Öğretmen Diyarı

Torba kanundan memurlara neler çıktı?

6514 sayılı 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 18.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanunla memurlarla ilgili birçok düzenlemenin yürürlüğe girmesi kısmen de olsa bazı memurlarda heyecan uyandırmıştır. Bu yazımızda bu konuyu açıklamaya çalışacağız.

 

Memurlara ihmalin getirdiği 1 Temmuz yasakları kalktı mı?

 

8.12.2013 tarihli yazımızda tasarıdaki sıkıntı giderilmezse sıkıntı çıkabilir demiştik ama kimsenin dikkate almadığı anlaşılıyor. Bu köşeden konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştık; Basına yansıyan tasarının 55 inci maddesinde; 'Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.' ifadesine yer verilmiştir. Halbuki Kanun maddesindeki boşluk ve sıkıntı Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren oluşmuş ve madde metni sorunlu hale gelmişti. Dolayısıyla 657 sayılı Kanun 28 inci maddesindeki değişikliğin yürürlük tarihinin 1 Temmuz 2013 olması gerekir. Aksi takdirde ortaya prematüre bir madde çıkar. Bizden hatırlatması.' demiştik.

 

Nihayet 6514 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesi daha önce eleştirdiğimiz eksiklikler giderilmeden kanunlaştı. Bizde eksik düzenleme neticesinde, du bakali nolcek! Diyoruz.

 

Bu düzenlemenin niçin yapıldığını bilen var mı?

 

Yeni Kanunda bazı düzenlemelerin niçin hazırlandığını doğrusu anlamakta zorlanıyoruz. Örneğin bu Kanunun 4 üncü maddesinin niçin düzenlendiğini anlamak mümkün değildir. Çünkü, bu düzenleme ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrası; '(6) Sözleşmeli personelin izinleri ve sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenlerin iş sonu tazminatı hususlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanır. Söz konusu personel için işsizlik sigortası primi ödenmez.' şeklini almıştır.

 

Daha önceki metinde ise; '(6) Sözleşmeli personelin izinleri ve iş sonu tazminatı hususlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanır. Söz konusu personel için işsizlik sigortası primi ödenmez.' ifadesi yer almaktaydı.

 

Ayrıca, 663 sayılı KHK'nin 45 inci maddesinde; '.... (3) Sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara ödenecek ücret 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının beş katını geçemez. Bu personel, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.' ifadesine yer verilmişti.

 

Doğrusu yapılan değişikliğin ne anlama geldiğini veya hangi sorunu çözdüğünü anlamakta zorlandığımızı ifade etmek isteriz. Çünkü, yapılan değişiklikte yer verilen bütün hususlar önceki metinlerde zaten vardı. Birileri maddeyi anlamakta zorlanıyor diye kanun değiştirmek mi gerekir?

 

Sağlık personeline % 50 zamlı nöbet ücreti

 

 
\"Yeni
 
memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim