Öğretmen Diyarı

Aktif Eğitim Sen, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine İptal Davası Açtı

Dava Dilekçesinde Aşağıdaki Maddelerin İptali İstenmiştir:

1-       1. maddesiyle, “20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına” eklenen “p) bendinde”,

yine 2. maddesiyle, “Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin sonuna” eklenen “cümlede” ve

yine 8. maddesiyle, “Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna” eklenen “ibarelerde” yer alan “en fazla üç bilim grubu için” ibarelerinin;

8 inci maddesiyle, “Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine” eklenen “4 üncü fıkrada” yer alan “d)” bendinin,

8 inci maddesiyle, “Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine” eklenen “5 inci fıkrada” yer alan “d)” bendinin,

2-       3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlık veya valilikçe” ibaresi yürürlükten kaldırılmış” ibaresinin ve

yine 3. maddesiyle, “Aynı Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin” değiştirilen “ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde” yer alan “Bakanlıkça” ibarelerinin,

3-       4. maddesinin,

4-       5. maddesinin,

5-       6. maddesiyle, “Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının” değiştirilen “ç) bendinde” yer alan“bağımsız girişi bulunan ve” ibaresinin,

6-       7. maddesinin,

8. maddesiyle, “Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin” değiştirilen “3 üncü fıkrasında” iki defa yer alan “on”ibarelerinin,

9. maddesinin birinci paragrafında yer alan “ikinci fıkrası ile altıncı fıkrasında yer alan ‘beş iş günü’ ibareleri ‘on beş iş günü’ olarak değiştirilmiş” ibaresinin,

10. maddesinin birinci paragrafında yer alan “maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘beş iş günü’ ibareleri ‘on beş iş günü’ olarak değiştirilmiş ve aynı” ibaresinin,

11. maddesinin,

7-       10. maddesiyle, “Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine” eklenen “üçüncü fıkranın”,

8-       12. maddesiyle, “Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine” eklenen “beşinci fıkranın”,

9-       15. maddesiyle, “Aynı Yönetmeliğin 46 ıncı maddesine” eklenen “9 uncu fıkrasının ikinci cümlesinde” yer alan “eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda” ibaresinin ve “Bu sınavlara sadece kurumda kayıtlı kursiyerler katılır.” şeklindeki “4 üncü cümlesinin”,

10-    16. maddesinin,

11-    17. maddesiyle, “Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin” değiştirilen “9 uncu fıkrasının “Öğrenci etüt eğitim merkezlerine ilkokul ve ortaokul öğrencileri kayıt olabilir.” şeklindeki “1 inci cümlesinin”,

12-    17. maddesiyle, “Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesine” eklenen “12 inci fıkranın”,

13-    Yukarıda yer verdiğimiz pek çok hukuka aykırı madde içeren Yönetmeliğin bu haliyle uygulanması mümkün olmayacağından öncelikle dava konusu “Yönetmeliğin TAMAMININ”, bunun mümkün görülmemesi durumunda ayrı ayrı değerlendirilecek olan yukarıda yer verdiğimiz maddelerin,

Aktif Eğitim Sen, Bahsi Geçen Uygulamadan Üye ve Çocuklar Olumsuz Etkilenecektir

Aktif Eğitim Sen dava hakkında şunları kaydetti: “Aktif Eğitimciler Sendikası’nın üyelerinin çocukları veya öğrencileri aynı zamanda özel öğretim kurumlarının da öğrencisi olduğu düşünüldüğünde, üyelerimiz ve çocukları yukarıda bahsi geçen uygulamalardan olumsuz olarak etkileneceklerdir. Her Türk vatandaşı için geçerli olan eğitim alma hakkı yönetmelikle getirilen birtakım sınırlandırmalarla engellenemez. Buna sendikamızın üyeleri, eş ve çocukları ile öğrencileri de dâhildir. Milli Eğitim Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen dershaneleri kapatarak “özel öğretim kursu” adı altında dershaneciliğe yeni bir boyut kazandırdı! Uydurduğu yeni kurallarla dershaneleri, faaliyetlerini yapamaz hale getirdi. Böylece hukukun etrafından dolanarak, zorlama yorumlar ve keyfi uygulamalarla işi yokuşa sürerek öğrencilerin bir üst eğitime hazırlık kursu almalarını zorlaştırdı. MEB. temel liselere, okullarda kendi yapacağı takviye kurslarına, kişisel gelişim kurslarına, mesleki gelişim kurslarına ve yetenek kurslarına getirmediği sınırlamaları sadece özel öğretim kurslarına getirerek adeta şartları zorlamaya çalışıyor. Kime ve neye hizmet ettiği/etmediği anlaşılmayan yeni düzenlemeyle dershanelere ve öğrencilere benzeri görülmemiş zorluklar çıkarıyor.”

 Ne Kadar Tutarsız ve İstikrarsız

Aktif Eğitim Sen açıklamaya şöyle devam etti: “Yürürlüğe girdiği 20.03.2012 tarihinden bu güne 11 kez değişikliğe uğrayan MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığının özel öğretim politikalarının ne kadar tutarsız ve istikrarsız olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bakanlık kamu yararı, eğitim-öğretim gerekleri, özel teşebbüs hürriyeti, eşitlik ilkesi, eğitim alma hürriyeti gibi temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak anlamsız ve gereksiz bir inat uğruna özel öğretim kurumlarına darbe üstüne darbe yapmaktadır. Bakanlık, Anayasa Mahkemesi kararları dâhil hukuk kurallarını hiçe sayarak içinde bulunduğu girdabın etkisiyle sağa sola savrulmaktadır. Asıl görevi gelecek nesilleri bugünden eğiterek yetiştirmek olan Milli Eğitim Bakanlığının basiretsiz yöneticileri, milyonlarca gencin hukukuna tecavüz ederek öğrenci, öğretmen ve velilere karşı olan sorumluluklarını yerine getirememekte, kul hakkına girmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığının eğitimci olmayan yöneticilerinin anlamsız tutumları yüzünden bir nesil yok edilmek istenmektedir. Temel hak ve hürriyetlere bu kadar müdahale, kimsenin hakkı ve haddi değildir. En kısa zamanda bu yanlıştan dönülmeli ve herkes işine bakmalıdır. Aktif Eğitimciler Sendikası olarak; hukukun üstünlüğüne inanıyor, adalete güveniyor ve siyasi saiklerle hazırlandığı açık olan bu yönetmelikteki yanlışlıkların en kısa zamanda düzeleceğini umuyoruz.”

 

Kaynak: sendikahaberleri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim