Öğretmen Diyarı

NİHAYET MEMURUN BEKLEDİĞİ MÜJDE GELDİ!

Devlet memurları ve diğer kamu çalışanları tarafından

19.02.2014 tarihine kadar işlenmiş olan fiiller nedeniyle
verilmiş olan disiplin cezalarının bütün sonuçları ile
affedilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun
Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
Milletvekilleri Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU ve Reşat DOĞRU tarafından hazırlanan “Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun” ile, 5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak, af kapsamına giren fiillerin işlenme tarihi 14/2/2005 yerine 19/2/2014 olarak düzenleniyor.
Teklifin Mecliste kabul edilmesi durumunda, memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından 19 Şubat 2014 tarihine kadar işlenmiş fiiller nedeniyle disiplin cezası verilmeyecek ve verilmiş olan disiplin cezaları da tüm sonuçlarıyla ortadan kalkmış olacak.
Kanun Teklifinin Gerekçesinde şu ifadeler de yer aldı:
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar zaman zaman tüzük ve yönetmeliklere aykırı tutum ve davranışlar içerisinde bulundukları gerekçesiyle disiplin cezası ile cezalandırılmaktadırlar.
Zaman zaman kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların disiplin cezaları Türkiye Büyük millet meclisi tarafından çıkarılan af kanunları ile affedilmektedir.
23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.
12/7/2013 tarih ve 6494 sayılı Kanunun 43 . Maddesiyle eklenen ek 1 ‘inci madde ile 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların, kanunda öngörülen şartlar doğrultusunda kurumlarda daha önceki kadrolarına veya benzer unvanlı kadrolara atanması düzenlenmiştir.
Ancak Disiplin Affının “eşitlik” ilkesi gözetilmek suretiyle getirilmesi ve uygulanması gerekir. Af konusunda, sırf tarihten veya bazı keyfi ölçütlerden hareketle farklı uygulamalara gidilmesi, adaleti, vicdan ve hakkaniyeti zedelemektedir. Af, eşitlik ilkeleri gözetilerek eşit uygulanmalıdır. Aksi halde, toplumda algısı yanlış olacak, birilerinin korunduğu ve diğerlerinin bu korumadan yararlandırılmadığı sonucu ortaya çıkacaktır.
Teklifimiz Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve şeref ve haysiyet kırıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezalarının affı için hazırlanmıştır.
Söz konusu Kanun Teklifi
MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
MADDE 1- 5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun’un 1‘inci maddesinin bir ve ikinci fıkralarındaki “14/2/2005” ibaresi “19/2/2014” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Haber Kaynağı: www.personelmeb.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim