Öğretmen Diyarı

MEMURLARIN MESAİ SAATLERİ DIŞINDA YAPABİLECEĞİ BAZI FAALİYETLER

Devlet memurlarının, mesai saatleri dışında olsa bile ticaret ve kazanç getirici diğer faaliyetleri yapmaları yasaklanmış olmakla birlikte, bazı faaliyetlerde bulunmalarına da engel bir husus bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memurların bazı faaliyetlerde bulunmalarını yasaklamıştır. Memurların;

-Türk Ticaret Kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmaları,

-Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almaları,

-Ticari mümessil veya ticari vekil olmaları,

-Kollektif şirketlerde ortak olmaları,

-Komandit şirkette komandite ortak olmaları,

-Mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açmaları,

-Gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışmaları

yasaklanmış iken, görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler ile üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar ise yasak kapsamı dışında tutulmuştur.

Öte yandan, memurların tüzel kişilerle veya üçüncü şahıslarla sözleşme yapmak suretiyle kazanç getirici faaliyet yürütmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, Devlet memurunun bir sözleşmeye dayanmadan ve doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin etmeden, sosyal faaliyet kapsamında sayılabilecek sunuculuk, cazgırlık, spikerlik gibi faaliyetleri mesai saatleri dışında yapmasının mümkün olduğu, ancak yapılacak faaliyetin memurlukla bağdaşmayan yönünün de bulunmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kaynak: memurunyeri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim