Öğretmen Diyarı

Seçimde alınacak güvenlik tedbirleri

Yerel seçimlerde genel asayişin ve huzur ortamının sağlanmasında, mülki idare amirlerine ve

güvenlik güçlerine düşen görevler çerçevesinde gerekli hazırlıklar yapıldı.

 

Bu kapsamda, seçimlerin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmesini sağlamak için

hazırlanan genelge 81 ilin valilikleri ve emniyet müdürlüklerine gönderildi.

 

Buna göre, seçim döneminde güvenlikle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü,

Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde

"seçim Harekat Merkezleri" oluşturuldu.

 

İçişleri Bakanlığı, ayrıca merkez ve taşra birimlerinin görev alanında koordinasyon,

etkinlik ve kolaylık sağlamak amacıyla "seçim el kitabı" hazırlayarak ilgili kurumlara gönderdi.

 

-Alınacak önlemler

 

Valiler, seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için gerekli her türlü tedbiri önceden

planlayarak uygulanmasını sağlamakla sorumlu olacak. Alınacak tedbirler kapsamında gerektiğinde

komşu illerle koordinasyon sağlanacak.

 

seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında kamu görevlileri ve güvenlik güçleri idarenin tarafsızlığını

zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınacak, seçmenlerin oylarını serbestçe kullanmaları için gerekli tedbirler alınacak.

 

Siyasi partilerin ve adayların herhangi bir baskıya ve kısıtlamaya maruz kalmadan ilgili mevzuat

çerçevesinde propaganda ve benzeri çalışmaları yapmaları için tedbirler uygulanacak.

 

seçim döneminde halkı suç işlemeye tahrik ve teşvik etmeyi, huzur ortamını bozmayı amaçlayan kişi ve

grupların faaliyetlerinin önlenmesi, çarşı, pazar, durak, istasyon gibi yerlerde düzenlenecek her türlü miting ve

gösterilerde yasa dışı eylemlere meydan verilmemesi için istihbarat çalışmalarına ağırlık verilecek.

Güvenlik tedbirlerinde emniyet ve jandarma teşkilatının koordineli hareket etmesi esas alınacak,

ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği sağlanacak.

 

Seçimlere gölge düşürücü faaliyetleri amaçlayan propaganda, baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme,

engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma, psikolojik baskı amacıyla kitlesel eylemlere başvurma gibi

faaliyetlere karşı gerekli tedbirler alınacak. Seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basıldığı yerlerde ve

basılmış pusulaların seçim kurullarına intikali sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınacak.

 

Seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye gelebilecek yabancı temsilcilere gerekli misafirperverlik gösterilecek ve

çalışmaları için uygun ortam sağlanacak.

 

seçim döneminde propaganda amacıyla kullanılan malzemelerin görüntü ve çevre kirliliğine sebep olmaması için

Çevre Kanunu hükümleri uygulanacak, bu kapsamda mahalli idareler ve siyasi partilerle işbirliği yapılacak.

 

-seçim güvenliğini engelleyecek her türlü davranış anında önlenecek

 

Oy kullanma gününde özellikle çıkarılacak motorlu ve yaya devriyeler, yer ve sayıları her sandığın durumu ayrı ayrı ele

alınarak gözden geçirilecek ve seçimin güvenliğini engelleyecek her türlü davranış anında önlenecek,

etkisiz hale getirilecek. Sandık alanlarına gidiş ve geliş yollarında ve sandık bölgesinde çıkabilecek olaylar için

önceden planlanmış tedbirlerin tümü uygulanacak.

 

Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak, eğlence yeri niteliğini

haiz lokantalarda sadece yemek verilmesine müsaade edilecek.

 

Sandık bölgesinin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili bu bölgelerde görevlendirilecek kolluk güçlerinin listeleri ilçe

seçim kurullarına önceden bildirilecek, sandık alanında, çevresinde bulunma hakkına sahip kimseler ile

seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamayacak.

 

-Elektrik arızasına karşı gerekli tedbirler önceden alınacak

 

Sandıkların konulacağı yerlerle çevrelerinin iyi aydınlatılması konusunda seçim kurullarıyla işbirliği yapılarak,

elektrik arızasına karşı gerekli tedbirler önceden alınacak, özellikle oy verme gününde sürekli bakım ve

tamir için ekipler hazır bulundurulacak.

 

Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbaların ilgililer tarafından

il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri koordineli bir şekilde

güzergahta güvenlik tedbirlerini alacak. Kırsal alandaki seçim sonuçlarının seçim kurulu başkanlıklarına

ulaşması için güzergahta jandarma teşkilatınca alınacak tedbirlere ilaveten, emniyet teşkilatınca da asayiş

ve trafik yönünden gereken tedbirler alınacak.

 

Güvenlik açısından hassasiyet arz eden yerleşim birimlerindeki oy sandıkları ile sayıma ilişkin evrak ve belgeler,

sandık başkanı ve en az iki üye ile birlikte, gerektiğinde zırhlı araç ve helikopterlerden de yararlanılmak

suretiyle ilçe seçim kurullarına intikal ettirilecek. seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından

sonra istenmeyen olayların meydana gelmemesi için gerekli tedbirler planlanacak ve uygulanacak.

 

\"Anadolu

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol