Öğretmen Diyarı

Uyarma Cezası Alanları Bekleyen Tehlike

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri beş gruba ayırmış ve ağırlık derecelerine göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezaları başlıkları altında toplamıştır.

 

Disiplin cezalarının en hafifi olan “uyarma” cezası, amirler ve memurlar tarafından da genellikle hafife alınmakta, ancak bu cezayı alan memuru, meslek yaşantısı içerisinde çeşitli sıkıntılar beklemektedir. Memurunyeri.com olarak burada sadece “uyarma cezasının” kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde yaratacağı sıkıntılar üzerinde duracağız.

 

Fazladan kademe ilerlemesine etkisi

 

657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurların, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi yapmalarını öngörmektedir.

 

Bu düzenleme 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 8 yıl disiplin cezası almama şartı butarihten itibaren geçerli olacaktır. Ancak, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi yapmamış olanlar hakkında, geçiş döneminde kademe ilerlemesi yapma konusunda karma bir uygulama söz konusudur.

 

Geçiş döneminde, kademe ilerlemesi yapacak personelde;

 

*2011 yılından önceki son 5 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olanlar için, bu tarihtenitibaren 3 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olma, (3 yıl içerisinde uyarma cezası alan memur, cezadan sonra yeniden 3 yıl bekleyecektir)

 

*2011 yılından önceki son 4 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olanlar için, bu tarihtensonraki 4 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olma, (4 yıl içerisinde uyarma cezası alan memur, cezadan sonra yeniden 4 yıl bekleyecektir)

 

*2011 yılından önceki son 3 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olanlar için, bu tarihtensonraki 5 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olma, (5 yıl içerisinde uyarma cezası alan memur, cezadan sonra yeniden 5 yıl bekleyecektir)

 

*2011 yılından önceki son 2 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olanlar için, bu tarihtensonraki 6 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olma, (6 yıl içerisinde uyarma cezası alan memur, cezadan sonra yeniden 6 yıl bekleyecektir)

 

*2011 yılından önceki son 1 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzerinde olanlar için, bu tarihtensonraki 7 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olma, (7 yıl içerisinde uyarma cezası alan memur, cezadan sonra yeniden 7 yıl bekleyecektir) şartı aranmaktadır.

 

Buna göre, uyarma cezası alan memurun Kanunda öngörülen fazladan kademe ilerlemesinden yararlanabilmesi için; disiplin cezası aldığı yıldan başlamak üzere 8 yıl beklemesi, geçiş döneminde ise her kademe için belirlenen yıl kadar beklemesi gerekecek.

 

ÖRNEK: 2011 yılından önceki son 6 yıllık sicil raporlarına göre kademe ilerlemesinden yararlanan iki memur 2011 yılı Ocak ayında 7/2 olmuşlardır.

 

** Memurlardan biri 2018 yılında uyarma cezası almıştır. Bu memur 2019 yılı Ocak ayı itibariyle 4/1 olacaktır. Memurun 2026 yılında yeniden disiplin cezası alması halinde 2027 yılı Ocak ayında normal kademe ilerlemesini yaparak 2/3 olacaktır.

 

** Ceza almayan memur 2019 yılı Ocak ayında 4/1 olacak ve aynı tarih itibariyle bir kademe ilerlemesi de yaparak 4/2 olacaktır. Bu memur 2027 yılı Ocak ayında 1/1 olacak ve aynı tarih itibariyle bir kademe ilerlemesi de yaparak 1/2 olacaktır.

 

Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselmeye etkisi

 

Devlet Memurları Kanununun 37 nci maddesi; öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananlarınkazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın, bir üst dereceye yükseltilmesinde son 8 yıliçerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış olma şartını aramaktadır.

 

Bu düzenlemeden yararlanarak üst dereceye yükselecek memurlar hakkında da, yukarıda belirtilen kademe ilerlemesi yapma konusunda olduğu gibi, geçiş süreci için karma bir uygulama getirilmiştir.

 

ÖRNEK: Lise mezunu olan ve 2011 yılından önceki son 6 yıllık sicil raporlarına göre kademe ilerlemesinden yararlanan iki memur, 2011 yılı Ocak ayında 5/1 olmuşlardır.

 

** Memurlardan biri 2018 yılında uyarma cezası almıştır. Bu memur 2019 yılı Ocak ayı itibariyle 3/3 olacak ve 2 nci dereceye yükselebilmek için 2027 yılını bekleyecektir. Bu dönem içerisinde disiplin cezası alması halinde, disiplin cezası aldığı yıldan itibaren yeniden 8 yıl beklemek zorunda kalacaktır.

 

** Ceza almayan memur 2019 yılı Ocak ayı itibariyle 3/3 olacak ve yukarıda belirtilen ilave kademesinden de yararlanarak 3/4 olmaya hak kazanarak yükselebileceği derecenin üstündeki dereceye yükselecek ve 2/1 olacaktır.

 

Diğer disiplin cezalarının etkileri

Fazladan kademe ilerlemesi yapılmasında ve yükselinebilecek derecenin üstündeki dereye yükselmede uygulanacak hükümler bakımından disiplin cezalarının ağırlığına göre farklı bir ayrıma gidilmemiştir.

 

Kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasından herhangi birini alan memurlar hakkında da yukarıda anlatılanlar geçerli olacak, ancak kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurun ilerleyebileceği kademe ve yükselebileceği derece, kademesinin durma süresine göre farklılık gösterebilecektir.

 

memurunyeri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim