Öğretmen Diyarı

İSTİKLAL MARŞI\'MIZDAN ELİNİZİ ÇEKİN!Binanın yapıldığı arazi, 2 Haziran 1992 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca doğal ve tarihi sit alanı ilan edilen ve 20 Temmuz 1993 tarihinde de sınırları belirlenmiş Atatürk Orman Çiftliği'ne aittir. Binanın yapımı hakkında mahkemenin durdurma kararı ise uygulanmamıştır.

Mevcut iktidar, bu binayı Başkanlık sistemine geçiş isteğinin psikolojik yönlendirme aracı olarak kullanmaktadır. Bu amaçla saray olarak ifade edilen yapının tanıtım filmleri medya aracılığı ile görsel-işitsel temalar ve materyaller eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak sunulmaktadır.

Binanın tanıtım filmi niteliğindeki sesli görüntüler sosyal medya üzerinde yayınlanmıştır. Ancak bu filmde İstiklal Marşı'mızın bestesi ve müziği değiştirilerek kullanılmıştır.

Bu müzik düzenlemesiyle devletimizin ve ulusumuzun milli kazanımlarından olan İstiklal Marşı'mızın simgesel değerinin aşındırılmakta olduğuna üzüntüyle tanık oluyoruz.
 
Oysa kabulünden başlayarak 2. kez bestelenmesinden itibaren milletimizin gönlünde yer ederek bugünkü söyleyiş biçimine ulaşmış olan milli marşımız, İstiklal Marşı'mız bestesi ve güftesiyle bir bütündür. Beste ve güftesi hiçbir şekilde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez! Bunu yapmaya yeltenmek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumak demektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diplomatik, kültürel, sanatsal ve sportif bütün uluslararası etkinliklerinde kullanılan güfte ve bestesiyle tanınmış, benimsenmiş marşımız halen mevcut haliyle geçerlidir; geçerli haliyle seslendirilmektedir!

Ülke içindeki bütün resmi tören programlarında ve sosyal, kültürel, sportif her türlü faaliyetlerde de geçerli olan İstiklal Marşı'mız her düzeydeki eğitim kurumunda çocuk ve gençlerimize mevcut beste ve güftesiyle öğretilip söyletilmektedir. Hal böyle iken Başbakanlık binası olarak yapılıp Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla Cumhurbaşkanlığı binası olarak kullanılan binanın tanıtımında İstiklal Marşı'mızın bilinen ve benimsenmiş melodisi değiştirilerek kullanılıp yayınlanması kabul edilemez!

İstiklal Marşı'mız; milli mücadele, Kuvayı Milliye, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'imizin en önemli simgelerindendir. Değiştirilmeye çalışılması, alternatif melodiler üretilerek kamuoyuna empoze edilmeye çalışılması Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakkına doğrudan saldırı niteliğindedir. 

Bu durumda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet de ayrıca söz konusudur. Zira İstiklal Marşı'mızın bugün de kullandığımız bestesi, 1930 yılında Zeki Üngör tarafından milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy hayattayken yapılmıştır. 1930'dan beri milletin gönlünde yer edip kabul gören milli marşımızın ezgisini değişirme cüreti gösterenler, değiştirilebilirliği sıradanlaştırmaya çalışanlar, milli marşımızı milli simge olmaktan çıkartmaya çalışanlar, bu kepazeliğe yönlendirip özendirenler ve bu fiili işleyenlere karşı görevini ifa etmeyenleri öncelikle yüce Türk milletine şikayet ediyoruz. 

Atasen olarak meşru her platformda gerici ve bölücü her türlü zihniyetle mücadele edeceğimizi, ilan ediyoruz.

İstiklal Marşımızın kadük hale getirilmeye çalışılması ve aşağılanmasına karşı tarihi süreç ve yasal dayanaklar aşağıdadır.

İstiklal Marşımızın Kabulü :
 
12 Mart 1921 yılında ilk meclis tarafından Burdur Mebusu Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiirin metni İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Şiirin bestelenmesi için açılan yarışmaya 24 besteci katılmıştır. 1924 yılında Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930'da dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konulmuştur. Toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan marşın bando düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır. Protokol gereği, sadece ilk iki dörtlük beste eşliğinde İstiklâl Marşı olarak söylenmektedir.

Anayasa'da İstiklal Marşı'mız:

Yukarıda belirtilen tarihsel süreçte kabul edilen İstiklal Marşı'mız güfte ve bestesi kastedilerek Anayasamızın İlk Kısım Genel Esaslar başlığı altında yer almaktadır. Anayasaya göre 2.Maddenin III. Fıkrasında işaret edilip 3. Maddesinde ise şu şekilde kesin olarak belirtilmektedir. (III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.) Ayrıca İstiklal Marşımızın yer aldığı Anayasa Maddesi Bütün olarak “Değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddelerindendir!

Kanunda İstiklal Marşı'mız:

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Şairinin Anılması Hakkında 04/05/2007 tarih ve 5649 sayılı kanun da İstiklal Marşı'mızın kabul tarihi olan 12 Mart’ı Mehmet Akif Ersoy’un anılması hususunu düzenlemektedir.

Mevzuatta İstiklal Marşı'mız:

M.E.B. Tebliğler Dergisi Mart 2007/2594 tarihli MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ uyarınca MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1inci ve 2 nci maddesi, Türk Bayrağı Tüzüğünün 6, 8, 11, 15, 22, 23, 24, 26, 34 ve 35 inci maddeleri, 09/04/1982 tarih ve 17659 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 42'nci maddesi, Mahallî Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihî Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği, Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik ile 1/10/1981 tarihli ve 17475 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği'nin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4. Maddenin (h) fıkrası: h) Bayrak Töreni: Ulusal ve Resmî bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, Atatürk günleri, tarihî günler, mahallî kurtuluş günleri, hafta tatili başında ve bitişinde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım'da okul/kurumlarda İstiklal Marşı ile yapılan töreni,.. 5. Maddenin (d) fıkrası: d) İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası, varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde; bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.

Görüldüğü üzere yasal mevzuatla da korumaya alınmış İstiklal Marşı'mız üzerinde oynamalar yapmak en hafif tabiriyle gaflettir.

İstiklal Marşı'mızdan ellerinizi çekin!


Recep AVCI
Atasen İstanbul İl Temsilcisi


ATASEN
Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası
 
www.atasen.org.tr
www.facebook.com/ATASENDIKA

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim