Öğretmen Diyarı

GEÇMİŞTE MÜDÜR YRD YAPMIŞ OLANLAR SINAVA GİRMEMELİDİR

MEB 6 Ekimde yayınladığı Yönetici görevlendirme yönetmeliğinde gelen tepkiler üzerinde değişikliğe giderek olumlu bir çalışmaya imza atmıştır. MEB insan kaynakları birimi bu gelişme ile mevzuat hazırlamada dönütlerin değerlendirilerek sonuçlandırılmasında önemli bir sınavdan geçmiştir.
Bakanlığın Müdür Yardımcısı sınav hazırlığı bütün  eğitim camiası tarafından titizlikle takip edilmektedir. Sınav süreci başlamış olması bütün adayları heyecan içerisine sokmuştur.
Yalnız bakanlık geçen hafta yaptığı değişikliğe bazı ilaveler de yapabilirdi.
Bu bağlamda yönetmelikte geçen;

MADDE 14 – (1) Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca test usulü ile yazılı sınav yapılır. Bu sınavda yüz puan üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle olmak üzere bu kapsamda yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir”  cümlesinde belirtilen konulara ilaveten

1-Önceki yönetmelikte Danıştay iptali ile mağdur olan mudur yardımcıları,
2-Daha önce çalışıp halen öğretmen olan ve  4 yılını dolduranların sınava alınmaları,
3-Daha önce md yardımcı olup çalışan ve sureyi doldurmayanların md yrd sınavına girmek zorunda olmaları,
4-Danıştay iptaline bağlı olarak yeniden görevlendirilenlerin sınava alınmaları muammadır .
Yönetim görevi ölçmede  yazılı sınav tek bir kriter değildir. Danıştay bunu defaatle kararlarında belirtmiştir. Yönetim bir süreçtir Emek ve zaman sonucunda oluşan bu surece bağlı olarak birikime bağlı liyakat ve tecrübe ile oluşur. Okul kurum yöneticilikleri üzerinde çok düşünülüp  değerlendirilmesi gereken yöneticilik  görevleridir. Yapılan her hata çocukların geleceğine olumsuz olarak dönmektedir. Salt yönetmelikte belirlenen sureye bağlı olarak  yazılı sınav zorunluğu getirilmesi harcanan emekleri zora sokacak çalışanların  moralin bozacak kurum kültürünü olumsuz etkileyecektir.

Bu bağlamda bir yıl Müdür yardımcılığı ve Müdür Başyardımcılığı yapanlar, okul müdürlüğü  veşube müdürlüğü yapanlar sınavdan muaf tutulmalıdırlar.

Müdür Yardımcısı görevlendirmede amaç sahada çalışan insanı yetiştirmektir. Zira Yönetmelikte belirttiği sure şartı yerine getiren müdür yardımcılarının Yeniden sınava girme zorunluluğu onların emeklerinin zayi olması demektir

7.madde: Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

c) Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

Ayrıca bu madde de sıkıntılı bir madde,  özellikle doğu ve güneydoğuda görev yapan öğretmenler hizmet suresi bakımından bu sınava giremeyeceklerdir. Zira Müdür atamasında düzeltilen süre maddesi gibi madde. Bu madde adaylık kalkması ile sınırlanmalıdır.Müdür yardımcılığı için dört yıl beklemek gereğinden fazla tutucu bir madde. Adaylığı kalkan her öğretmen bu sınava girebilmelidir. Başbakanlık Çerçeve yönetmeliği ile çakışmaktadır. Orada Görevde yükselme için 3 yıl  şartından bahsedilmektedir. Ayrıca sürenin adaylık kaldırılması süresi ile değiştirilmesi, müdür yardımcısı bulunamadığı zaman müdür yardımcısı olarak  geçici görevlendirilenlerin asaleten atanma şartı olan sınava girme şartı taşımadıklarından ek ders kaybına neden olmasını engeller, bu bağlamda sınava girme süre şartının derhal adaylık kaldırılma şartı olarak değiştirilmesi ve adayların mağdur edilmemesi gerekmektedir.

Müdür yardımcılığı sadece yazılı sınavla değerlendirilecek bir görev değildir. Atama dönemindeki inhaya esas olmak üzere yazılı sınav sadece bir kriter olabilir. Salt sınava göre atamak ezber  kabiliyeti iyi olanı yönetici yapmaktır. Muhakemesi iyi olanın  ezberi zayıf olana karşı idarecilik  yolların tıkanması demektir. Bu bakımdan daha önce yapılan müdür yardımcılıkları harcanan bir emeğin sonucudur. Bu emek zayi edilmemelidir.

Bakanlık eleştirileri dikkate alarak önceden yapılan görevleri uygulama değerlendirerek sınav engeline tabi tutmamalı ve ayrıca sınava katılım şartını da “adaylığı kaldırılan öğretmenler” olarak değiştirmelidir.


Adem ÖZTÜRK
UEYDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mamak İlçe Milli Eğitim Şube Md

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim