Öğretmen Diyarı

AES EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SENDİKALARA BAKIŞI ANKETİ SONUÇLANDI
Anadolu Eğitim Sendikası aynı iş kolunda çalışan öğretmenler, memurlar ve akademisyenlerin aynı kanuna tabi farklı eğitim sendikalarına üye olduğunun ya da sendikasız kalma tercihinde bulunabildiğinin bilincindedir. Öte yandan çalışma hayatımızda ortak sorunlara muhatap olunduğu da bir gerçektir.
Sendikamız tarafından oluşturularak 47 il/ilçe merkezinde 1355 eğitim çalışanına yüz yüze görüşme yöntemiyleuygulanan bu anket; sendikalara bakışı, beklenti ve eleştirileri tespit etmek amacını taşımaktadır. Sonuçlarını başta örgütlü olmaya eleştirel yaklaşan eğitim çalışanları olmak üzere eğitime taraf tüm kamuoyu ile paylaşmayı görev biliriz.
Eğitimciler sendika üyesi olduğu halde sendikasının kendisini temsil etmediğini düşünmektedir.
15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası kimi sendikaların kapatılması ve üyelerinin de ihraç edilmesi eğitimcileri olumsuz etkilemiştir.
Eğitim çalışanları sendikaların siyasi partilerle bağlantılı olmalarını sakıncalı bulmuşlardır.
Eğitimciler en önemli sorunun MESLEK ONURU olduğunu belirtmiştir.
Anadolu Eğitim Sendikası Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği
 

Eğitim sendikalarına dair ilgi ve duyarlılık genellikle öğretmenlerdedir. Sendikamızın eğitim sendikaları algı anketi kapsayıcı olsa da katılım istihdama oranına da uygun olacak şekilde ağırlıklı olarak öğretmenlerden sağlanmıştır. Araştırmamıza katılanların %87’si öğretmendir.

Araştırmaya katılanların %70’i herhangi bir sendikaya üye olduğunu belirtmiştir.

Araştırmaya katılanların %57’si sendika üyesi olduğu halde sendikasının kendisini temsil etmediğini ifade etmiştir.

Araştırmaya katılanların %58’i 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası kimi sendikaların kapatılması ve üyelerinin de ihraç edilmesinin sendikalara bakışını etkilediğini belirtmiştir.

Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının %81’i sendikaların siyasi partilerle bağlantılı olmamaları gerektiğini ifade etmiştir.

 

Araştırmaya katılanların %35’i siyasi bağı olmayan sendikaların hak arayabileceğine inandığını, %18’i ise kararsız olduğunu belirtmiştir.

Araştırmaya katılanların %44’ü bir sorunla karşılaştığında kendisi çözmeye çalıştığını, %52’si ise sendikasından ya da sendikalardan yardım aldığını ifade etmiştir.

Eğitimcilerin %76’sı herhangi bir sorun yaşamadan önce sendika üyesi olunması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Araştırmaya katılanların %69’u sendikaların öğretmenlik meslek onuru ile ilgili sorunlarla öncelikli olarak ilgilenmesi gerektiğini düşünmektedir. Ülke genelinde yaşanan eğitim ve eğitim çalışanları ile ilgili tüm sorunlara rağmen öğretmenler öncelikle meslek onurlarını düşündüklerini ifade etmiştir.
SONUÇ
47 Merkezde 1355 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak yaptığımız araştırmanın öğretmenlik mesleği açısından önemli ve çarpıcı sonuçları ortaya çıkmıştır.  Son 15 yılda eğitim sisteminde birçok köklü değişiklik yapılmıştır. Eğitim çalışanlarının siyasi baskı gördüğü aşikardır. Eğitim yöneticilerinin neredeyse tamamı yandaş BİR EĞİTİM SENDİKASINA üyedir. Öğretmenlerin okullarda siyasi baskı görmesinin nedenlerin başında liyakat esaslı atama ilkelerine uyulmamasıdır. Mülakatla sözleşmeli öğretmen, mülakatla asil öğretmen, okul yöneticisi alımı devam ettiği sürece bu sosyal ve siyasal baskı artarak devam edecektir.(Muhtemelen görevden alınma korkusu nedeniyle bu yönde bir eğilim ortaya çıkmıştır.)
Yaptığımız araştırma;
Ağırlıklı olarak sendikaların eğitimcileri temsil etmediğini,
15 Temmuz Darbe girişimi sonrası bazı sendikaların kapatılması ve öğretmenlerin görevden alınmasının eğitimcilerin sendikalara bakışını değiştirdiğini, üye olmaktan duyulan kaygının arttığını,
Eğitimcilerin sendikalar konusunda siyasi partilerle bağ kurulmaması gerektiğini savunmaları yanında çözüm üretme aşamasında siyasi parti desteği olmadan sorunun çözülemeyeceğine inandıklarını,
Eğitim çalışanlarının Sendikalarından beklentileri noktasında en temel konuyu “meslek onuru” olarak tespit ettiklerini ortaya çıkarmıştır.
Nitelikli bir sendikanın hak ettiği niceliğe, temsil yetkisine ulaşılmasındaki engelleri yine anket sonuçlarımız ortaya koymuştur. Bu engeller, siyasallaşmış sendikaların yaygınlığı ve baskınlığı ile sendikal taleplerin ancak siyasi destekle alınabileceği algısıdır.
Çoğunluğun normal sayılması bilimin konusudur. Bir sivil toplum örgütünün sendika sayılması ise evrensel tanımına uygunluk gerektirir. Ülkemizde bu tanıma uygun olmayan yapıların çoğunlukta olması, üye talepleri yerine siyasi parti bağlantılarıyla iş görülmesi, sendikal algıyı çağdaş ülkelerdeki emsallerinden ayırmaktadır.
Kuruluşundan bu yana siyaseten bağımsızlık ilkesini öncelikli koruyan sendikamız, meslek onuruna yönelik talepleriyle de anket sonuçlarında ortaya konan beklentilere yanıt verecek niteliktedir. Sendikal bakış anketimiz bu ayrımı normal sınırlara çekmek için sendikacılığın tanımına uygun ilkesel tutumunu sürdürecektir.
Anadolu Eğitim Sendikası Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim