Öğretmen Diyarı

Yüzbinlerce Kadına Erken Emeklilik İçin Kanun Teklifi Verildi

Doğum borçlanmasına başvurmak isteyenlerin taşımaları gereken şartlardan biri de sigortalı sürelerin borçlanılmasıdır. İşte bu şartın ortadan kalkması yanisigortalılık başlangıcından önce gerçekleşen doğumlar içinde doğum borçlanması yapılabilmesi için Kanun Teklifi verildi. İşte detaylar


31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.


Gereği için arz ederim.


GENEL GEREKÇE


Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 41 'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki "Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri" şeklindeki hükümle analık borçlanması sadece kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 5510 sayılı Kanun'un 4'ncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine göre sigortalılıkları devam ederken doğum yapan annelerle sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme ile sigortalı olmadıkları dönemde doğum yapan annelerin doğum borçlanması yapma hakları bulunmamaktadır. Oysa 5510 sayılı Kânunun 41 'nci maddesinin birinci fıkrasının;


(b) bendinde er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,


(d)  bendinde sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,


(e)    bendinde sigortalı .olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,


(j) bendinde sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim,sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan . kısmı gibi dürümlâr borçlanma kapsamına aİınmıştır. Benzer ve hatta kutsal sayılan annelik borçlanmasının yukarıda sayılan durumların aksine sadece sigortalılık süresindeki yasal ücretsiz izinlerle Sınırlandırılması eşitsizliğe ve kadınlarımıza karşı haksızlığa yol açmaktadır.


Anne olmak gibi kutsal sayılan bir görevi yörine getiren annelere sağlanan borçlanma hakkının sadece sigortalı geçen sürelerdeki doğum ve analık izni ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin; birinci fıkrasının (a), (b) ve.'(c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan sürelerle sınırlamak; hem eşitlik hem de anneler arasında çalışan çalışmayan ayrımı yapılması açısından doğru değildir. Oysa doğum yapan ve ihtiyacı olan bütün annelerin çalışan çalışmayan ayrımı yapılmaksızın borçlanma hakkından yararlanması gerekir


Bu Kanun teklifi sadece doğum yaptıkları sırada sigortalı olan annelere


tanınan doğum borçlanması hakkı sigortalı olmadıkları dönemde doğum yapan anneleri de kapsayacak şekilde genişletilmektedir.


MADDE GEREKÇELERİ


MADDE 1- Bir işte sigortalı çalışırken doğum yapan annelere tanınan borçlanma hakkı; doğum yaptıkları sırada sigortalı olmayan anneleri de kapsayacak şekilde genişletilmektedir.


MADDE 2- Yürürlük maddesidir. MADDE 3- Yürütme maddesidir.


31/05/2006 TARİH VE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 41'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"a) Bu Kanuna göre sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın doğum yapan annenin, Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ve analık izinleri ile çocuğun yaşaması koşuluyla üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemek ve borçlanılacak sürede uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmamak şartlarıyla talepte bulunulan süreleri"


MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

\"SGK

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim