Öğretmen Diyarı

Alan Değiştirme Başucu Notları

Anayasal haklarla çelişen yönetmelikler, kendi yönetmelikleriyle çelişen kılavuzlar yayınlamakla ünlü MEB, artık duyuru ve genelgelerle atama yapmayı tercih etmektedir.

Belirsizliklerle dolu atama duyuruları, başvuru yapacak adaylar açısından “ekran açılınca” malum olmaktadır. Başvuruyu yapan onaydan, onayı alan, tercihten, tercih yapan atanmasından şüphelidir.

Alan değişikliği başvuruları da bu atmosfer içinde başlamıştır. Yürürlükteki yönetmelik alan değişikliklerin yapılacağı dönemi ve kapsamını çizmiş olsa da, hem gecikmiş takvim de hem de eksik başlıklarda duyuruya çıkılmıştır.

http://aes.org.tr/index.php?git=haberler&op=view&id=meb-alan-degisikliginde-cuvalladi

Başta “mezuniyet alanına dönmek isteyenler” ve  “2. Üniversite bitirenler” olmak üzere pek çok kişiyi başvuru noktasında engelleyen MEB, zihinsel engelliler öğretmenliği sertifika eğitiminde –kendi inisiyatifleri dışında- 80 saat civarı eksiği olan öğretmenleri de sıkıntıya sokmuştur. Puanla Teknoloji Tasarım branşına atanan, eğitimini zihinsel engelliler branşında alan öğretmenler de bulunmaktadır. Başvurusu onaylandığı halde puan-kontenjan yetersizliğinden kaynaklı alan değiştirmeyecekler de olacaktır. Milli Eğitim Şurası nedeniyle sürece (başvurulara) müdahale edebilecek bürokratların tamamı Antalya’da olup, zaten gönülsüz ve zorla açtıkları alan değiştirme başvurularını esnetmelerini beklemek hayalcilik olur.

Bu şekilde uzayıp giden yanlışlar için ayrı ayrı çözüm üretmek yerine alan değiştirme noktasında hak kaybına uğradığını, uğrayacağını düşünen öğretmenlerimizin dikkatine aşağıdaki notları paylaşıyoruz:

 

Kendisine ekran açılan ancak sertifika eğitimi eksik olan öğretmenler “540 saatlik sertifika eğitimini tamamladım” butonunu tıklayıp, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ek bir dilekçe ile “tamamladım”  beyanını Aralık ayı içinde tamamlayacakları sertifika eğitimden kaynaklı yaptıklarını, hak kaybına uğramamak adına başvurularının kabulünü talep edebilir. Diğer seçenek ekran başvurusu yapmadan MEB İKGM’ne iletilmek üzere İlçe MEM’ne dilekçe ile başvuru yapmaktır. Dilekçe özü eksik kalan eğitimin kendi ihmallerinden kaynaklanmadığı ve başvurunun engellenmesi halinde hak kaybına uğrayacakları gerekçesiyle alan değiştirme talebidir. (MEB duyurusu “bir daha alan değişikliği yapılmayacak” ifadesi içerir)

Sertifika, başvuru ve onay sorunu yaşamayan her öğretmen başvuru sayfasının ve tercih sayfasının ekran görüntüsünü almalı, muhafaza etmelidir. (klavyede Print Scrn tuşu, yeni Word belgesi açıp sağ tuş yapıştır)

Tercih listesinde olmadığı halde ihtiyaç (boş norm) olduğu bilinen okullara tercih normal dilekçe ile yapılabilir. Bu dilekçe İlçe MEM üzerinden, “ilgili makama iletilmek üzere” ibaresiyle tercihler arasına alınması talebiyle yapılabilir. Böyle bir dilekçe kontenjan yetersizliği gerekçesiyle atanamama durumunda açılabilecek davaya delil oluşturabilir.

Tercih ekranına düşmeyen ama açık olduğu bilinen kurumlara atama (görevlendirme, ücretli istihdamı) tespit edilirse, davaya konu edilebilir. İddiayı araştıracak olan mahkeme anılan kurumlarla ilgili bilgi talep edecektir. Davacı açısından ispat yükümlülüğü yoktur, iddia olarak kurum isimlerine yer verilebilir. Başvuru sahibi öğretmenlerin araştırma noktasında duyarlı olmaları yararlarınadır.

Kendisine başvuru hakkı tanınmayan, alan değiştirme hakkının gasp edildiğini düşünen öğretmenler, ilgili talebe delil oluşturacak belgeleri (diploma, sertifika vs) ek yaparak dilekçe ile alan değiştirme talebinde bulunabilir. Dilekçe hakkı kapsamında (başvuru dönemi içinde yapılması daha uygundur)  her türlü talep yasaldır. Bu noktada dilekçenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilse de MEB İKGM’ne sevk edilmek üzere tanzim edilmesi doğru olur. İlçe veya İlin bu dilekçeyi bakanlığa sevk etmesi için ısrarcı olunmalıdır zira alan değiştirme MEM yetkisinde değildir. Süresinde yanıtlanmayan dilekçeler ya da yazılı olarak reddedilen taleplerle dava yoluna gidilebilir.

Özellikle dilekçe ile yapılacak işlemlerde bir örneğin saklanması, tarih ve evraka verilen sayının not alınması elzemdir. Kopyası alınmayan dilekçelerin sumen altı edilmesi olasıdır.

Başvurusu alındığı, kabul edildiği halde puan-kontenjan yetersizliğinden alan değiştiremeyenlerin davası sonuç ekranı ile açılır. Ekran görüntüsünün saklanması gerekir. Dava için yasal süre 60 gündür.

Başvuruyu dilekçe ile yapanların davaları talebin reddinden itibaren 60 gündür.

İdare mahkemelerine açılabilecek davaların sonuçları konuya ve mahkeme yoğunluğuna bağlı olarak değişir.

İdare mahkemelerine açılabilecek bu davaların çoğunun emsal kararı yoktur, eski alanına dönme talepli davalarda hukuk servisimizce emsal davalar kazanılmıştır. Hiçbir şartta sonuçlar üzerine genelleme yapmak olası değildir. Görece olarak başvurusu kabul edilmiş, puan ve kontenjan yüzünden alan değiştirememiş olanların davaları başvurusu kabul edilmeyenlere göre daha sağlam dayanaklar içerir. Sendika üyesi öğretmenler için avukat vekaleti ve ücreti söz konusu olmaz, sendikalar yalnızca dava harcını üyeden tahsil ederek davaları açabilecektir. İlgili öğretmenlerimizin bilgisine sunuyoruz. 

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği 

 

egitimajansi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol