Öğretmen Diyarı

Vergiye yüzde 10.11 memura yüzde 3 zam

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, 2015 yı­lın­da ba­zı ver­gi ve harç­lar ile ida­ri pa­ra ce­za­la­rı­na uy­gu­la­na­cak zam ora­nı­nı yüz­de 10,11 ola­rak res­men açık­la­dı. Ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nıy­la il­gi­li teb­liğ dün­kü Res­mi Ga­ze­te­’de

ya­yım­lan­dı.

 

1800 LİRA ALAN MEMUR

 

Ma­li­ye'nin teb­li­ği­ne gö­re me­mur ve me­mur emek­li­le­ri­ne yüz­de 3 zam ya­pı­la­ca­ğı 1 Ocak 2015'te çok sa­yı­da ver­gi, harç ve tra­fik ce­za­la­rı baş­ta ol­mak üze­re ida­ri pa­ra ce­za­la­rı enf­las­yon­da­ki ar­tı­şa bağ­lı ola­rak oto­ma­tik ola­rak yüz­de 10,11 zam­la­na­cak. Ye­ni zam­lar­la bir­lik­te ör­ne­ğin ay­lık 1800 li­ra maa­şı olan bir me­mur ocak ayın­da 54 li­ra zam ala­cak. An­cak ay­nı me­mu­run ör­ne­ğin 6 ya­şın­da­ki 1,4 mo­tor bir ara­cı­nın Mo­tor­lu Ta­şıt­lar Ver­gi­si (MTV) 65 li­ra zam­la­na­cak.  

 

Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun ya­sal ola­rak ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nı­nı dü­şür­me ya da ar­tır­ma yet­ki­si bu­lu­nu­yor. An­cak Hü­kü­met bu yet­ki­si­ni yıl­lar­dır kul­lan­mı­yor. Yet­ki, ver­gi­le­re ge­le­cek zam­mın dü­şü­rül­me­si yö­nün­de yi­ne kul­la­nıl­maz­sa ma­aş zam­la­rıy­la ver­gi zam­la­rı

ara­sın­da­ki uçu­rum açı­la­cak.

 

İĞNEDEN İPLİĞE ARTIŞ

 

Yeniden değerleme oranının resmiyet kazanmasıyla 1 Ocak’tan itibaren kırmız ışıkta geçmenin cezası 189 liraya, 1-3 yaş 1300 cm3’ten küçük bir otomobilin MTV’si 537 liradan 591 liraya yükselecek. 3 yılın üzerinde geçerli olan pasaportların harcı 458 liradan 505 liraya çıkarken sürücü belgesini yanına almayan sürücülerin ödeyeceği ceza 189 lira olacak. Emlak vergileri de yeniden değerleme oranının yarısı oranında zamlanacak.

 

Erdoğan SÜZER- BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim