Öğretmen Diyarı

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Çalışanları Sorunları TBMM\'de

Bütçe Görüşmelerinde” grubu adına söz alan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, konuşmasında şunları söyledi;
 
“Bugün burada bütçeyle ilgili değil, bütçe konusunda birçok konuşmacı arkadaşımız değerli konuşmalar yaptıkları için, bir başka konuda ülkemizde yara hâlinde olmuş bir sorunu "kamuda yardımcı hizmetler" olarak adlandırılan ancak deve mi, kuş mu olduğu hâlâ tanımlanamayan bir sınıfın sorunlarına parmak basmak için söz almış bulunuyorum.

Değerli milletvekilleri, yardımcı hizmetler sınıfını oluşturan 170 binden fazla kamu görevlisinin evinde para kasaları, para sayma makinaları yok. Bu dostlarımız aldıkları ücretle evini geçindirme, ay sonunu getirebilme çabaları dışında mağduriyetlerin giderilmesi ve özlük haklarını almaları konusunda bizden yani yüce Meclisimizden beklentileri var.

Değerli milletvekilleri, artık kamu idareleri hizmet satın alımı yolu ile yardımcı hizmetler sınıfındakilerin yaptığı işleri taşeron şirketlere gördürmektedirler. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi, sayıları 170 bini bulan yardımcı hizmetler sınıfında çalışan kamu görevlilerinin şu zamana kadar bir meslek grubu olarak tanımlanmadığı da bir gerçektir. Oysa bu sınıf çalışanlarının arasında birçok ön lisans ve lisans mezunu, kendisini yetiştirmiş ehil personeller bulunmaktadır. Anayasa'mızın sosyal devlet ve hukuk devleti olması münasebetiyle bu kişilerin kendilerini geliştirmeleri için bir fırsatın verilmesi vicdani ve hakkaniyet ölçütlerinde de zorunluluk doğurmaktadır. Bu hizmet sınıfı çalışanları hemen hemen tüm kurum ve kuruluşlarda müdürleri ve yöneticileri tarafından emir eri gibi görülmekte ve özel işlerinin yapılması konusunda kullanılmaktadırlar. Özel işlerini yapmaktan imtina eden bu sınıf çalışanlarına ise mobbing uygulanmakta, baskı altına alınıp gözleri korkutulmaktadır.

Değerli milletvekilleri, işte tüm bu sorunları çözmek ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilk olarak 29/8/2005 tarihinde Hükûmeti temsilen dönemin Sayın Bakanı Mehmet Ali Şahin başkanlığında memur sendikalarıyla yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu sorunlar ele alınmıştı. Su toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunda mutabakata varılan 11'inci maddenin (b) bendi şöyle diyordu: "Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmetler sınıfına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması hususu zapt altına alınmış, ancak bu konuda şu ana kadar bu mutabakat uygulanmamıştır."

Sayın başkan, değerli milletvekilleri; gelin hep beraber, hükümetiyle muhalefetiyle, bu feryada kulak verelim, çare olalım, bu sorunu hep birlikte çözelim. Kendilerini çaresiz ve terk edilmiş olarak gören yardımcı hizmetler sınıfının sorunlarıyla ilgili çareleri de şöyle sıralayabiliriz:

1) 2005 yılında Hükûmet ile memur sendikaları arasında imzalanan mutabakat metninde uzlaşı sağlanmış olan 11'inci maddenin (b) bendinin yürürlüğe konulması zaruri ihtiyaçtır.

2) Eğer, Hükûmet "Mevcut durumda yardımcı hizmetler sınıfını tamamen kaldıramıyorum." diyor ise, bu sınıfta görev yapan ve kendisini yetiştirmiş lise, ön lisans ve lisans mezunlarını bir kereye mahsus genel idari hizmetleri sınıfına geçişinin yapılması hakkaniyet ilkesi çerçevesinde sağlanmalıdır. Böyle bir çalışmayı gündeme almak ve yardımcı hizmet sınıfı çalışanlarının sorunlarını çözmek gereklidir diye düşünüyorum.

3) Yine, öğrenim düzeyi lisenin altında kalan yardımcı hizmetler sınıfı personellerine Hükûmetiniz tarafından daha önce de dile getirilen ek gösterge verilmesi uygulaması derhâl başlatılmalıdır.

4) Diğer taraftan, Başbakanlık Genelgesi 2009/12'de belirtilen, ihtiyacın doğması hâlinde görevde yükselme sınavı açılması yönünde bir genelge yayımlanmış olmasına rağmen, bakanlıkların hiçbiri, üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen, yardımcı hizmetler sınıfının yükselmesi için herhangi bir sınav da açmamıştır.

Bu çerçevede görevde yükselme sınavlarının yapılması için, ÖSYM sınavı gibi bir sınav takvimi oluşturulması da gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, gelin, kendilerini 657 sayılı Yasa'nın ikinci sınıfı olarak kabul eden, hatta bir dönem bir kölenin hayatının anlatıldığı televizyon dizisi "Kunta Kinte"ye benzeten bu mağdur sınıfın mağduriyetlerinin sürmesine gözümüzü yummayalım, kulaklarımızı tıkamayalım.

Devlet Memurları Kanunu'nun yardımcı hizmetler sınıfı hariç, diğer bütün sınıfları memurluğu temsil ederken yardımcı hizmetler sınıfı maalesef memurluğu temsil etmemekte olup bir nevi işçiyle özdeş kabul edilmektedir. Çünkü düz işçiyle yardımcı hizmetler sınıfı aynı işi yapmaktadırlar, bugün ise bu görevi taşeron şirketlere mensup işçiler yapmakta. Bu durum 657'de bir tezatlığı oluşturmakta, bu tezatlığın ortadan kaldırılması da gerekmekte ve hatta geç kalınmış bir olgudur. Geçmiş yıllarda yardımcı hizmetler sınıfında bulunan bazı hizmetliler ve kaloriferciler valilik oluru ile genel idari hizmetleri sınıfına geçmiş olup memur statüsüne alınmıştı. Ancak, bir defaya mahsus olarak yapılmış bu uygulama tekrar edilmediği için öylece kalakaldı.

Değerli milletvekilleri, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personellerden ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları olmasına rağmen, kurumlarca görevde yükselme yönetmeliği açılmadığından donanımlı birçok personel bulunduğu pozisyon itibarıyla atıl olarak kendi hâllerine terk edilmiş ve bunların emeklerinden yararlanılamamaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak bir değişiklikle yardımcı hizmetler sınıfındaki tüm personele memur statüsü verilerek genel idari hizmetler sınıfına alınması sağlanmalı. Kadrolu yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını sağlayacak böyle bir düzenlemeye gidilmesiyle bu sınıftaki memurların hak kayıpları önlenmiş olacak ve diğer bütün memurlarla eşitliği sağlanarak kamu vicdanı da rahatlatılmış olacaktır.

Hepinize saygılar sunuyorum.”

 

kamuajans.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim