sendikası olarak, yukarıda belirtilen ve fiilen nöbet görevini yerine getiren bütün yönetici ve öğretmenlere toplu sözleşme hükümlerine göre nöbet ücreti ödenmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talepte bulunduk.”

 

Resmi yazı için tıklayınız.

 
-- 
---
 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
Aktif Eğitimciler Sendikası
Genel Merkezi
 
Beştepe Mah. 33. Sokak No:13 Yenimahalle/ANKARA
 
Telefon:
0 312 215 08 00
0 531 103 93 00 
Belgegeçer:
0 312 215 08 04
 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim