Öğretmen Diyarı

Öğrenci Parasıyla Makam Aracı Alan MÜDÜRE Suç Duyurusu

65 BİN DEV ÖĞRENCİ PROJESİ hesabındaki 27600 tl yi makam arabası almak için kullanan Amasya Milli Eğitim Müdürü Hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.Amasya Milli Eğitim Müdürü'nün proje parasını makam arabası almak amacıyla kullandığı kesindir.Bu davranış etik değildir,bize göre suçtur.Sadece öğrenci yararına eserler oluşturmak için harcanması amaçlanan proje yapılırken makam aracı alınacak denseydi,hiç kimse bu projeye destek vermezdi.Biz etik olmayan bu davranışın aynı zamanda suç olduğunu da düşünüyoruz.Konu yargıya intikal etmiştir.Yargının vereceği karara hepimiz saygı duyacağız.

 

Eğitim Bir Sen Amasya Şubesi,İl Milli Eğitim Müdürü'nün proje parasıyla makam aracı almasının ortaya çıkarılmasını provakatif olay olarak niteleyen basın açıklaması yapmış ve Milli Eğitim Müdürü'nün yaptığı işi mazur görmüş,aklamaya kalkışmıştır.

 

Gözden kaçırdıkları birşey var,bir provakosyon varsa bunu yapan Milli Eğitim Müdürü'nün kendisidir.Çünkü kendisi BİMER başvurumuza verdiği cevapta kullandığı MAKAM ARACI'nın plakasını vermiştir.Amasya Eğitim Bir Sen 65 BİN DEV ÖĞRENCİ PROJESİ parasıyla MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NE makam aracı alınmasını normal karşılıyorsa o da kendi bileceği olup takdir kamuoyuna aittir.

 

Kamil Terzi/Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı

 

 

AMASYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

AMASYA

 

ŞİKAYETÇİ : TÜRK EĞİTİM-SEN AMASYA ŞUBESİ BAŞKANI

Kamil TERZİ 

ADRES Türk Eğitimsen Amasya Şubesi Mehmet Paşa Mah. Hancer Sok. Sağlık Apt. Kat 2 Amasya

 

ŞÜPHELİLER : Hüseyin GÜNEŞ (Milli Eğitim Müdürü) 

ADRES : Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü

 

SUÇ : Görevi Kötüye Kullanmak, İrtikap ve soruşturma esnasında tespit edilecek suçlar.

 

T.KONUSU :Şüpheliler tarafından oluşturulan irtikap ve görevi kötüye kullanma suçunun tespit edilmesi ile şüpheliler hakkında soruşturma yapılmasını ve neticede kamu davası açılmasına karar verilmesi talebidir.

 

OLAYLAR : 

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Amasya İl Milli Eğitim Müdürü olarak çalışanşüphelinin aşağıda izah edeceğimiz üzere kanun, yönetmelik ve mevzuata göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği gibi görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, kamu malını kişisel lüksü için harcamaktadır. Şöyle ki;

 

İlimizde dönemin Valisi Halil İbrahim DAŞÖZ tarafından 65 Bin Dev Öğrenci isimli bir proje başlatılmıştır. Proje kapsamında bir çok öğrenci kitap satarak, harçlıklarından artırarak para toplamıştır. Ancak zaman içerisinde anılan proje son bulmuş ve yukarıda arz ettiğimiz şekilde sevgili öğrencilerimizin topladığı ve proje için harcanan meblağdan artan bir miktar para Eğitim ve Öğretim işlerinde kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kalmıştır.

 

Şüpheli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin GÜNEŞ, söz konusu parayı Eğitim ve Öğretime ilişkin işlerde kullanmak yerine, hali hazırda hizmet için aracı bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne muhtemelen makam aracı olacak (D) sınıfı Lüks bir araç almak için kullanmıştır.

 

Bu hususu şahsen BİMER aracılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünden sorduğumuzda, şüpheli kendi imzası ile vermiş olduğu cevap ile iddialarımızı kabul etmiş ve Skoda Marka Superb model Lüks aracı 78.000 TL bedelle alındığını ve bunun 27.600 TL. sinin 65 Bin Dev Öğrenci projesi nedeniyle artan paradan kullandığını kabul etmiştir. 

 

TÜRK CEZA KANUNU;

İrtikâp

MADDE 250. - (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Görevi kötüye kullanma 

MADDE 257. - “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” biçiminde düzenlenmiştir. 

 

Yukarıda belirtilen TCK'nun ilgili maddeleri gereğince, şüpheli, arz ve izah ettiğimiz nedenlerle görevinin gereğini yerine getirmeyerek ve görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendilerine İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK ARACI OLMASINA RAĞMEN LÜKS MAKAM ARACI SATIN ALMIŞTIR. 

 

ZİRA İLİMİZDE HALEN SABUN ALMAYA PARASI OLMAYAN OKULLAR VE BİRÇOK YÖNDEN MADDİ SIKINTI ÇEKEN OKULLAR VAR İKEN, ÖĞRENCİLERİN CEBİNDEN TOPLANAN BU PARANIN ŞÜPHELİNİN LÜKS DÜŞKÜNLÜĞÜNE HARCANMASI BİR VATANDAŞ VE BİR EĞİTİMCİ OLARAK BENİM İÇİMİ ACITTIĞI GİBİ TÜM AMASYA KAMUOYUNUN DA TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİR. Bu hususlar dikkate alındığında şüphelinin Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil eden eylemleri nedeniyle, haklarında kamu dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

SONUÇ VE TALEP :

 

Yukarıda izah edilen açıklamalar ışığında şüpheli Hüseyin GÜNEŞ'in görevinin gereklerine aykırı bir şekilde yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı aşikardır. Bu sebeple şüpheli TCK 250. Ve TCK 257. Maddesini ihlal etmişlerdir. 

Şüpheliler, görevi gereğince tanınmış yetkisini, yasaya aykırı olarak kendi kişisel lüks ihtiyacı için kullanmış ve bu şekilde kendine kazanç kamuya ise zarar vermiştir. Şüphelinin bu faaliyeti Türk Ceza Yasası'nın 250 ve 257. maddesinde düzenlenen irtikap ve görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturmaktadır. Bu sebeplerle CMK 160. Madde ışığında şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılmasını saygılarımızla arz ederim. 01.10.2014

 

TÜRK EĞİTİM-SEN AMASYA ŞUBESİ BAŞKANI

KAMİL TERZİ

 

EKLERİ :

1. 65 Bin Dev Öğrenci Projesi ile ilgili Duyuru,

2. BİMER dilekçesine Şüphelice verilen resmi cevap.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim