Öğretmen Diyarı

MEB\'e norm hataları için başvuru yapıldı

Gecikmeli olarak başlayan yer değiştirme süreci eksikler ve yanlışlarla yürütülmektedir.  Özellikle özür gruplarında il-ilçe ermininin uygulanmayacak olması nedeniyle illerin ilan edeceği açık norm sayısı hayati önem taşımaktadır. Yeni eğitim sistemiyle bölünen, dönüşen okullar ile meslek liseleri normunda yapılan teknik hatalar binlerce öğretmenimizi mağdur etmek üzeredir. Hak kaybı oluşunca dava açmak yerine, oluşabilecek kaybı başından önleme gayretinde olan AES, hala önlenebilir, düzeltilebilir olan norm hataları için bakanlığa başvurdu. İlgili başvurumuz aşağıda olup, gelişmeleri sitemizden duyuracağız.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği Tarih: 02/08/2013

Sayı: 193-13/2055

Konu: Yer değiştirmeye esas alınan normların düzeltilmesi talebi

İlgi: MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer değiştirme yönetmeliği, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

 

T.C.

MEB

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne

Acil ve Sürelidir

 

4+4+4 Eğitim sistemine geçilmesi ile birlikte, İlköğretim okullarının ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu olarak bölünmesi ile artan derslik ihtiyacı yahut kayıt bölgelerinin değişmesi öğretmen normlarının yeniden belirlenmesini gerektirmiştir. Özellikle 2012-2013 öğretim yılı normlar belirlenirken, okul türü ve bina durumuna göre; idari odaların birleştirilmesi, Bilişim Teknolojileri Sınıflarının, fen laboratuarlarının sınıflara dönüştürülmesi gibi ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Öğretmen normları özellikle özür durumu atamalarında veya il içi il dışı atamalarında çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle büyükşehirlerde daha dikkatli yapılması atamada sebep-sonuç ilişkisi açısından önemlidir.

Bu yıl tüm Türkiye’de belki yüzü aşkın düz lise Anadolu Sağlık Meslek Lisesine dönüştürülmüştür.  Dönüştürülen bu yeni Sağlık Meslek liselerinin dönüştürülme resmi yazısı; haziran ayı norm güncelleme işlemlerinden sonra Bakanlık tarafından illere gönderildiği için bu okulların meslek dersleri normları şuan kontenjan sistemde gözükmemektedir. Bu yeni ihtiyaç normlar ilgili mevzuata göre en erken Eylül-Ekim ayında sisteme girilecek ve özür grubu tayinleri de ekim ayından önce olduğu için bu ihtiyaçlar özellikle özür atamalarında büyük sıkıntı yaşayan sağlık meslek öğretmenleri tarafından tercih edilemeyecektir. Çünkü bu okulların ihtiyaçları kontenjan@meb.gov.tr de illerin okulların norm bilgilerinde görünmemektedir. Özetle yeni okul var dolayısıyla ihtiyaç da var ancak kontenjan sistemine bu ihtiyaçlar girilmediğinden özür atamalarında bu okulları SML öğretmenlerinin tercih etmesi fiilen ve teknik olarak mümkün değildir.

Bilindiği gibi mesleki ve teknik eğitim kurumlarında 10. sınıfta alan tercih ve teknik lise tercih işlemleri yapılmaktadır. 10. sınıfa geçen her öğrenci teknik ve meslek liselerinde alan seçimi yaparak bu okullarda okumak için başvurabilir. 9.sınıf yılsonu ortalamaları ve diploma puanı dikkate alınarak yapılan yerleştirme doğrultusunda sınıf mevcudu, sınıf sayısı ve doğal olarak öğretmen normu belirlenir. Birçok okul bu gerçek normları eksik belirlediği için 2013 isteğe bağlı yaz dönemi yer değiştirmeleri hatalı yapılmış, özür grupları da aynı hataya kurban gitmek üzeredir.

 Ancak sendika olarak bu konuya önem verilmediğini düşünmekteyiz. Okulların öğretmen normu konusunda yaptığı yanlışları şu şekilde sıralayabiliriz.

1-    Okullar bu konularda gerekli hassasiyeti göstermeden, normları aynı düzende devam ettirmeden, ya azaltma yoluna gitmiş veya hesaplama konusunda yanlışlar yapmışlardır. İlkokul normlarında sınıf öğretmenliği normu belirlenirken okula kayıt olacak 60-66 aylık çocukların belirsiz sayısı veya devam etmeyen 66-72 aylık öğrencilerin olması, 2012-2013 yaz dönemi atamalarındaki karışıklıktan ve atamalarından sonra, okul yönetimleri sınıf öğretmeni normunu aşağıya çekmiştir.

2-    Ortaokullarda branş öğretmenlerinin normu hesaplanırken, norm yönetmeliğine göre verilmesi gereken sınıf bazında öğrenci kişilik hizmetleri için 2’şer saatin verilmediği görülmüş, müdür, müdür yardımcıları için 6 saatlik derse giriş normunun verilmesi veya verilmemesi gibi farklı uygulamalar söz konusudur.

3-    Seçmeli derslerin belirsizliği veya 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 5. Sınıftan 8. Sınıfa kadar alınması gerekliliğinden, okul yönetimlerinin bu dersler için norm belirlemesi veya belirlenmemesi gerektiği konusunda ileri sürülen görüşlerden oluşan karışıklık sürmektedir.

4-    Alan değiştirdiği halde alanına dönmek isteyen öğretmenlerle ilgili herhangi bir adım atılmamış, bir çok branş öğretmeni tercih yapacak kontenjan bulamama tehlikesi ile karşı karşıyadır.

5-    Büyükşehirlerdeki okulların okulları rahatlatmak amacıyla, normu yenilemeden, idare odaları birleştirmeden, laboratuarlara bir düzen vermemeleri, normların öğretmen faydasına düzeltilmemesi durumu söz konusudur. Gereken sınıf artırımını yapmamaları, özür grubu atamalarının yeterince yapılamamasına neden olmaktadır.

6-    Meslek liseleri, teknik okullarda yatay geçişler gözetilerek branş normları yeniden hesaplanmalıdır.

7-    Anadolu Sağlık Meslek lisesine dönüştürülen düz liselerin normu ayrıca güncellenmelidir.

8-    Eksik normların pek çok öğretmeni mağdur etmesi yanında eğitimi aksatacağı, yıl içinde ücretli öğretmen sayısını unutulmamalıdır.

9-    Eksik normlar yer değiştirebilecekken mağdur olan öğretmenlerin açacağı davalarda elini güçlendirecek, bakanlığı yıpratacaktır.

Yukarıda sayılan maddelerde daha duyarlı olunması, eğitimde önemli olan sorunlardan birinin çözümünü sağlayacaktır. Okulların hassasiyeti öğretmenlerin daha huzurlu bir şekilde eğitim-öğretim faaliyeti içinde olmalarını sağlar.

Genel müdürlüğümüzün en kısa sürede gerekli norm güncellemelerini yaparak özür grubu başvurularını doğru ve tüm açık normlar üzerinden alması için gereğini arz ve talep ederiz.

                                                                                                                                 Cansel GÜVEN

                                                                                                  Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı

 

personelmeb.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol