Öğretmen Diyarı

YSK, adres değişikliği için nakil belgesini kabul etmeyecek

4 Temmuz 2014 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 29050

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No : 3123

- K A R A R -
Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 02/07/2014 tarihli yazıda; "Resmi Gazetenin 10/6/2014 tarihli, 29026 sayılı nüshasında yayımlanan Kurulumuzun 8/6/2014 tarihli, 2014/2928 sayılı karar eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge'nin "Muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayanların yazımı ile kayıtlarda değişiklik/düzeltme yapılması veya yerleşim yerini değiştirenlerin yazımı" başlıklı 7. maddesinde;
"a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,
b) Askı süresi (2 Temmuz 2014 - 9 Temmuz 2014) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan
bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler."
düzenlemesi yer almaktadır.
Güncelleştirmede seçmenlere kolaylık sağlamak bakımından, yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerimizin başvurularını, ilgili belgelerde eklenmek suretiyle herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine yapabileceklerine ve başvuruyu alan nüfus müdürlüğünce de başvuru belgelerinin adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne faks veya elektronik ortamda iletilmesine,
İlgili nüfus müdürlüğünce adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilmesi,
hususunda karar alınmasını takdirlerinize arz ederim." denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Resmi Gazetenin 10/6/2014 tarihli, 29026 sayılı nüshasında yayımlanan Kurulumuzun 8/6/2014 tarihli, 2014/2928 sayılı karar eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge'nin "Muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayanların yazımı ile kayıtlarda değişiklik/düzeltme yapılması veya yerleşim yerini değiştirenlerin yazımı" başlıklı 7. maddesinde;
"a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,
b) Askı süresi (2 Temmuz 2014 - 9 Temmuz 2014) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan
bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler."
düzenlemesi yer almaktadır.
Başkanlık teklifinde de belirtildiği üzere; Güncelleştirmede seçmenlere kolaylık sağlamak bakımından, yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerin başvurularının, ilgili belgelerde eklenmek suretiyle herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine yapabileceklerine ve başvuruyu alan nüfus müdürlüğünce de başvuru belgelerinin ilgili nüfus müdürlüğüne faks veya elektronik ortamda iletilmesine, ilgili nüfus müdürlüğünce adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere gönderilmesi hususunda karar alınmasının istenildiği anlaşılmaktadır.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde;
Güncelleştirmede seçmenlere kolaylık sağlamak bakımından, yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerimizin başvurularını, ilgili belgelerde eklenmek suretiyle herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine yapabileceklerine ve başvuruyu alan nüfus müdürlüğünce de başvuru belgelerinin adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne faks veya elektronik ortamda iletilmesine,
İlgili nüfus müdürlüğünce adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilmesine,
karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- Resmi Gazetenin 10/06/2014 tarihli, 29026 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 08/06/2014 tarihli ve 2014/2928 sayılı kararı ile kabul edilen "Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge"nin 7. maddesine; "Güncelleştirmede seçmenlere kolaylık sağlamak bakımından, yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerimizin başvurularını, ilgili belgelerde eklenmek suretiyle herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine yapabileceklerine ve başvuruyu alan nüfus müdürlüğünce de başvuru belgelerinin adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne faks veya elektronik ortamda iletilmesine,
İlgili nüfus müdürlüğünce adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilmesine,"
şeklinde eklenmesine,

2- Karar örneğinin;
a) Resmi Gazete'de yayımlanmasına,
b) Adalet Bakanlığına,
c) İçişleri Bakanlığına,
d) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne,
e) Duyuru için Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna,
f) Tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi ve Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet sitesinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,
g) Seçime katılma yeterliğine sahip siyasi partilerin genel başkanlıklarına,
gönderilmesine,

02/07/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

\"Memurlar.Net\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol