Öğretmen Diyarı

MEB, HUKUKUN ETRAFINDAN DOLAŞIYOR

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2014/1151 sayılı YD İtiraz Kararı ile okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları hakkında Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesini durdurarak, yönetmelikteki eksik düzenlemelerin giderilmesini istemiş ve bakanlık mecburen yeni yönetmelik yayımlamıştır.

Ancak bakanlık, yönetmelikte değişikliğe gitmek yerine 10/6/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliği yürürlükten kaldırarak tamamen yeni bir yönetmelik hazırlamıştır. Bu yolu tercih etmesinin görünürdeki nedeni Danıştay kararına uymak olmakla birlikte asıl sebebi, 16 bin okul müdürü için 2014 yılında yapılan yanlı değerlendirmeler sonucunda eski yönetmelikten kaynaklanan binlerce davayı bertaraf etmek, hukuki olarak bir boşluk oluşturmaya çalışmaktır.

Her ne kadar bakanlık, hukukun etrafından dolaşmaya çalışsa da hukuktan kaçışın olmayacağı, hukuk dışına çıkanların er geç bir gün yanlışları ile baş başa kalacakları da mutlak bir gerçektir.

Müdürlük görev süresinin uzatılması için 75 puan üzerinden yapılan değerlendirmeyi içeren kısımların yeni yönetmelikte yer almaması sonucu bu konuda hakkını arayanlar adına devam eden davalar bakımından ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları aşağıdadır:

1-     Mahkemelerde derdest durumda olan 75 puan değerlendirmesiyle ilgili iptal davalarını, yönetmelik değişikliği etkiler mi?

İdarenin geri adım atması şeklinde katkısı olur. Davalar normal seyrinde devam eder ve sonuçlanır.

2-     75 puan değerlendirmesiyle ilgili iptal davasında mahkeme iptal kararı verirse yeni değerlendirme yapılacak mı?  İşlemin yasal dayanağı ortadan kalktı, nasıl değerlendirme yapılacak?

Eski yönetmeliğe göre değerlendirme yapılmalıdır. İdare problem çıkarmak isteyebilir. Ancak kararın lehe çıkması halinde idarenin “yeni mevzuatta yeri yok” diye görevlendirmeden kaçınması yanlış olur. Zira dava açıldığında geçerli mevzuat ne ise hukuken ona göre hüküm verilir ve uygulanır. Dava 75 puanın değerlendirildiği günkü işleme açılmıştır ve kazanılması halinde kişi o günkü duruma geri döndürülmelidir.

3-     İptal davalarının reddedilme ihtimali var mı?

Yönetmeliğin değişmesi, mahkemenin kararını usulen etkileyebilir. Yani karar metnindeki ibareleri etkiler. Yönetmelik değişti diye farklı bir karar çıkmaz. Lehe çıkacaksa yine lehe çıkar.

4-     Reddedilirse hak arama yolu ne olmalıdır?

Üst mahkemeye başvurulmalıdır.

5-     Mahkeme kararı ile 6 aydan kısa süreli değerlendiriciler çıkarılarak yapılan yeni değerlendirmeye göre 75 ve üzerinde puan alan ve henüz görevlendirilmemiş olan kişilerin durumu ne olur? Görevlendirmeleri yapılmalı mıdır?

Danıştay İDDK. YD. Kararı ve eski yönetmelik hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonunda 75 ve üzeri puan alanlar davanın açıldığı değerlendirme günü ne yapılacak ise o işlem yapılmalıdır ve bu kişiler göreve iade edilmelidir.

Yukarıdaki soruların dışındaki hukuki tereddütler için üyelerimiz avukatlarımızla görüşebilirler.

 

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim