Öğretmen Diyarı

Memurlara verilecek uyarma, kınama, maaş kesimi ve memurluktan çıkarma cezalarının gerekçeleri
 Memurlar hangi davranışlarla hangi cezayı alır ? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memura verilecek cezalar neler? Memurlara hangi cezalar verilir? Uyarı cezası, kınama cezası, maaş kesimi cezası, kademe durdurma cezası, memurluktan çıkarma cezası nasıl verilir. Memura Ceza gerektiren fiil ve haller nelerdir?


Memurlara verilecek Ceza Türleri1-Uyarma2-Kınama3- Aylıktan Kesme4-Kademe İlerlemesinin Durdurulması5- Devlet Memurluğundan Çıkarmae423523523423423425242342342556465464565546Memuriyetten Çıkarılma ile ilgili 2016/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi:Başbakanlıktan:

Konu : Milli Güvenliği Tehdit Eden

Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı

Kamu Çalışanları HakkındaGENELGE

2016/4Türkiye Cumhuriyeti Devleti; ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, Devlet otoritesini zaafa uğratmayı amaçlayan, iç ve dış güvenliği bozmaya çalışan, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla mücadelesini hukuki zeminde etkin bir şekilde yürütmektedir.Anayasal bir hakkın kullanımı sonucu kamu hizmetinegiren ve Devlet adına millete hizmetle yükümlü olan kamu çalışanlarının (İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerinde çalışanlar dâhil) en önemli vasıfları, dürüstlük, tarafsızlık ve Anayasa ile kanunlara bağlılıktır.Kamu çalışanlarının hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması zorunludur. Devletin ve ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü olan kamu çalışanlarının; Anayasaya ve kanunlara sadakatle hareket etmeleri, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak, davranışlarıyla kendilerine duyulan güveni zedelememeleri gerekmektedir. Bu çerçevede kamu çalışanları, kanunların suç saydığı eylemleriişlemek amacıyla kurulan örgüt veya yapılarla hiçbir şekilde ilişki içine giremez; bu yönde faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz ya da bunlara yardım ve yataklık edemezler.Kamu çalışanları, ilgili mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde yalnız hiyerarşik amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup bu görevlerin ilgili mevzuata göre yürütülmesinden yalnız amirlerine karşı sorumludurlar. Amirler ise maiyetlerinde çalışanların görevlerini Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirip getirmediğini takip ve kontrol etmekle yükümlüdürler.Kamu hizmetine girme hakkı da dahil olmak üzere, Anayasada yer alan haklardan hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan hukuk devletini ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Nitekim bu tür faaliyetler, kanunlarda adli ve idari nitelikte yaptırım gerektiren fiiller olarak düzenlenmiştir.Bu itibarla;-Terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişki kuran veya eylem birliği içerisinde olan,-Bu örgüt ve yapıların emir ve talimatıyla hareket eden,-Bu örgüt ve yapılara yardım eden,-Kamu imkan ve kaynaklarını bu örgüt veya yapıları desteklemeye yönelik kullanan veya kullandıran,-Bu örgüt veya yapılarla mücadeleyi engelleyen,-Bu örgüt veya yapıların propagandasını yapan,kamu çalışanları hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde idari nitelikteki işlemler yetkili amirler tarafından ivedilikle yapılacaktır. Suç teşkil eden fiiller yönünden ise durum ivedilikle adli mercilere bildirilecektir.Yukarıda belirtilen hususlar personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalesiyle istihdam edilen personel hakkında da ilgili mevzuatı çerçevesinde titizlikle uygulanacaktır.Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan


Kaynak: AA

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim