Öğretmen Diyarı

Yarın olağanüstü hal kararı alınabilir mi?
 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve başbakan Binali Yıldırımın bahsettiği çok önemli kararın olağanüstü hal kararı olma ihtimali bulunuyor.
Anayasa'nın 120. maddesi, "Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir." hükmünü içeriyor. Ayrıca, Anayasa'nın Cumhurbaşkanının yetkilerini düzenleyen 104. maddesinde "Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, " şeklinde bir görev bulunuyor. Dolaysıyla bu maddelere dayanarak bir olağan üstüğ hal kararı almak mümkün.

Olağanüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmi Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. . Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir. (Anayasa Madde 121)

Olağanüstü hallerde, çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamamaktadır. (Madde 146)

Ancak, Anayasa'nın verdiği bu yetkilere rağmen, Türkiye'nin dış dünyada oluşacak algısı ve yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmemesi gibi risklerden dolayı olağanüstü hal kararının alınmayacağı belirtiliyor.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim