Öğretmen Diyarı

AKTİF EĞİTİM-SEN’İN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDA YAPILMASINI İSTEDİĞİ İYİLEŞTİRME TALEPLERİ

 

 

Aktif Eğitimciler Sendikası, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili iyileştirme teklifleri ve çözüm önerilerini yetkililere ulaştırdı.

Aktif Eğitimciler Sendikası, tüm ülkede gerçekleştireceği “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu İyileştirilmelidir” adını verdiği eylemle, konuyla ilgili duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla;

Başta TBMM ve Başbakanlık olmak üzere ilgili kurumlara gerekçeli çözüm önerileri ile birlikte talepleri içeren resmi yazılar gönderdi. Eylem kapsamında, Aktif Eğitim-Sen üyeleri ve tüm kamu çalışanları, ilgili kurumlar ve milletvekillerine e-posta ile dilekçe gönderecekler, ayrıca konuyla ilgili BİMER’e başvuru yapılacak.

                           

AKTİF EĞİTİM-SEN: 657’DE ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ İYİLEŞTİRMELER YAPILMALIDIR

 

Aktif Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Osman Bahçe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, zaman içerisinde birtakım değişikliklere uğramasına rağmen, halen ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle çağın değişen şartlarına uygun olarak yeniden güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Teknolojinin imkânlarıyla iletişim ve haberleşmenin alabildiğine geliştiğini ve dünyanın küçük bir köy haline geldiğini belirten Bahçe, “Günümüzde insan hakları, ileri demokrasi ve özgürlükler daha çok önem kazanmıştır. Küreselleşen dünyada önemli bir aktör olan ülkemizde de 78 milyon vatandaşımızın; özgürlükçü demokrasinin nimetlerinden, sosyal devlet olmanın bütün haklarından, ekonomik kalkınmışlığın sonucu olarak artan milli gelirden hak ettiği ölçüde yararlanmasının zamanı gelmiştir.” dedi.

Kamu çalışanlarından gelen talepler ve 455 kamu çalışanı ile yapılan anket sonuçlarından hareketle çalışmalarına yön verdiklerini belirten Bahçe, anket sonuçlarıyla ilgili de bilgiler verdi ve anketle ilgili şu açıklamalarda bulundu.

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu değiştirilecekse aşağıdakilerden hangisine bakılmalı? Sorusuna ankete katılanların %99’unu oluşturan 452 kişi “Çağdaş, demokratik ülkelere” cevabını vermiştir.

Devlet Memurları Kanununda nasıl bir değişiklik yapılmalı? Sorusuna ankete katılanların %99’unu oluşturan 450 kişi “Özgürlükler genişletilmeli” cevabını vermiştir.

Memurlar için hangi haklar daha önemlidir? Sorusuna ankete katılanların %92’sini oluşturan 419 kişi mali ve sosyal hakların “İkisi de” cevabını vermiştir.

 

Bu anket sonucu da gösteriyor ki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; çağdaş, demokratik ülkelerdeki uygulamalara bakılarak, özgürlükler genişletilerek, mali ve sosyal haklar iyileştirilerek yeniden düzenlenmelidir.”

 

Sosyal ve mali haklardan kamu çalışanlarının da azami seviyede yararlanabilmesi için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılması gereken ihtiyaçlar üzerinde duran Bahçe, Aktif Eğitimciler Sendikası olarak demokrasi, barış, mutluluk, insanlık, huzur, refah, güven, adalet ve özgürlük için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılmasını istediği iyileştirme önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

 

AKTİF EĞİTİM-SEN’İN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDA

YAPILMASINI İSTEDİĞİ İYİLEŞTİRME TALEPLERİ

 

1- Tüm memur ve emeklilere ikramiye verilmelidir.

2- Analık izni süresi artırılmalıdır.

3- Aile yardımı ödeneği artırılmalıdır.

4- Doğum yardımı ödeneği artırılmalıdır.

5- Ölüm yardım ödeneği artırılmalıdır.

6- Ek ders ücretleri %100 artırılmalıdır.

7- Eğitim Öğretim Sınıfı 1. derece ek gösterge rakamı 3600'e çıkarılmalıdır.

8- Öğretim yılına hazırlık ödeneği, bir aylık maaş ve ek ödemeler toplamı tutarında olmalıdır.

9- Öğretim yılına hazırlık ödeneği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm hizmet sınıflarında çalışan personeline ayrım yapılmaksızın her iki dönemde de verilmelidir.

10- Askerlik süresince memurun emekli kesenekleri devlet tarafından ödenmelidir.

  1. Eğitim çalışanlarına da yiyecek yardımı verilmeli ve görev yapılan her gün için 1 öğün yemek gideri desteği sağlanmalıdır.

12- Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, ek ders gibi tüm ödemeler emekli keseneğine dâhil edilmelidir.

13- 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitiren tüm öğretmenler mesleğe 8. dereceden başlatılmalıdır.

14- Köyde çalışıp barınma sorunu da olan öğretmenlere yol ücreti verilmelidir.

15- Doğal afet halinde kalkınmada öncelikli ve zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan eğitim çalışanlarına bir defaya mahsus bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir.

16- Mesleki açık öğretim lisesinde görevli olan ve yüz yüze eğitim derslerine giren öğretmenlerin ek ders ücretleri %100 artırılmalıdır.

17- Ek ders ücretleri, yüksek lisans yapmış olanlara %25, doktora yapmış olanlara %40 artırımlı ödenmelidir.

18- Memurlar için serbest kıyafet kanunla düzenlenmelidir.

19- Cari yıl ve önceki yıllara ait izinlerin kullanılmasında iki yıl sınırlaması kaldırılmalı ve bu süre 5 yıl olarak genişletilmelidir.

20- Yıllık izin sürelerinde 10 yıl ve sonrası farkı kaldırılarak bütün memurlar için yıllık izin 30 gün olarak düzenlenmelidir. Hafta sonu tatilleri, yıllık izin sürelerine dâhil edilmemelidir.

  1. Mazeret izinlerindeki süreler genişletilmelidir.

22- Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül verilmesinde  “verilebilir” ibaresi, “verilir”  şeklinde değiştirilmelidir.

23- Özellikle dezavantajlı bölgelerde görev yapan eğitim çalışanları için konut/lojman imkânı sağlanmalıdır.

24- Devlet memuru siyasi fikirlerini serbestçe ifade edebilmeli ve memurların siyasi fikirlerini ifade etmeleri de suç olmaktan çıkarılmalıdır.

25- Basına bilgi veya demeç verme yasağı günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.

26- Devlet memuru iftira ve garazlara karşı güvence altına alınmalıdır.

27- Devlet memurlarının serbestçe örgütlenmesi teşvik edilmelidir.

28- Memurlara ikinci görev tanımı kaldırılarak okul/kurum müdür ve müdür yardımcıları, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınmalıdır.

29- Bütün devlet memurluğu kadrolarına girişte istisnasız sınav şartı getirilmelidir.

30- Aday memurlara, adaylık döneminde göreve son verme uygulaması objektif kriterlere dayandırılmalıdır.

31- Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiiller somutlaştırılarak net ifade edilmelidir.

32- Devlet memurluğundan çıkarmak için iddia edilen suç ile ilgili, memur hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı aranmalıdır.

33- Disiplin cezalarının memurun dosyasından silinmesi süreleri kısaltılmalı ve dosyadan silinmesi işlemi memurun yazılı isteği aranmadan belirtilen sürelere ulaştığında idare tarafından yapılmalıdır.

 

EKLER:

 

1_Eposta_ile_gonderilecek_dilekce 

2_Eposta_adresleri

3_Basin_aciklamasi

4_MYK_karari

5_Basbakanliga_gonderilen_resmi_yazi

6_TBMM_gonderilen_resmi_yazi

7_Milli_Eğitim_Bakanligina_gonderilen_resmi_yazi

8_Maliye_Bakanligina_gonderilen_resmi_yazi

9_CSG_Bakanligina_gonderilen_resmi_yazi

10_DPB_gonderilen_resmi_yazi

11_Afis

12_Brosur 

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim