Öğretmen Diyarı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MUAMMASI

 

Aktif Eğitim-Sen Genel Merkezinden yapılan işte o açıklama:

 

Hukukî Altyapısı Yok

Danışman öğretmenlikten bahseden tek mevzuat 17.04.2015 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesi (f) bendinde, “Danışman öğretmen: Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmeni” şeklinde ve

Performans değerlendirme sürecinde görev ve sorumluluklar” başlıklı 18. maddesinin (5) numaralı fıkrasında, “Danışman öğretmen, aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm performans değerlendirme sürecinde rehberlik eder. Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene verir, diğer bir örneğini aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim eder. Danışman öğretmen bu görevlerin yerine getirilmesinde aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürüne karşı sorumludur” şeklinde ifade edilmektedir.

Bunun dışında danışman öğretmenlerin özellikleri, belirlenmesi, eğitimleri, görev ve sorumlulukları ile kazanımları hakkında yayımlanmış hiçbir mevzuat yoktur.

Eğitim kamuoyunda, beş aday öğretmene danışmanlık yapanların uzman öğretmen olacağı, danışman öğretmenlere ek hizmet puanı verileceği söylenmektedir. Bu ifadelerin şu an için hiçbir mevzuatta karşılığı yoktur. Uzman öğretmenlik için 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekmektedir. Şunu hatırlatmakta fayda var; uzman öğretmenlik ile ilgili maddenin bazı kısımlarının 2008 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden bu yana konu hakkında hiç bir adım atılmamıştır. Danışman öğretmenlere ek hizmet puanı verilebilmesi için ise Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması gerekmektedir.

Listeler Alelacele Hazırlanmıştır

Hal böyle iken Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2015 tarihli yazısında, birtakım kriterler sıralanarak bir haftalık süre içerisinde (nasıl yapılacağından bahsedilmeksizin) öğretmenlerin tespit edilmesi ve bakanlığa gönderilmesi istenmiştir. (Ek-1)

Yangından mal kaçırırcasına kısa bir süre içerisinde, başvuru alınmaksızın sübjektif değerlendirmelere açık yapılan tespitle belirlenen isimler il milli eğitim müdürlükleri tarafından alelacele bakanlığa gönderilmiştir. Ardından aynı genel müdürlüğün 07.01.2016 tarihli yazısında, zaten özensiz hazırlanmış, altyapısı zayıf bir önceki yazı hakkında düşülen tereddütleri gidermek amacıyla düzeltmeler yapılmıştır. (Ek-2)

Sendikaların bu süreçte yazının tüm öğretmenlere duyurularak başvuru alınmasını talep etmesi üzerine aynı genel müdürlüğün verdiği cevabi yazıda, konu ile ilgili mevzuatın tamamlanamadığı itiraf edilmiş ve teselli içerikli, ortaya karışık bir savunma yapılmıştır. (Ek-3)

Ne zaman ve nerede yapıldığı açıklanmayan, kimlerin hangi usullerle seçilerek katıldığı bilinmeyen bir şekilde “Aday Öğretmen Eğitici Eğitimi Kursu” düzenlenerek il formatörleri yetiştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2015 tarihli yazısında ise bütün illerde 22.02.2016 tarihinde “Danışman Öğretmen Eğitimi Seminerleri” düzenleneceği duyurulmuştur. (Ek-4)

22-29 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılan Danışman Öğretmen Eğitimi Seminerlerinin katılımcı listesi yayınlandığında çalışmaların neden çok hızlı ve çok gizli yürütüldüğü daha iyi anlaşılmıştır. Zira birçok ilde hazırlanan listeler incelendiğinde, danışman öğretmenlerin ekseriyetin hükümete yakınlığı ile bilinen “bir” sendikaya üye olanlardan seçildiği görülmektedir. Hatta bazı illerde 30.12.2015 tarihli yazıda belirtilen kriteleri taşımayan kişilerin de danışman öğretmen olarak seçildikleri ve seminere katıldıkları duyumları gelmektedir.

Eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine aykırı yapılan bu keyfi, yanlı ve adaletsiz uygulama ile öğretmenler arasında iş barışı bozulmakta ve gereksiz gruplaşmalara neden olunmakta ve ötekileştirilerek hakları gasp edilen öğretmenler mağdur edilmektedir.

Danışman Öğretmen Seçilmeyenler Neler Yapabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2015 tarihli yazısında danışman öğretmen olmak belirtilen kriterleri taşımasına rağmen Danışman Öğretmen Eğitimi Seminerlerine seçilmeyen öğretmenlerimiz haklarını aramak için şu yollara başvurabilirler:

1-Bağlı bulundukları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine hitaben yazacakları ekteki örnek dilekçeyi (Ek-5) kurumlarına verebilirler.

2-Gelen cevaba göre;

a) Usulsüz seçim yapan ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabilirler.

b) İlgilileri bir üst makama (Kaymakam Vali, Bakanlık) şikâyet ederek haklarında yasal işlem (soruşturma) yapılmasını isteyebilirler.

c) Yapılan hatalı işlemin iptali ve maddi manevi mağduriyetlerin giderilmesi için dava açabilirler. Dava açmak isteyen üyelerimiz gerekli evraklarla birlikte hukuk bürolarımıza başvurabilirler.

 

Ek-1: 30.12.2015 tarihli yazı

Ek-2: 07.01.2016 tarihli yazı

Ek-3: 29.01.2016 tarihli yazı

Ek-4: 17.02.2016 tarihli yazı

Ek-5: Bilgi Edinme Dilekçe Örneği

 

---
 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
Aktif Eğitimciler Sendikası
Genel Merkezi
 
Beştepe Mah. 33. Sokak No:13 Yenimahalle/ANKARA
 
Telefon:
0 312 215 08 00
0 531 103 93 00 
Belgegeçer:
0 312 215 08 04
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim