Öğretmen Diyarı

Rapor Alan Memurların Bilmesi Gereken Hususlar

Yıllık izinde iken hastalanan ve rapor alan memurlar,  bazen hastalık izni bitiminde, bazen de hastalık

izni bitimi sonrası kalan yıllık izin sürelerini kullanarak göreve başlayabilmektedirler.

 

 

Hastalık izin süresinin, yıllık iznin biteceği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur yıllık izninin

kalan kısmını kullanmaya devam eder ve yıllık izin alınırken belirtilmiş olan dönüş tarihinde yıllık iznini keserek görevine başlar.

 

Hastalık izin süresinin, yıllık iznin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitim tarihinde memur görevine başlar.

 

Hastalık izin süresinin sona ereceği tarihin, yıllık iznin bitim tarihiyle aynı olması hâlinde,

memur hastalık izninin bitim tarihinde görevine başlar.

 

Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler daha sonra kullandırılır.

 

Alınan raporun kurumuna ulaştırması

 

Hastalıkları sebebiyle haklarında tek hekim ya da sağlık kurulları tarafından rapor düzenlenmiş olan memurların,

raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar, raporun aslını veya bir örneğini

elektronik ortamda veya herhangi bir yolla bağlı olduğu disiplin amirine ulaştırması gerekmektedir.

 

Hastalık raporunu bu süre içerisinde disiplin amirine ulaştırmayan memurlar hakkında,

disiplin işlemleri başlatılması söz konusu olabilir.

 

Usule aykırı alınan rapor

 

Hastalık raporlarının alınmasına ilişkin olarak mevzuatta belirlenen usullere aykırı olarak alınmış olan

raporlar hastalık iznine çevrilmez. Aykırılıklar memura yazılı olarak bildirilerek, memurun göreve başlaması istenir.

Bu bildirim üzerine memur en geç, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve başlaması gerekir.

Görev çağrıldığı halde gelmeyen memur, izinsiz ve mazeretsiz olarak görevi terk etmiş sayılarak,

hakkında ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanabilir.

 

Raporun fenne aykırı olması

 

Hastalık raporunun fenne aykırı olduğu (raporda belirtilen hastalığın olmadığı) konusunda tereddüt bulunması hâlinde,

hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, memur kurumu tarafından Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve

memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir.

 

Hakem hastanenin sağlık kurulunun, raporun fenne aykırı olduğuna karar vermesi durumunda,

memurun derhal görevine başlaması gerekecektir. Göreve başlamayan memur hakkında,

657 sayılı Kanunun disiplin ve çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümlerinin uygulanması söz konusu olabilecektir.

 

Öte yandan, Devlet Personel Başkanlığının konuya ilişkin bir mütalaasında, raporun fenne aykırı olduğu gerekçesiyle

hakem hastaneye sek edilen memurun hastalık raporunda belirtilen sürenin bitiminden önce hakem

hastaneye gitmesi gerektiği; raporun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde ise göreve gelinmeyen sürelerin

“izinsiz ve mazeretsiz göreve gelinmeyen süreler” olarak değerlendirileceği ifade edildiğinden,

alınacak raporların fenne uygun olması memurlar açısından önem taşıyacaktır.

 

Bir yılda alınabilecek rapor sayısı

 

Memurların bir takvim yılı içerisinde alınabilecekleri hastalık raporu sayısı konusunda mevzuatta herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

 

Tek hekim tarafından her defasında 10 günden fazla olmamak üzere düzenlenecek hastalık raporlarına

istinaden en çok 40 hastalık izni kullanılabilmekte iken, sağlık kurulu tarafından düzenlenen ya da

onaylanan raporlara dayalı olarak yıl içerisinde sayısız kere hastalık izni kullanılması söz konusu olabilmektedir.

 

memurunyeri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim