Öğretmen Diyarı

Bağımsız Eğitim Sen Urfa Temsilciliği: Öğrenim Özrü Geri Gelmelidir
 


Öğretmenlik mesleği süreç itibarıyla diğer mesleklerden biraz daha farkındalık içerir. Nitekim askeri, polisi, doktoru, savcıyı ve daha birçok mevki ve makamda bulunan kişileri ve hatta Cumhurbaşkanlığına kadar ki tüm makamları yetiştiren ama kendi hep aynı yerde sayan yegane bir meslektir, öğretmenlik. Hele bugünlerde tartışılan bir konu var ki, içler acısı bir durum... Bugüne kadar sözleşmeli polis, sözleşmeli doktor, sözleşmeli savcı vb. hiçbir meslek duymazken onları yetiştiren kutsal bir meslek olan öğretmenliğin sözleşmelisi geliyor ki ne acı bir durumdur...

Öğretmenlik mesleği gereği üç şeye sahip olmanız gerekir. Birincisi Genel Kültür birikimi, ikincisi formasyon bilgisi ve üçüncüsü alan bilgisi yani meslek bilgisidir. Bir Coğrafya Öğretmeninin Coğrafya ile ilgili ihtisas yapmasını yadırgamamak lazım ya da başka bir örnekle bir Matematik Öğretmeninin kendi alanıyla ilgili ihtisas yapmasını yadırgamamak gerekir. Hatta öğretmenimizin mevcut bilgi ile yetinmeyip kendini geliştirmesi yönünden bakınca mutlu bile olmalıyız, onu teşvik etmeliyiz. Fakat gelin görün ki, öğretmenin bu hakkı elinden alınmış durumda. 2013’den itibaren öğrenim özrü nedeniyle yapılacak tayinler kaldırılmıştır. Son 3 yıldır bu hak gasp edilmektedir.

Anayasamızın 42. Maddesinde diyor ki: “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” Peki eğitim-öğretim hakkından yoksun bırakılan eğitimcilerin suçu nedir? Akademik anlamda ilerleyerek kendini daha iyi yetiştirmek istemesi midir? Şuan açık ve net bir şekilde Anayasamızın 42. Maddesi ihlal edilmektedir. Özellikle 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile kesinleşen Lisansüstü Eğitim Süre Sınırı ile ne yapılmak istendiği anlaşılamamıştır. Zaten öğrenim özrü nedeniyle tayin imkanı elimizden alınmış iken bir de üstüne yüksek lisans için en fazla 3 yıl, doktora için ise en fazla 6 yıl süre tanınması eğitimcilerin öğrenim hakkını iyiden iyiye baltalamıştır. Eylül itibarıyla bu süreler işlemeye başlanacaktır. Bu yüzden öğretmenlerimizin eğitim hakkı iade edilerek Anayasaya riayet edilmelidir. Tezli yüksek lisans ve doktora çalışması yapanlara mevcut sürede eğitimlerini bitirmek suretiyle bu hakkın verilmesi gerekmektedir. Mevcut süre sınırı bu hakkın suistimal edilmesinin de önüne geçtiği için bu değişikliğin ivedi bir şekilde Ağustos 2016 özür grubu tayinlere yetiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü Eylül 2016 itibarıyla süre sınırı işleyecek ve şuan üniversitede kayıtlı olup da öğrenim özrü vermedikleri için eğitiminden yoksun kalan öğretmenlerimizin geleceğe ile oynanmış olunacaktır. Bu anlamda aşağıdaki maddelerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne eklenmesi gerekmektedir;

(1) Bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden; yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler.

(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim hakkı kazananların lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmayı kabul etmeleri durumunda bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olma şartı aranmaz. Bunların yer değiştirme istekleri atanmak istedikleri yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde ağustos ayı içinde değerlendirilir.

(3) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimi hakkı kazananların, özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine devam etmekte olanlar ve kayıtlarını bir yıl süreyle dondurmuş olanlar ile lisans düzeyinde bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz. Yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yaptıkları alanda ikinci kez lisansüstü öğrenim kazananlar ile bir defadan fazla yapılan yüksek lisans ya da doktora öğrenimleri yer değiştirmelerde dikkate alınmaz.

Mehmet GÜLEÇ
Eğitimci-Yazar/Bağımsız Eğitim Sen Urfa İl Başkan Yardımcısı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim