Öğretmen Diyarı

Aktif Eğitim Sen: Proje Okulu Öğretmenlerini Görevden Almak Hukuka Aykırıdır

Cihan Sen'e bağlı Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif Eğitim Sen) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan proje okullarındaki öğretmenlerin görevden alınması ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada:

Yasal Mevzuat Ne Diyor?

"14.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6528 sayılı torba yasayla 652 sayılı KHK’ye eklenen 37. maddenin 9. fıkrası: “(9) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.” hükmünü içermektedir.

Bu yasa maddesi, bakanlıkça belirlenen proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmenin bakan tarafından yapılacağını ifade ediyor. Ancak bu okullardaki mevcut öğretmenlerin görevlerinden alınmasından bahsetmiyor. Bu konu ile ilgili 17.04.2015 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Atamaları Bakan tarafından yapılacak öğretmenler” başlıklı 61. maddesi “MADDE 61 - (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir." diyor. Ancak ortada böyle bir düzenleme mevcut değildir. Yani proje okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin görevlerinden alınması ile ilgili hiçbir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Hal böyle olunca bu kişilerin hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınmaları da hukuki değildir.

Siyasal, sendikal ve kişisel nedenlerle keyfi olarak öğretmenler görevden alınamazlar. Çok sayıda yargı kararı ile sabit olan bu tür keyfi uygulamalar, yanlışı yapanın yanına kâr kalmamakta aksine mahkeme tarafından yanlışı suratına çarpılmaktadır.

Bakanlığı Uyardık

Aktif Eğitimciler Sendikası olarak, yapılan hukuksuz ve yanlış işlemden dönmesi için Milli Eğitim Bakanlığını resmi yazı ile uyardık.

Öğretmenler Ne Yapmalıdır?

Yasal dayanaktan yoksun, hukuksuz bir biçimde bakan onayıyla görevden alınarak kararname ile başka kuruma atanan öğretmenler ne yapmalıdır?

Böyle bir durumla karşılaşan öğretmenlerin, kendilerine tercih yapmalarını isteyen resmi yazı sonrasında tercih yapmamalarını tavsiye ederiz. Yapacaklarsa da tercih formunun altına el yazısıyla “idarenin zorlaması ile tercih yapıyor ve her türlü yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla imzalıyorum” şeklinde şerh düşmeleri gerekmektedir. Resen ataması yapılan öğretmenlerimiz ise, http://www.aktifegitimsen.org.tr/icerik/382/dava-takip-usulu 

kararnamenin kendilerine tebliğ edildiği tebellüğ belgesine “isteğim dışında gerçekleşen bu atamaya itiraz ediyor ve tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla imzalıyorum” şeklinde şerh düşmelidirler. Ayrıca bu öğretmenlerimiz kararnamenin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde atamanın iptali davası açabilirler. Ya da dava süresini kaçırmadan önce kuruma itiraz dilekçesi ile başvurarak gelen ret cevabı üzerine 60 günden kalan sürede dava açabilirler. İdareden cevap gelmemişse itirazdan itibaren 60 gün dolduğu gün ret cevabı alınmış sayılarak yine 60 günden kalan süre içinde dava açabilirler. Önce kurumlarına itiraz etmek isteyen üyelerimiz, ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere ekteki örnek dilekçeyi kurumlarına vermelidirler. Doğrudan veya kurumun itirazı reddi üzerine dava açmak isteyen üyelerimiz iseadresindeki dava takip usulü sayfasını inceleyebilirler.

Aktif Eğitimciler Sendikası olarak; hukuksuz uygulamalar ve mahkeme kararlarına uyma konusunda sicili bozuk olan Milli Eğitim Bakanlığını, alacağı aklıselim kararlarla tüm muhataplarını rahatlatmaya ve asıl işi olan eğitim-öğretimle ilgilenmeye davet ediyoruz." İfadelerine yer verildi.

 

Kaynak: sendikahaberleri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim