Öğretmen Diyarı

DEĞERLER EĞİTİMİ ANGLİKAN KİLİSESİ PROJESİDİRBu sendikaların üyelerini, Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve kamuoyunu uyarıyoruz. Değerler Eğitimi, bir Anglikan Kilisesi projesidir.


Eğitim sistemimizde okul öncesi ve ilkokul öğretim programlarının tümünün merkezini zaten “temel değerler” oluşturmaktadır. Bu iki okul türümüzün asli görevi ve amacı “temel değerler” ile donatılmış ve bu değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.


Durum böyleyken ayrıca değerler eğitimi projesinin amacı nedir Çocuklarımız değerlerin bilincinde mi değiller, aileler mi bilinçsiz, öğretmenlerimiz mi yetersizdir? Öğretmenlerimiz yetersizse değerler eğitimini kimler verecektir?


“Değerler Eğitimi” yani “Values Education”un aslında bir Anglikan Kilisesi projesidir ve anavatanı da İngiltere'dir. 
Bu “Values Education” kavramı da sıkça “Interreligious Dialogue” (Dinlerarası Diyalog) kavramıyla birlikte anılmaktadır.

Mevcut uygulama olan "Temel Değer Yapılandırması" ile Eğitim bir Sen'in önerisi, Türk Eğitim Sen'in desteğiyle uygulanması kararlaştırılan “Değerler Eğitimi” arasındaki fark şudur:


Biri pedagojik (eğitimbilimsel) kaygılarla yapılandırılmış kazanımlar üzerinden müfredatla ilişkili iken diğeri ise kültürel değerleri Anglo-Sakson anlayışa göre biçimlendirme operasyonunun bir parçasıdır. 


Hıristiyanlık anlayışında, bebek günahkâr doğmuştur ve vaftiz töreniyle arındırılmak zorundadır. Bu anlayış yapısındaki bir toplumda bu günahkâr çocuğun arındırılması sürecinde “values education” da önemli bir yer tutacaktır haliyle.


Laiklik, Türkiye'deki bazı cahil zevatın sözümona din adına hareket ettiğini sanıp Hıristiyanların ve Hıristiyanlığın kucağına düşmesini engellemek işlevini de görmektedir.


Laikliği dinsizlik sananlar; temel amacı Türkiye'yi parçalamak olan misyonerlik tehdidine karşı Atatürk'ün neler yapmış olduğunu bir zahmet öğreniversinler.


Cahilden hiçbir halt olmayacağı gibi dindar da olmaz! Olsa olsa misyoner maşası yobaz olur!


ATASEN
Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası

www.atasen.org.tr
www.facebook.com/ATASENDIKA

Kaynakça:

1) http://www.exeter.anglican.org/index.cfm?page=ccyp.content&cmid=318


2) http://gloucester.anglican.org/schools/values-worship-re/values-education/


3) http://www.ceomelb.catholic.edu.au/about-catholic-education/vision-mission-and-values/


4) http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19770319_catholic-school_en.html

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol