Öğretmen Diyarı

İl İçi Özür Grubu Öğretmenlerin Hakkıdır

5 Ocak Pazartesi Günü başvuru süreci başlayacak olan 2015 Ocak Ayı İl İçi Ve İller Arası Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme işlemlerinde mağduriyetlerin yaşanmaması adına bakanlığa son çağrımızı da yılın son günü gerçekleştirdik.

 

İller arasında yer değiştirse bile özrü kapsamında il içi mağduru olabilecek öğretmenlerimiz, il içinde özür grubu mağduru olup ilçeler arası yer değiştirmesi oldukça güç olan öğretmenlerimiz ve kapsam dışında tutulan engelli öğretmenlerimiz adına yaptığımız bakanlık başvurusu aşağıdadır. Her atama ve yer değiştirme döneminde olduğu gibi yine eğitimcilerimizin yanında olacak, her türlü hukuki desteği sağlayacağız.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği    

 

Sayı: 1022-15/2884                                                                                                 Tarih: 05/01/2015

 

Konu: 2015 Ocak Özür Durumu il- ilçe Emri ve Engelli Öğretmenlerin Kapsama dahil edilmesi Talebimiz

 

İlgi : a) 25/07/2014 tarihli Öğretmenlerin 2014 Yaz Tatili İl İçi Ve İller Arası Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu         

 

b) 25/12/2014 tarihli Öğretmenlerin 2015 Ocak Ayı İl İçi Ve İller Arası Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu         

 

c) 10/07/2014 tarih ve 41289672/903.02/2920977sayılı 2014 Engelli Personel Yer Değişikliği konulu genelge         

 

d) 20/10/2014 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği taslağı

 

TC

MEB

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne

Acil ve Sürelidir 

 

29 Ağustos 2014 tarihinde sonuçlandırılan 2014 yaz tatili özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerine göre öğretmenler yapmış oldukları 40 tercihte, açık norm kadro bulunmadığı için sorun yaşamış, bakanlığımız almış olduğu inisiyatif ile il/ilçe emrini uygulayarak olası mağduriyetlerin önüne geçmişti. Böylece özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler norm kadro kısıtlaması ile karşılaşmamış ve özürlerinin bulunduğu illerdeki ilçelerin emirlerine atamaları yapılmıştı. Yaz tatili iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerinde uygulanmış olan il/ilçe emri uygulanmasına ilgi ( a ) hükümlerince yer verilememiş olmamasına rağmen işlemin tesis edilmesi Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretmenleri mağdur etmeme adına olumlu gerekli adımları atabileceğini de göstermektedir.

 

İlgi ( b ) hükümlerinde 19 Ocak 2015 tarihinde sonuçlandırılacak olan 2015 Ocak ayı özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemleri için il/ilçe emri uygulamasına yaz tatili özür durumu atamalarını düzenleyen ilgi ( a ) gibi yer verilmemiştir. Öğretmenlerin özel durumlarına bağlı olarak gerçekleştirilen özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerinde il/ilçe emrinin olmaması öğretmenlerimize olası mağduriyetlere sebebiyet verebilecektir, fakat 2014 yaz tatili özür durumuna bağlı yer değiştirme duyurusunda da il/ilçe emri olmamasına rağmen iller arası yer değiştirme atamalarına başvuranlardan tercihlerine yerleştirilemeyenlerin özürlerinin bulunduğu ilçelerin emirlerine kadrosu ile beraber atanmaları tarafımızca 2015 Ocak ayı Özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerinde de uygulanması için beklenmekte ve talep edilmektedir.

 

Ayrıca il/ilçe emri uygulaması sadece iller arası özür durumundan başvuranlara değil il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerine de başvuranlara verilmesi bakanlığımızca atılacak en olumlu adım olacaktır.

 

Bilindiği üzere; ilgi ( d) 39'ncu maddesi engelli öğretmenlerin yer değiştirmelerini kapsamaktadır; "İlgili mevzuata “(1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler kadro imkanları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.(2) Öğretmenlerin, kendileri veya eşleri ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliği taleplerinin, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin engellilik durumuna uygun olması esastır.(3) Öğretmenlerin bu maddeye göre değiştirilen görev yerleri, engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında değiştirilemez. Engellilik durumu ortadan kalkan öğretmenler hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.” Maddelerine yer verilmiştir.

 

İlgi ( c ) ‘de ise; “Bakanlığımızın taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında istihdam edilen engelli personelden;1-Adaylıkları kaldırılmış olanların, hizmet süresi şartı aranmaksızın,2-Hâlen aday konumunda olanların, adaylıklarının kaldırılmasını müteakip hizmet süresi şartı aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri il emrine kadroları ile birlikte yer değiştirmelerinin yapılması ilgi Makam Onayı ile uygun görülmüştür.” İbarelerine yer verilmiştir.

 

Yine aynı kapsamda; “il emrinde engelli personel olarak görev yapanlardan adaylığı kaldırılmış olanların tek il/ilçe tercihinde bulunmasının sağlanarak özürlü sağlık kurulu raporu ile birlikte, halen aday olan engelli personelin taleplerinin ise adaylıkları kaldırıldıktan sonra insan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği” ve “Yapılan değerlendirme sonucu yer değişikliği uygun görülenlerin kadroları ile birlikte aktarımları yapılarak, kararnamelerinin eski ve yeni görev yerlerine gönderileceği, atamalarının iptalinin yapılmayacağı ve engelli personelin bu haktan bir defaya mahsus faydalanacacağı; daha sonraki yer değişikliği iş ve işlemlerinin genel hükümlere göre yürütüleceği” belirtilmiştir. Anılan genelgede de belirtildiği üzere; verilen bu haktan eğitim- öğretim hizmetleri sınıfında istihdam edilen engelli personel, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemleri 06/05/2010 Tarihli “Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” esaslarına göre yapıldığından yararlanamamaktadır.  

 

Ekim ayı içinde yayımlanan “Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Taslağının “Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği” başlıklı 39'ncu maddesinde hükümlerinin resmileşmemesinden ötürü engelli öğretmenler bu haklardan faydalanamamaktadır.  

 

Engelli öğretmenlerin bu haktan yararlanabilmeleri için; taslak yönetmelikte de öngörülen hükümlerin 2015 Ocak Ayı Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Duyusunu eklenmesi veya engelli memurlara bu hakkın verilme işleminde olduğu gibi engelli öğretmenler için de bir genelge yayınlanarak söz konusu özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurularına dahil edilmesi ve mağduriyetin giderilmesinde kamu yararı vardır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle 2015 Ocak Özür Durumu yer değişikliklerinin özrün bulunduğu il ve ilçe emrine yapılması ile Engelli Öğretmenlerin özre bağlı yer değiştirme sürecine dahil edilmesi konusunda düzenleme yapılmasını arz ve talep ederiz.

Cansel GÜVEN

Genel BAŞKAN 

kamuajans.com/

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim